• Ren inifrån


HÄLSOPROGRAM

Ren Inifrån - Detox


Fasta var en naturlig del av livet under människans evolution på grund av brist på mat till följd av kyla, torka eller att man helt enkelt inte hade en lyckad jakt. Det är inte förrän människan lyckades ta kontroll över sin mattillgång som vi inte längre behövde fasta.
Fasta har en rad hälsofördelar, inte nog med att det hjälper kroppen att hålla balansen mellan det anabola (tillväxt) och det katabola (nedbrytning) läget ger det även kroppen chansen att avgifta sig själv och ge tid för läkning. Qi-niken erbjuder olika DETOX-program

  • 14 dagar         -  DetoxPlus Komplett reningskur för 14 dagar. DetoxPlus™ är ett koncept innehållande fyra produkter: UltraClear Plus pH Mighty Greens Psylliumfröskal Pau D’Arco-te. Dessutom innehåller paketet en skakare för enkel tillredning av näringsdryckerna och en utförlig broschyr med praktiska tips och recept för en ultimat detox. 
  • 30 dagar        - Ren-Inifrån metoden - En ny människa på en månad?
  • 3-6 veckor    - Ultra Detox - UltraDetox från Holistic, består av en helt naturlig blandning av 35 örter som stödjer kroppen. Ett smart tips är att även använda UltraBalans i samband med UltraDetox. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost.
________________________________________________________________

Ren-Inifrån  -  metoden
Stimulerar samtliga kroppens primära reningsorgan.
 
Program
Ren-Inifrån är överlägset andra program då det innehåller flera synergistiska komponenter som har visat sig vara effektiva vid avlägsnandet av giftiga kemikalier, metaller och andra slaggprodukter. Ditt individanpassade program utformas av din näringsterapeut. En sådan är insatt i avgiftning och hjälper dig utforma ett effektivt program.

Träff 1: 
Vi börjar med att kartlägga dina nuvarande vanor och mål.
Du får råd och tips hur du gör din detox.
Tillsammans väljer vi lämplig medtod för just dina förutsättningar
 -  SENSEI Resonansbehandling 45 min

Träff 2:
- Uppföljning  – fördelar och svårigheter.
Vi arbetar tillsammans med eventuella problem.
Du fortsätter med detox-kuren
- SENSEI Resonansbehandling 60 min

Träff 3:
- Uppföljning – fördelar och svårigheter.
Vi arbetar tillsammans med eventuella problem.
Du fortsätter med detox-kuren
-   SENSEI Resonansbehandling 60 min

Träff 4:
- Uppföljning och fokusområde efter behov och önskemål.
Detta tillfälle kan ägnas åt kost- och/eller träningstips,
motivationsövningar, sömn, stress mm.
-   SENSEI Resonansbehandling 60 min
Ren-Inifrån är överlägset andra program då det innehåller flera synergistiska komponenter som har visat sig vara effektiva vid avlägsnandet av giftiga kemikalier, metaller och andra slaggprodukter. Ditt individanpassade program utformas av din näringsterapeut. En sådan är insatt i avgiftning och hjälper dig utforma ett effektivt program.
  • 10% rabatt på övriga kroppsbehandlingar 
  • 10% på Hårmineralanalys

Olika reningskurer och behandlingar har använts under årens lopp för att hjälpa kroppen med en mer effektiv avgiftning när den är överbelastad. Då stimulerar man eller stödjer dessa organ och dess funktioner. Den mest effektiva avgiftningen har visat sig arbeta med att stimulera och stödja tarmarna, levern och huden.

Detta gör Ren-Inifrånmetoden.
Ren-Inifrån använder beprövad avgiftningsbehandling med bastu och infraröd bastu med den senaste teknologin och bästa effekten — Sensei Resonans infraröd behandling. 
Sensei Resonans är mer effektiv än både traditionell bastu och andra bastuvarianter med infravärme då större del av kroppen utsätts för större exponering och starkare stimulering av det avgiftande och läkande infraröda ljuset.

Erfarenheter från många kliniker samt flera studier bekräftar att avgiftningskuren är effektiv för att avlägsna gifter och för att ge ökad energi och livskvalitet. Den har få kontraindikationer eller bestående biverkningar. Det sker oftast reaktioner under avgiftningstiden när kroppen mobiliserar och arbetar med att avlägsna gifter men dessa är övergående och kan mildras genom att ändra på behandlingstid, behandlingstemperatur eller genom att justera intaget av näringsprodukter och förändringar av andra livsstilsfaktorer som kost, motion och stress.

Vi rekommenderar dessutom att göra hela behandlingskuren för den allra bästa effekten. Då använder man bland annat näringsämnen, exempelvis niacin (B3-vitamin) som kraftigt stimulerar den perifiera cirkulationen så att mer slaggprodukter transporteras till huden och sedan ut via svettning. De dagar man inte gör resonansbehandling kan man dessutom användaBeyond Clean i badkaret för en reningskur som drar ut gifter genom huden, samt gör huden len och skön.

Med behandlings- och näringsstöd är Ren-Inifrån ett komplett helhetskoncept som ger mycket mer effektiv rening än när man bara påverkar en eller två av dessa system med till exempel en tarmreningskur eller lever-gallrening. Ren-Inifrån kombinerar framgångsrika metoder som har bevisade effekter och fungerar på lång sikt

Ren-Inifrån kombinerar:
• Värme och svettbehandlingar med niacin och kosttillskott för att driva ut gifter genom huden. 
 Lever- och tarmrening med UltraClear avgiftningsprogram. Dessa program har utvecklats och forskats fram av den världsledande biokemisten Dr Jeffrey Bland. Dr Bland var den första i världen att visa att specifika blandningar av näringsämnen kan ge en positiv påverkan på leverns avgiftningssystem cytokrom P450.
• Renande örtkurer med bland annat örter, alger och klorella för att stödja reningsorgan och binda gifter och metaller.
• Renande badkur med Beyond Clean badpulver för att binda metaller och stödja rening vid badandet.
• Renande kostkurer - skonsam och läkande diet som påskyndar reningsprocessen.

Varför rening - Vi lever i en förgiftad värld!
I Sverige används dagligen cirka 60 000 olika kemikalier. Totalt släpps över 2 500 000 ton kemiska föroreningar ut per år i den miljö vi andas och lever i. Kemikalier hotar vår odlingsbara jord och även vårt dricksvatten. Idag innehåller människan 1000 gånger högre halter av bly än för 400 år sedan. Vi förgiftas av kvicksilver från amalgamfyllningar i tänderna, genom luften och via andra exponeringsvägar. Dessutom intar vi mediciner som aldrig tidigare och exponeras för mediciner genom vårt dricksvatten. Dessa gifter sätter sig främst i fettvävnad men även i vitala organ som levern, njurarna, sköldkörteln och hypofysen. Gifterna har en lång halveringstid och är svåra att bli av med. Därför behövs det en väl genomtänkt metod för att avlägsna dessa.

Vi duschar och tvättar oss regelbundet varje dag. Är det då inte logiskt att också rengöra insidan av kroppen? Kulturer runt om i världen har under tusentals år förespråkat fasta, reningsdieter, svettkurer m.m. för att rena kroppen, själen och för att ge förnyad hälsa. Med ny kunskap inom medicinen vet vi bättre hur kroppens reningssystem fungerar. Med nya analysmetoder kan vi mäta kemikalier, hormoner och metaller bättre än tidigare. Med ny forskning och teknologi finns det effektivare sätt att rena kroppen än traditionell fasta.
Samtidigt som vi förespråkar en reningskur är det viktigt att minska intag och exponering för gifter som man utsätts för dagligen för i sitt arbete, i sin hemmiljö, via mat och dryck. Ett viktigt steg i kroppens rening är att eliminera alla giftiga ämnen som belastar systemet.
Försök därför undvika så kallad skräpmat och använd enbart vatten renat i vattenrenare och helst virvlat eller magnetbehandlat vatten. Onödiga tillsatser i maten och tillskotten bör saneras bort. 

Kroppens Reningsorgan & dess funktioner

  • Levern

När levern fungerar som bäst omvandlar den giftiga ämnen till vattenlösliga substanser vilka kroppen sedan har möjlighet att utsöndra via njurarna och tarmen. Levern använder sig främst av cytokrom P450-enzymer för att binda och avlägsna kemikalier, tillsatser, överskottshormer och rester från mediciner. Levern använder främst antioxidanter, enzymer, aminosyror samt mineralet svavel för att binda och avlägsna dessa gifter. Om levern är försvagad av toxisk överbelastning fungerar den inte effektivt. Då kan toxiner komma att påverka många andra kroppssystem. Detta kan leda till att man får huvudvärk, muskel- och ledont. Man kan även råka ut för trötthet, irritation, depression, förvirring, förstoppning eller diarré. Andra symtom kan vara oregelbunden hjärtverksamhet, influensaliknande tillstånd eller allergiska reaktioner som hösnuva, täppt eller rinnande näsa, nysningar eller hosta.
Fler och fler studier tyder på att toxisk överbelastning också kan leda till svårare tillstånd som autoimmuna sjukdomar exempelvis ledgångsreumatism och neurologiska sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson.
På grund av den intensiva börda vi lägger på levern, tillsammans med bristen på adekvat näringsstöd kan levern inte till fullo utföra sin uppgift som avgiftningscentral. 
Ren-Inifrån metoden ger levern specifika näringsämnen genom beprövade UltraCleardrycker som hjälper levern göra ett bättre avgiftningsarbete. Dessutom används örter som stödjer leveravgiftning och förnyelse.

  • Tarmen

Friska tarmslemhinnor och en frisk tarmflora fungerar som en barriär mot oönskade substanser samtidigt som den släpper igenom näringsämnen till blodet, som via levern förs till andra delar av kroppen. Den moderna tidens raffinerade livsmedel, mediciner, allergener och stressade livsstil, belastar kroppen och kan göra tarmen genomsläpplig för skadliga substanser. I ett tillstånd känt som ”läckande tarm” kan toxiner läcka genom tarmväggarna in i blodet och vidare till levern vilket lägger en extra börda på kroppens primära avgiftningsorgan. 
Ren-Inifrånmetoden innehåller bulkmedel för att binda gifter i tarmen samt näringsämnen som bidrar till läkning och reparation av skadade tarmslemhinnor.

  • Huden och lymfsystemet

Huden är kroppens största avgiftningsorgan. Den har en stor yta och kroppen använder svettning som ett sätt att avlägsna slaggprodukter. Vi har flera lymfkärl i kroppen än blodkärl. Lymfsystemet, med sina tusentals små reningsverk; lymfkörtlarna, hjälper också att fånga upp en del slaggprodukter i kroppen. Svettkurer och badkurer har använts i flera tusen år som ett sätt att rena och förnya kroppen. Sådana kurer renar genom att stimulera lymfan och huden att eliminera större mängder av kemikalier och andra gifter i en mycket snabbare och mer intensiv takt än det som sker genom normal aktivitet och svettning. Bastukurer har tillsammans med näringstillskott framgångsrikt använts i över trettio år vid många medicinska kliniker för att avgifta tiotusentals människor från bland annat kemikalier och metaller vid till exempel exponering för farlig brandrök, vid tungmetallsförgiftning, vid rening av jordbrukskemikalier, vid drogavgiftning, vid kemikalieavgiftning, och speciellt för människor som lider av överkänslighet för kemikalier (multiple chemical sensitivity - MCS). Renings- och avgiftningskurer med hjälp av bastubad i kombination med näringsbehandling under medicinsk ledning har använts i över 30 år med framgång. Det finns flera publicerade studier i den medicinska litteraturen som bevisar deras effekt. Referenser.

  • Njurarna

Njurarna innehåller bland annat över en miljon små reningsverk som heter nefroner. De flesta av de gifter som omvandlats och avlägsnats av levern transporteras sedan till njurarna, som i sin tur bearbetar dessa och skickar dem vidare ut ur kroppen via urinen. Njurarna belastas lätt när vi dricker för lite eller för mycket vatten. De kan kan också lätt bli en samlingsplats för kemikalier och metaller som hämmar deras funktion. De kan även belastas av en diet med för hög halt av protein eller om kroppen har svårt att bryta ned protein. 
Ren-Inifrån metoden avlastar njurarnas funktion genom att stimulera mera avgiftning genom huden, kroppens tredje njure. Dessutom äter man en skonsam kost för njurarna samt intar näringsämnen och örtteer som renar och stärker njurarna.

  •  Lungorna

Genom att syresätta kroppen och utsöndra koldioxid bidrar lungorna till kroppens reningsfunktioner. De hjälper också tillsammans med njurarna till att reglera kroppens viktiga pH-balans. Frisk luft, motion och andningsövningar är bra sätt att stärka lungorna. Det finns dessutom behandlingar som till exempel akupunktur, akupressur m.m. som man kan stärka lungorna med. Den infraröda värmebehandling man får vid resonansbehandling är gynnsam för lungorna samt andra organ som levern och njurarna. Värmen tränger genom kroppen och ger en positiv frekvensbehandling för lungorna. Samtidigt har det visat sig att infraröda behandlingar ökar lungkapaciteten och konditionen utan att motionerna, och på så sätt ett utmärkt komplement till motion. Djupandning och avslappning rekommenderas under resonansbehandlingen.

OBS!

Person som är kraftigt överviktig, har allvarlig hjärt- och kärlsjukdom, barn, gravida, cancersjuka, anorektiker med flera bör inte genomgå Ren-Inifrån.
KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249
Swish: 123 514 94 48

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid
Beställ via webshop och hämta på kliniken.

Kliniken: Boka tid
 

Välkommen !

HOLISTIC DETOX
HÄR KAN DU BESTÄLLA DINA DETOX-PRODUKTER