457_1394539622
  • Allergitest ImuPro

 

ImuPro allergitest

 

Nyttig mat kan göra dig sjuk.

Det är möjligt att många sk nyttiga maträtter absolut inte bör finnas på just din matsedel. Skälet till detta är en sorts "dold" födoämnesallergi s.k. typ III allergi. Har du under en längre tid haft mag- och tarmproblem t ex uppkördhet, diarré, förstoppning ellerom du lider av akne, eksem, kronisk trötthet, migrän, övervikt, ledvärk?

Det finns flera orsaker till varför man kan bli sjuk av det man äter:

  • Typ I födoämnesallergi

Den mest kända allergin är typ I-varianten som ger omedelbara och ibland livshotande symptom efter att man ätit ett visst födoämne. Jordnötsallergi är ett klassiskt exempel där det kan räcka med spår av jordnötter för att orsaka en anafylaktisk chock. Oftast är det ganska lätt att identifiera vilket ämne det är man inte tål även utan att ta ett allergitest.

  • Typ III födoämnesallergi (födoämnesintolerans)

Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande. De varierar från olika typer av mag-tarmbesvär, huvudvärk, hudbesvär, ledvärk mm. till trötthet och psykiska störningar.

Med hjälp av ImuPro testet är det möjligt att diagnostisera den IgG-förmedlade, fördröjda, så kallade typ III födoämnesallergin. IgG-mätning av den här omfattningen görs inte i dag inom den svenska sjukvården. Patienterna känner oftast inte till typ III födoämnesallergi och pga den fördröjda reaktionen är de omedvetna om konsekvenserna.

 

Den "felaktiga" responsen av immun-systemet kan i längden orsaka kronisk inflammation. Inflammationen kan påverka olika delar av kroppen beroende på tidigare skador, sjukdomar eller genetiska förutsättningar. Vanligt är mag- och tarmbesvär, värk i olika delar av kroppen (ledvärk, huvudvärk), hudåkommor (psoriasis, dermatit) kronisk trötthet etc. 

Namnet ImuPro kommer från orden immunologisk profil. ImuPro-konceptet utvecklades i Tyskland baserat på den kända och pålitliga analystekniken E.L.I.S.A..

Med hjälp av denna analysmetod mäts halten av IgG antikroppar i blodet för bestämda födoämnen. Vid analysen används serum från venöst blod som garanterar ett säkert och reproducerbart testresultat. Analysen utförs i ett tyskt laboratorium som är specialiserat på den här typen av test och som har mycket stor erfarenhet av ImuPro och E.L.I.S.A. teknikenAlla fyra IgG subklasserna mäts.
 

Genom att mäta alla fyra IgG subklasserna kan man med säkerhet avgöra om patienter har den här dolda typen av allergi. Testet görs genom ett venöst blodprov, som tas hos Aleris Medilab närlaboratorium.

  • ImuPro PreScreening

Ett test som ger analyssvar för 7 födo-ämnesgrupper (se ovan):

basfödoämnen (ägg, mjölk, jäst)sädesslagostkött & fisknötterfruktgrönsaker

  • ImuPro 100

I denna ImuProtest ingår analysresultat av 90 födoämnen. Vid denna test kan ImuPro Prescreening användas om detta provet har gjorts först, så inget nytt blodprov behövs. En patienthandbok ingår i denna test. Den visar betydelsen av en välbalanserad rotationsdiet och ger vägledning hur man kan lägga upp dieten.

Även receptförslag ingår, anpassade efter det personliga analysresultatet.

  • ImuPro 200

I denna ImuProtest ingår analysresultat av 180 födoämnen, inklusive de som ingår i ImuPro100. I detta test är det särskilt fokus på födoämnen som utgör ett alternativ till livsmedel som ofta orsakar intolerans; glutenfria alternativ till spannmål, alternativ till mejeriprodukter, hönsägg, många fiskarter, vilt, grönsaker och frukter.

  • ImuPro 300

Testar 270 födoämnen och tillsatser och är marknadens mest omfattande test. Här ingår även de 180 födoämnena från ImuPro100 och ImuPro200.
 

Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även regionspecifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans vilken kan vara en orsak till födoämnesintolerans.

Förutom själva sammanställningen över mätresultaten får du tre olika kompendium:

  • en detaljerad beskrivning av ditt testresultat
  • en omfattande patienthandbok som innehåller fakta, goda råd samt även en beskrivning över samtliga födoämnen som ingår i testet
  • en personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet


Priser på de olika analyserna hittar du i Online Shop

Läs mer: ImuPro.com
 
KONTAKT:

Telefon:073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.com

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid

Klinik: Boka tid
Skicka ett mail om du har några frågor!

Välkommen !

Provtagning
Bokning Aleris Medilabs närlab i Uppsala Läkarhus, Kungsgatan 43, är ett av våra provtagnings-ställen och det krävs ingen tidsbokning för provtagning.
Du gör din analysbeställning i webshop .

Laktos.se
- information om laktos, tips och råd