457_1394539622

KRONISKA INFLAMMATIONER

 

Oftast förknippar man inflammation med ömmande leder som drabbar rörelseapparaten, orsakat av slag eller fall. Halsinfektioner och infekterade sår är andra orsaker. Inflammation är också starkt involverad i sjukdomar som diabetes, astma, eksem, vissa hjärt-kärlsjukdomar, nervsjukdomar och en del former av cancer.

Den akuta inflammationen är ett skydd vid vävnadsskada men ibland förlorar kroppen kontroll över denna process och inflammationen kan bli kronisk. Vanliga kroniska inflammationssjukdomar är astma, reumatoid artrit, Crohn´s sjukdom, kolon irritabile och KOL.

Tarmens roll

Ett väl fungerande samspel mellan tarmkanalen och blodomloppet är essentiellt för god hälsa. I tunntarmen tas näringen upp och förs sedan vidare av blodet till kroppens alla celler. Det finns många orsaker till att blansen i tarmen rubbas. Mediciner, saltsyrabrist, stress, parasiter, virus etc. Denna typ av skada brukar kallas "läckande tarm".

 

När inflammationen väl etablerat sig kan det vara svårt att häva den. Anti-inflammatoriska läkemedel brukar oftast rekommenderas. De botar sällan utan har oftast endast en dämpande effekt. Biverkningar är vanliga.

 

Stragetin vid kronisk inflammation är:

  • bryta den inflammatioriska processen
  • inta inflammationshämmande medel
  • minimera mängden fria radikaler genom att tillföra antioxidanter
  • att stödja kroppens avgiftningsvägar med anpassade näringstillskott
  • eliminera inflammationsframkallande ämnen i kosten
  • bygga upp en frisk tarmflora

 

 

Konsultera en erfaren näringsterapeut.  Boka tid hos Qi-niken Hälsocenter.

 


 

KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid.
Beställ via webshop och hämta på kliniken.

Klinik: Boka tid
 

BESÖKSADRESS: Håga Bycentrum Hågavägen 188
 

Välkommen !