457_1394539622

Complete Iodine Thyroid Profile with Elements & Adrenal stress

Pris:
5 600 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
Complete Iodine Thyroid Profile with Elements
Antal:
Ett bekvämt sätt att testa för jodnivåer är att mäta det i urin eftersom mer än 90% utsöndras. Ett problem med urinjodmätningar har emellertid alltid varit i förfarandet för insamling av det. Med de flesta tester måste urin som produceras över 24 timmar samlas in, vilket är logistiskt mycket svårt.

Detta test möjliggör testning av relativt små mängder urin som har torkat på FDA-godkänt filterpapper. Denna innovativa och exakta metod för att detektera jodnivåer är lätt att utföra, och kan göras hemma.
Med jod som spelar så många olika roller som optimerar hälsan och förebygger sjukdom, är det viktigt att ett adekvat jodintag upprätthålls och problem i samband med överdriven jodintag identifieras.
 
Sköldkörtelhälsan kan undergrävas av näringsbrister, i synnerhet jod och selen, eller överexponering för brom, arsenik, selen, kadmium och kvicksilver. Dessa element finns runt oss: i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i material vi berör, i luften vi andas. Detta test tar hänsyn till dessa exponeringar vid bedömning av sköldkörtelfunktionen.

Denna testpanel kombinerar Adrenal Stress och Complete Jod Thyroid testar att erbjuda omfattande inblick i funktion av adrenal och sköldkörteln. 

Komplett Jod Thyroid profil med Elements
Testet kombinerar ett urintest och Bloodspot för att kontrollera, inte bara tillgången på jod, utan även dess förmåga att utnyttjas för sköldkörtelhormon syntes samt mätning eviromental exponering för brominbe, arsenik, selen , kvicksilver och kadmium alla anser inflytelserika i sköldkörteln hälsa. 

Thyroiddysfunction är en hälsofråga ofta orsakas av jodbrist samt jod överskott. Även jod är en viktig del av sköldkörtelhormon tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), är mycket liten klinisk tonvikt på jod tillgänglighet för syntes av sköldkörtelhormon eller dess roll i villkoren för tyreoideadysfunktion (hypotyreos eller hypertyreos). 

Adrenal Stress
Adrenal Stresstest mäter kortisol och DHEA nivåer för att kvantifiera binjurefunktionen och upptäcka allmänna stressnivåer. 

Kortisol är en steroid hormon som ökar blodsocker och frisätts som svar på stress.Kortisolnivåer samplas 4 gånger under dagen, erbjuder en dygns samling som speglar dygnsrytmen av kortisol. Dessa värden är användbara för att bedöma återkommande trötthet eller sömnoregelbundenheter. Flera kortisolavläsningar under en dag betraktas som mer användbar än en enskild morgon samling vid utvärdering kortisol och adrenal status. 

DHEA är en viktig endogen steroid hormon som spelar en roll i stressrespons och immunförsvar. Den uppmätta DHEA-S är en produkt av DHEA metabolism. DHEA-S produktion initieras vid adrenarche (tidig könsmognad) strax före puberteten, toppar vid tonåren, och avtar med åldern. Lägre nivåer kan tyda på adrenal dysfunktion från dem som upplever kronisk stress.

Komplett Jod Thyroid
Tester för:  Jodnivåer och sköldkörtelfunktion

Symtom och villkor :
 • minnesproblem
 • depression
 • Problem att tänka klart
 • Svullnad av Tongue
 • Trötthet
 • Svaghet
 • Torr hud och sköra naglar
 • Torra spruckna hälar
 • Muskelsvaghet
 • Förlust av Sex Drive
 • värme intolerans
 • Överdriven håravfall
 • gallring ögonbryn
 • Hes röst
 • förstoppning
 • lätt Överraskad
 • Sömnlöshet
 • Oregelbundna eller kraftiga menstruationer
 • Muskelkramp
 • Viktökning
 • Oförmåga att tolerera kyla
 • Oförmåga att tolerera värme
 • snarkning
Analyter mäts: 
Torkad Urin - Jod 
Jod är en viktig del av sköldkörtelhormon T4 och T31. Omkring 90% av jodförbrukningen från vilken källa som helst (t.ex. kost, kosttillskott, läkemedel) elimineras i urinen inom 24-48 timmar; därför urin är en utmärkt källa för att avgöra en persons jod status. När urin jod nivåer är utanför optimala intervall (för låga eller höga), kan sköldkörtelhormon syntes vara onormal. Därför information om urin jod status kan ge ledtrådar till thyroiddysfunction och möjlighet att rätta till det (dvs ökning eller lägre jod nivåer). 

Torkad Bloodspot - Thyroglobulin 
Sköldkörtelhormon syntes börjar när jod transporteras in i sköldkörteln genom ett transmembranprotein som kallas natriumjodid symporter (NIS) 21. I sköldkörteln follikulär cell, jodid (I-) samverkar med väteperoxid (H202) och tyroideaperoxidas (TPO) för att bilda jod (I2) som reagerar kemiskt med tyrosinrester av proteinet tyroglobulin, ett tyrosin rika protein syntetiseras endast i follikulära celler från sköldkörteln. Jod reagerar med tyrosinrester att bilda monoiodotyrosine (MIT) och dijodotyrosin (dit) konjugat, som sedan kopplas till bildar prekursorer T4 (DIT + DIT) och T3 (DIT + MIT). Jod-berikade tyreoglobulin lagras i kolloidala lumen för framtida sköldkörtelhormon (T3 / T4) syntes. Genom en tyreoideastimulerande hormon (TSH) -activated svar, är det joderade tyreoglobulin sedan translokeras tillbaka in i follikulära cell där den hydrolyseras av lysosomala enzymer för att frigöra T4 och T3, som sedan passivt diffundera från follikulär cell in i blodomloppet. 

Även om en mycket hög tyreoglobulin i blodet används konventionellt som en markör för sköldkörtelcancer, är en måttligt förhöjda tyreoglobulin i frånvaro av sköldkörtelcancer en bra markör för en individs genomsnittliga exponeringen för jod under en period av veckor. I denna mening är tyroglobulin vara en bättre markör för jod exponering än urin jod, som kan variera från dag till dag beroende på förbrukningen av jod-innehållande salt, livsmedel eller kosttillskott. Finger stick DBS har visat sig vara en bekväm och patientvänligt sätt att testa för tyroglobulin liksom andra sköldkörtelhormoner. 

Tyroglobulin syntes initieras i sköldkörteln follikulär cell av TSH. TSH frigörs från hypofysen som hypotalamus känner låg sköldkörtel (T4 / T3) hormonnivåer i blodet.

När jodnivån i sköldkörteln är låg, på grund av kronisk jodbrist, inhibitorer av jod upptag eller organifiering (sköldkörtelrubbande effekter), tyroglobulin är dåligt joderas och är mer sannolikt att "läcka" in i blodströmmen i stället för att lagras i den kolloidala lumen för framtida sköldkörtelhormon syntes. Detta wasting effekt resulterar i låga joderat-tyreoglobulin reserver, vilket är mer benägna att kompromissa sköldkörtelhormon syntes när jod är låga. När sköldkörteln förstörs av autoimmun tyreoidit (Hashimotos), finns det också överdriven frisättning av tyreoglobulin tillsammans med sköldkörtelhormon i blodet, vilket orsakar en wasting effekt. 

Således, med undantag av sköldkörtelcancer, måttligt förhöjda värden i blodet tyreoglobulin är vanligtvis en indikation på att den genomsnittliga jod nivåer under de senaste veckorna har varit otillräcklig för normal sköldkörtelhormonet syntes.Jod profylax resulterar vanligtvis i retur av blod tyreoglobulinnivåer till normal (<10 ng / ml), vilket indikerar adekvat jod tillförseln till sköldkörteln. 

Torkad blodfläck - Total T4, fritt T4, fritt T3
Blod nivån på den totala T4 ger information om sköldkörteln förmåga att syntetisera, process och släppa T4 i blodomloppet. Om total T4 är låg eller låg normal, och tyreoglobulin och TSH är förhöjda, skulle detta tyda på att hypotyreos är sannolikt orsakas av låg jod, eller goitrogen hämning av jod upptaget eller iodinization av tyreoglobulin.

Komplett Jod Thyroid
Test Typ : Hormonella: Thyroid funktion, jod tillräcklighet 
prov krävs : Urin och Bloodspot 

Genomsnittlig handläggningstid :
10-12 dagar 

Adrenal Stress
Testtyp : Hormonella: Adrenal funktion, kortisol funktion, DHEA funktion 
prov krävs : Saliv 

Genomsnittlig handläggningstid : 10-12 dagar