• Akupunktur
loading...

Akupunktur som behandlingsform används över hela världen idag.


Akupunktur är en urgammal helande behandling inom Traditionell Kinesisk Medicin där tunna nålar placeras på specifika punkter i kroppen. Det används i västvärlden främst för att lindra smärta men används även för att behandla andra tillstånd. Mer än 3 miljoner amerikaner använder akupunktur, men det är ännu mer populärt i andra länder. I Frankrike, till exempel, är det en av fem personer som har provat akupunktur.

Anledningen är att man ser så många utmärkta resultat vid en lång rad olika sjukdoms-tillstånd, även vid kroniska besvär. Akupunkturbehandling kan också användas vid olika beroende ex. som hjälp att sluta röka eller hjälp vid viktreducering. Även vid estetiskt, som ansiktslyft, och/eller stress är akupunkturbehandling ett naturligt alternativ i tiden för att känna sig både vackrare, vitalare och få mer energi.


En lång tradition

Den traditionella kinesiska akupunkturen är tillsammans med andra specialkunskaper del

av den traditionella kinesiska medicinen. Dessa finns dokumenterade sedan flera tusen år. Akupunktur betyder behandling med nål. Enligt vetenskaplig forskning ökar akupunktur-behandling frigörandet av hormoner som verkar smärtstillande och lugnande. Lymf- och blodflödet ökar lokalt och immunförsvaret höjs. Hur många behandlingar som behövs beror på din konstitution och vilka besvär du har.
Att behandla depression och stresstillstånd med akupunktur är vanligt. Eftersom Traditionell Kinesisk Medicin beaktar likvärdigt det fysiska tillståndet som det psykiska så kan diagnosen visa att det är ett känslomässigt tillstånd som har orsakat det fysiska besväret. Detta skulle kunna vara tvångstankar som leder till magsmärtor eller sorg som leder till plommon-kärnesyndrom.


Akupunktörens tekniker

En akupunktör använder i första hand tunna, sterila stålnålar som penetrerar huden i speciella akupunkturpunkter i indivuduellt utvalda kombinationer.

Koppning, moxa, gua sha
Akupunkturbehandlingen kombineras också ofta med andra tekniker som bl a moxa, koppning, nålhammare och gua sha - en metod där man skrapar på huden, allt efter behov.


Akupunkturens effekter

Akupunkturpunkter stimuleras för att utlösa vissa effekter. Längs med kroppens sk meridianer finns hundratals akupunkturpunkter. Genom att behandla dessa punkter med akupunktur kan flödet av livsenergi–Qi regleras och därmed kan jämvikt uppnås. Meridianerna har kopplingar till olika inre organ. Detta förklarar att ett nålstick på armen lugnar ett astmaanfall. När man studerar akupunkturens effekter kan skolmedicinen bekräfta att akupunktur påverkar många inre processer, från immunsystemet till nerv- och hormon-systemet. Med mycket tunna nålar kan överskott dämpas och svagheter stärkas. Detta återställer hälsan och lindrar sjukdom.

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering!
Ursprunglig akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs bl.a av sjukgymnaster, företrädesvis på smärtpatienter.
Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor, jämfört med 3 års utbildning och praktik för en TCM-akupunktör. Sensorisk stimulering är en oerhört förenklad behandlingsform där man helt har uteslutit den kinesiska diagnosticeringen – enbart västerländsk diagnos används.
Vid sensorisk stimulering sticks vissa bestämda akupunkturpunkter enligt ett standardiserat mönster, till skillnad från TCM-akupunktur som alltid tar hänsyn till patientens individuella konstitution.
Detta är oerhört viktigt för att kunna avgöra vilka punkter som skall användas, hur många nålar som patienten tål och hur länge dessa bör få verka. Exempelvis är det stor skillnad på hur man behandlar en spröd dam i 80-årsåldern och en grovarbetande man i 30-årsåldern, även om de till synes har exakt samma problem enligt västerländsk medicin!

Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Läs mer om detta ämne på www.akupunkturforbundet.se, se ”artiklar”: ”Farligt och omoraliskt av vården att snabbutbilda i akupunktur”, av Lina Axelsson.

Den kinesiska medicinen är ett komplett system för botande av sjukdomar. Fysiska och känslomässiga tillstånd hänger ihop. Läkaren i kinesisk medicin pratar om qi och meridianer, och behandlar i syfte att balansera yin-qi och yang-qi.

I skriven form dök den kinesiska medicinen först upp runt 100 f. Kr. Sedan dess har Kina, Japan, Korea, och Vietnam utvecklat egna distinkta versioner av det ursprungliga kinesiska systemet.
I den kinesiska medicinen beskriver man den mänskliga fysiologin och psykologin i termer av ”qi”, en vital energi som cirkulerar genom energikanalerna, vilka kallas för meridianer. Inom den kinesiska medicinen relaterar man på ett unikt sätt mentala och fysiska funktioner till motsvarande organsystem och dess meridianer.
Qi-balansen beskrivs i termer som yin och yang. De representerar qis motsatta kvalitéer. Människor anses vara friska när energin som cirkulerar i varje meridian är balanserad enligt yin, yang och har ett fritt flöde som rör sig i rätt riktning.
Akupunktur har använts för att behandla många olika slags psykiska tillstånd, som depression, oro, sömnlöshet, smärta, och beroenden.

Akupunkturen är en av huvudbehandlingsmetoderna inom den traditionella kinesiska medicinen (TKM). Det är den äldsta och den vanligast använda medicinska behandlingsmetoden i världen. Akupunktur har använts antingen enbart eller integrerat med den västerländska medicinen för att behandla många olika slags psykiska tillstånd, som depression, oro, sömnlöshet, smärta, och beroenden. Det finns en omfattande mängd vetenskaplig litteratur som stödjer användandet av akupunktur.
Qi
Qi, också kallat “chi”, är ett av de grundläggande begreppen inom den traditionella kinesiska medicinen. Qi är en form av energi som existerar både inuti och utanför den mänskliga kroppen. Exempel på vanliga termer som beskriver mänsklig fysiologi är blodets qi, försvars-qi, organens qi, meridianernas qi och näringsriktig qi. Det finns också den patogena qi som kommer utifrån, såsom qi från vind, fukt, värme, kyla, samt torka. Det återspeglar fenomenet att qi är energin bakom varje aspekt eller funktion hos oss själva eller hos universumet runtomkring oss.
I linje med detta koncept, beskriver qi också psykiska funktioner och känslor. I det kinesiska språket följs känslor av ordet qi, exempelvis kallas ilska för ”ilskans qi” och glädje kallas för ”glädjens qi”. Om en behandling utförs med akupunktur eller med kinesiska örtmediciner, påverkar det därför inte bara de fysiska funktionerna i kroppen, utan också mentala funktioner och ens känslor.
Kvaliteten på qi kan kategoriseras i två stora grupper; yin och yang. Yin och yang är motsatta krafter men har ett inbördes beroende. Yang-qi behöver yin-qis näring för att fungera, och yin-qi behöver yang-qis funktion för att kunna produceras och nyttjas.
Yin-qi och yang-qi ska vara i balans
När yin-qi är svag, kommer yang-qi att vara i överskott. Detta kan ge symptom som värmevallningar, natt- svettningar, ångest, rastlöshet, förhöjt blodtryck och förstoppning. När yang-qi är svag, är yin-qi i överskott, vilket kan ge kyla, trötthet, diarré och långsammare ämnesomsättning, med vätskeansamling och lägre blodtryck.
Depression är det extrema psykiska uttrycket för en överkapacitet av yin och visar att det är brist på yang. Mani är motsatsen, med extrema uttryck för överdriven yang-qi och brist på yin-qi. Det primära behandlingsmålet för läkare inom den kinesiska medicinen är att balansera yin-qi och yang-qi.
Det fysiska och mentala hänger ihop
Tack vare den omfattande nätliknande karaktären hos meridiansystemet finns det specifika förbindelser mellan varje meridian och fysiska och emotionella funktioner. Det här gör det till ett komplett system för att förstå den fysiska och mentala hälsan.

Varför folk väljer akupunktur
framför opioider för smärtlindring

Den antika formen av alternativ medicin växer i popularitet som en livskraftig behandling för en rad olika förhållanden. Mitt i opioidkrisen har akupunktur ökat i popularitet i USA.

Primärt använd för smärtlindring, har denna gamla kinesiska form av alternativ medicin  fått stöd från US Department of Veterans Affairs och Medicaid, som en livskraftig behandling de senaste åren.
Medan det vetenskapliga beviset på fördelarna med akupunktur fortfarande diskuteras, tyder forskning från viktiga västerländska studier att det kan användas för att hantera vissa smärtstillstånd - särskilt rygg och nacksmärta, smärtor i artros och huvudvärk.
Det har också använts för att behandla en rad andra förhållanden. Och eftersom dess popularitet har vuxit, har fler personer i USA börjat vända sig till akupunktur när konventionell medicin försvinner.
Forskare försöker fortfarande bestämma huruvida akupunktur kan vara en fördelaktig behandling för olika hälsoproblem. Men för de som kan söka alternativa alternativ för svårtillgängliga villkor, är det här fyra områden där akupunktur kan hjälpa till:

  1. Smärtlindring
  2. Behandling av neurologisk skada
  3. Viktminskning
  4. Illamående
Löpande forskning
Den National Institutes of Health (NIH) stödjer forskning om akupunktur som behandling för en rad villkor, bland annat om det kan dämpa värmevallningar, hjälpa till att hantera smärta i samband med kemoterapi och minska svårighetsgraden av tinnitus .

Två olika metoder av akupunktur praktiseras i Sverige? Trots ett gemensamt namn har de helt olika ursprung och syfte. 

  1. Den ena har sitt ursprung i en flertusenårig kinesisk läkekonst, där man strävar efter att bota sjukdomar och där man tar hänsyn till hela människan. En treåring utbildning får utövare i Sverige
  2. Den andra är en svensk metod från 1980-talet där man strävar efter smärtlindring eller mildra sjukdomssymptom. Här är en kort

Läs mer på Svenska Akupunkturförbundets hemsida www.akupunkturforbundet.se

"Yin och Yang är himlens och jordens väg, väven som håller samman de tiotusen tingen. Far och mor till alla transformationer, källan för begynnelse, skapande och död och Shen Mings palats. För att behandla sjukliga tillstånd måste man söka YinYangs ursprung."

ur Den Gule Kejsaren
KONTAKT:

Telefon:073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249 
Swish: 123 514 94 48

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !

Kanske har man nu funnit en ledtråd till varför akupunktur fungerar
Forskare har nu börjat inse hur nerver kan styra immunförsvaret. Det handlar om en särskild nerv som kan dämpa immunförsvaret och som bär på en slags autoinflammatorisk reflex.
Läs mer