DNA - östrogen

Pris:
2 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1773902
Antal:
Kommentar till butiken:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNA%20Oestrogen%20Example%20NEW_1993.pdfDNA-östrogen innefattar 11 gener som är involverade i östrogenbiosyntes, östrogenmetabolism, och avfasning av fas I och fas II, vilket ger information för att styra personlig diet, livsstil, hormon och nutra-ceutical rekommendationer.

Cirka 80% av bröstcancer uppträder hos kvinnor utan familjemedlemskap. 
Östrogen påverkar funktionen hos ett antal målvävnader och forskning har visat att en ökad livslängdsexponering för östrogen är en stark riskfaktor vid utvecklingen av bröstcancer. 
DNA-estrogenprov för genvarianter som har visats ha en inverkan på hur östrogen metaboliseras. Att vägleda anpassningen av kost, hormon och näringstillskott, baserat på insikten från DNA-estrogenprovet, för att förbättra östrogenmetabolism, är till nytta för män och kvinnor som lider av många östrogen-dominerande tillstånd och som har högre livstidsexponering för östrogener , östrogenmetaboliter och andra cancerframkallande ämnen. 
Rekommenderas för:
  • Män eller kvinnor med en stark familjehistoria av bröst, äggstockar, kolon eller prostatacancer.
  • Kvinnor som lider av östrogen-dominerande tillstånd, såsom endometrios, premenstruellt syndrom och livmoderfibröstumörer
  • Kvinnor som beaktar orala preventivmedel, hormonbehandling eller bio-identisk hormontillskott
  • Kvinnor som överväger in vitro fertilisering eller som har diagnostiserats med östrogenreceptor-positiv bröstcancer
DNA-estrogen testrapporten ger:
  • Effekterna av alla genetiska varianter som identifierats
  • En förklaring av deras inverkan på östrogenmetabolism
  • Lämpliga näringsriktiga och livsstilsrekommendationer för att stödja sund östrogenmetabolism
Test för : 
  • Risk för bröstcancer
Analyser uppmätta : 
CYP1A1:   Ett fas I cytokrom P450 enzym som omvandlar miljökarcinogener till reaktiva mellanprodukter som har cancerframkallande effekter. Det är vidare involverat i den oxidativa metabolismen av östrogener. 

CYP1B1:   Katalyserar 4-hydroxyleringen av östradiol och aktiva polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och arylaminer. 

CYP17A:  Katalysera reaktioner involverade i läkemedelsmetabolism och syntes av kolesterol, steroider och andra lipider som en integrerad del av östrogenmetabolismen. 

MnSOD:  Ger antioxidantaktivitet i cellen, som är nödvändig för att minska oxidativ skada orsakad av reaktiva östrogenmetaboliter. 

GSTM1: Ansvarig för avlägsnande av xenobiotika, cancerframkallande ämnen och produkter av oxidativ stress, som inkluderar reaktiva östrogenmetaboliter. 

GSTT1:  En medlem av en super familj av proteiner som katalyserar konjugationen av reducerad glutation och ansvarar för avlägsnande av reaktiva produkter av östrogenmetabolism. 

COMT:  Påverkar nivåerna av vissa hormoner och är involverade i metylering och inaktivering av katekolöstrogener. 

MTHFR:   MTHFR är ett nyckelenzym i folatmetabolismens väg - som leder folat från kosten till DNA-syntes eller homocystein-ommetylering. Minskad MTHFR-enzymaktivitet har förknippats med ökad risk för premenopausala bröstcancer med lång varaktighet av östrogenexponering. 

SULT1A1:  Involverad vid inaktivering av östrogener och bioaktivering av heterocykliska aminer och polycykliska aromatiska kolväten. 

NQO1:  Quinone Reductase är huvudsakligen inblandat i avgiftning av potentiellt mutagena och cancerframkallande kinoner härrörande från tobaksrök, diet och östrogenmetabolism. 

Faktor V:   Faktor V Leiden-genmutation kännetecknas av ett dåligt antikoagulationssvar mot aktiverat protein C och en ökad risk för venös tromboembolism.

Genetiskt test: Bröstcancer, avgiftning 
Prov krävs : Buccal swab 
Genomsnittlig bearbetningstid :  18-21 dagar


Lab Test Exempel:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DAN%20Oestrogen_1993.pdf
Exempelrapport:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNA%20Oestrogen%20Example%20NEW_1993.pdf