• Behandlingar
loading...

BEHANDLINGAR

 Qi-nikens behandlingarna har olika inriktning.

Vissa lämpar sig bäst som förebyggande friskvård och andra är inriktade på förändring eller rehabiliterande åtgärder vid olika symptom. Varje människa är unik och reagerar på olika sätt varför varje behandling måste individanpassas.
Hos Qi-niken finns en erfaren terapeut med lång erfarenhet. Hälsa och välbefinnande och en holistisk syn på människan är filosofin bakom Qi-niken Hälsocenters verksamhet  och är ett komplement till traditionell sjukvård.


Här nedan ser du de behandlingar för en bättre hälsa och välbefinnande som Qi-niken erbjuder. Behandlingarna är mycket efterfrågade varför du rekommenderas att boka dina behandlingar direkt.

Mjukar upp stela muskler och leder. Minska stress och spänningar. Lindrar vid sorg.

Hot Stone - Massage med varma stenar

Stenarna blir en förlängning avterapeutens händer.

Qi-nikens cellulitbehandling bearbetar alla kända orsaker till uppkomst av celluliter och du får råd om kost och träning.

Ett värmesystem för hela kroppen som ger infrarött ljus med terapeutisk verkan

En mångtusenårig metod för att behandla olika öronproblem

Individuell Kostrådgivning riktar sig till dig som vill ha en individuell kostplan utifrån dina egna behov och personliga önskemål. Rådgivningen vänder sig också till dig som vill gå ner i vikt och/eller få en handlings-plan till en hälsosammare livsstil.

Näringsmedicin är det område vilken en näringsterapeut arbetar inom.
Näringsterapi är ett av verktygen som en näringsterapeut använder sig av.

Funktionsmedicin används främst för att på ett tidigt stadium identifiera störningar samt för att med hjälp av funktionsanalyser avslöja bristande funktioner i kroppen.
KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid
Kliniken: Boka tid
Skicka ett mail eller ring om du har några frågor!

 Välkommen!

Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt.
De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdoms-symptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.
De vanligaste symptomen:
* feber
* Torrhosta
* Trötthet
Mindre vanliga symptom:
* muskel- och ledvärk
* halsont
* diarré
* ögoninflammation
* huvudvärk
* nedsatt lukt- och smaksinne
* hudbesvär som utslag eller   missfärgade fingrar och tår
Allvarliga symptom:
* andningssvårigheter eller andfåddhet
* bröstsmärtor eller tryck över bröstet
* nedsatt talförmåga eller rörelse-förmåga
Sök omedelbart vård om du har allvarliga symptom.
         OBS!                  
Ring alltid i förväg innan du besöker någon terapeut, läkare eller vårdmottagning.
Personer med lindriga symptom som är friska i övrigt ska stanna hemma och vårda sig i hemmet.
I genomsnitt tar det 5–6 dagar från smittotillfället till det att symptom börjar framträda, men det kan ta så mycket som 14 dagar.

Behandling av barn under 8 år
Enligt lag (1998:531, kap 4 §3, kap 8 §6) får inte barn under 8 år, eller gravida behandlas av naturmedicinare. Inte heller sjukdomar som diabetes, epilepsi och cancer. Vi hänvisar till kliniker i Norge och övriga EU där naturmedicin inte har dessa begränsningar.