457_1394539622
 • Akupunktur
loading...

Akupunktur som behandlingsform används över hela världen idag.


Akupunktur är en urgammal helande behandling inom Traditionell Kinesisk Medicin där tunna nålar placeras på specifika punkter i kroppen. Det används i västvärlden främst för att lindra smärta men används även för att behandla andra tillstånd. Mer än 3 miljoner amerikaner använder akupunktur, men det är ännu mer populärt i andra länder. I Frankrike, till exempel, är det en av fem personer som har provat akupunktur.

Anledningen är att man ser så många utmärkta resultat vid en lång rad olika sjukdoms-tillstånd, även vid kroniska besvär. Akupunkturbehandling kan också användas vid olika beroende ex. som hjälp att sluta röka eller hjälp vid viktreducering. Även vid estetiskt, som ansiktslyft, och/eller stress är akupunkturbehandling ett naturligt alternativ i tiden för att känna sig både vackrare, vitalare och få mer energi.


En lång tradition

Den traditionella kinesiska akupunkturen är tillsammans med andra specialkunskaper del

av den traditionella kinesiska medicinen. Dessa finns dokumenterade sedan flera tusen år. Akupunktur betyder behandling med nål. Enligt vetenskaplig forskning ökar akupunktur-behandling frigörandet av hormoner som verkar smärtstillande och lugnande. Lymf- och blodflödet ökar lokalt och immunförsvaret höjs. Hur många behandlingar som behövs beror på din konstitution och vilka besvär du har.
Att behandla depression och stresstillstånd med akupunktur är vanligt. Eftersom Traditionell Kinesisk Medicin beaktar likvärdigt det fysiska tillståndet som det psykiska så kan diagnosen visa att det är ett känslomässigt tillstånd som har orsakat det fysiska besväret. Detta skulle kunna vara tvångstankar som leder till magsmärtor eller sorg som leder till plommon-kärnesyndrom.


Akupunktörens tekniker

En akupunktör använder i första hand tunna, sterila stålnålar som penetrerar huden i speciella akupunkturpunkter i indivuduellt utvalda kombinationer.

Koppning, moxa, gua sha
Akupunkturbehandlingen kombineras också ofta med andra tekniker som bl a moxa, koppning, nålhammare och gua sha - en metod där man skrapar på huden, allt efter behov.


Akupunkturens effekter

Akupunkturpunkter stimuleras för att utlösa vissa effekter. Längs med kroppens sk meridianer finns hundratals akupunkturpunkter. Genom att behandla dessa punkter med akupunktur kan flödet av livsenergi–Qi regleras och därmed kan jämvikt uppnås. Meridianerna har kopplingar till olika inre organ. Detta förklarar att ett nålstick på armen lugnar ett astmaanfall. När man studerar akupunkturens effekter kan skolmedicinen bekräfta att akupunktur påverkar många inre processer, från immunsystemet till nerv- och hormon-systemet. Med mycket tunna nålar kan överskott dämpas och svagheter stärkas. Detta återställer hälsan och lindrar sjukdom.

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering!
Ursprunglig akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs bl.a av sjukgymnaster, företrädesvis på smärtpatienter.
Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor, jämfört med 3 års utbildning och praktik för en TCM-akupunktör. Sensorisk stimulering är en oerhört förenklad behandlingsform där man helt har uteslutit den kinesiska diagnosticeringen – enbart västerländsk diagnos används.
Vid sensorisk stimulering sticks vissa bestämda akupunkturpunkter enligt ett standardiserat mönster, till skillnad från TCM-akupunktur som alltid tar hänsyn till patientens individuella konstitution.
Detta är oerhört viktigt för att kunna avgöra vilka punkter som skall användas, hur många nålar som patienten tål och hur länge dessa bör få verka. Exempelvis är det stor skillnad på hur man behandlar en spröd dam i 80-årsåldern och en grovarbetande man i 30-årsåldern, även om de till synes har exakt samma problem enligt västerländsk medicin!

Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Läs mer om detta ämne på www.akupunkturforbundet.se, se ”artiklar”: ”Farligt och omoraliskt av vården att snabbutbilda i akupunktur”, av Lina Axelsson.

Varför folk väljer akupunktur
framför opioider för smärtlindring

Den antika formen av alternativ medicin växer i popularitet som en livskraftig behandling för en rad olika förhållanden. Mitt i opioidkrisen har akupunktur ökat i popularitet i USA.

Primärt använd för smärtlindring, har denna gamla kinesiska form av alternativ medicin  fått stöd från US Department of Veterans Affairs och Medicaid, som en livskraftig behandling de senaste åren.
Medan det vetenskapliga beviset på fördelarna med akupunktur fortfarande diskuteras, tyder forskning från viktiga västerländska studier att det kan användas för att hantera vissa smärtstillstånd - särskilt rygg och nacksmärta, smärtor i artros och huvudvärk.
Det har också använts för att behandla en rad andra förhållanden. Och eftersom dess popularitet har vuxit, har fler personer i USA börjat vända sig till akupunktur när konventionell medicin försvinner.
Forskare försöker fortfarande bestämma huruvida akupunktur kan vara en fördelaktig behandling för olika hälsoproblem. Men för de som kan söka alternativa alternativ för svårtillgängliga villkor, är det här fyra områden där akupunktur kan hjälpa till:

 1. Smärtlindring
 2. Behandling av neurologisk skada
 3. Viktminskning
 4. Illamående
Löpande forskning
Den National Institutes of Health (NIH) stödjer forskning om akupunktur som behandling för en rad villkor, bland annat om det kan dämpa värmevallningar, hjälpa till att hantera smärta i samband med kemoterapi och minska svårighetsgraden av tinnitus .

Infraröd strålning är naturens värmekälla som produceras av solen och det ger enorma mängder av energi och strålas i olika våglängder. När solstrålar träffar jordytan värmer infraröda strålar upp allt på jorden oberoende av den faktiska lufttemperaturen.
Värme från infraröd strålning har en terapeutisk verkan på kroppen. Denna verkan uppstår då värmeeffekten når djupt inne i vävnader och därmed resulterar i en bättre blodcirkulation.

Infrarödvärmebehandling har följande effekter:

 • Förbättrar blodcirkulation
 • Minskar ledbesvär
 • Motverkar spänningar i muskulatur
 • Lindrar smärta och värk

Qi-niken använder infrarödvärme som behandling för sig eller i kombination med andra behandlingsmetoder för att uppnå optimalt resultat.

 WHO (världshälsoorganisationen) har listat över 100 olika användningsområden för kinesisk akupunktur, t.ex:
Vad kan behandlas med TCM och akupunktur?
Med TCM kan man behandla såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Både känslomässiga och fysiska obalanser. TCM behandlar orsaken till sjukdomen liksom symtomen.

Här följer en kort översikt över sjukdomar/obalanser som framgångsrikt kan behandlas med TCM:

 • Depression/ångest och sömnsvårigheter
 • Menstruations- och klimakteriebesvär
 • Gynekologiska sjukdomar/urinvägsinfektioner
 • Infertilitet/barnlöshet
 • Rygg, nack och ledbesvär
 • Idrotts- och belastningsskador
 • Inflammation i benhinnor, senor och muskler
 • Reumatiska problem och fibromyalgi
 • Migrän och spänningshuvudvärk
 • Viktminskning
 • Lungsjukdomar
 • Förkylning/infektioner
 • Öronproblem/tinnitus
 • Rök- och alkoholavvänjning mm
 • Allergier och hudsjukdomar
 • Astma och bihåleproblem
 • Mag- och tarmbesvär t ex. förstoppning, diarré, magkatarr, matsmältningsproblem m.m.
 • Stress, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter
 • PMS, menstruations- och klimakteriebesvär, infertilitet

Två olika metoder av akupunktur praktiseras i Sverige? Trots ett gemensamt namn har de helt olika ursprung och syfte. 

 1. Den ena har sitt ursprung i en flertusenårig kinesisk läkekonst, där man strävar efter att bota sjukdomar och där man tar hänsyn till hela människan. En treåring utbildning får utövare i Sverige
 2. Den andra är en svensk metod från 1980-talet där man strävar efter smärtlindring eller mildra sjukdomssymptom. Här är en kort

Läs mer på Svenska Akupunkturförbundets hemsida www.akupunkturforbundet.se

"Yin och Yang är himlens och jordens väg, väven som håller samman de tiotusen tingen. Far och mor till alla transformationer, källan för begynnelse, skapande och död och Shen Mings palats. För att behandla sjukliga tillstånd måste man söka YinYangs ursprung."

ur Den Gule Kejsaren
KONTAKT:

Telefon:073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid

Kliniken: Boka tid
Skicka ett mail eller ring om du har några frågor!

Välkommen !

För att nå det bästa resultatet, rekommenderas akupunktur- behandlingar oftast  5 -10 st, 1 till 2,3 ggr/vecka.
I vissa fall krävs det mer än 10 behandlingar. Ofta brukar de då glesas ut till 2-3-4 veckors intervall.
Därefter kan det vara bra för patienten att som underhåll ta 1 behandling/månad.    
 

Kanske har man nu funnit en ledtråd till varför akupunktur fungerar
Forskare har nu börjat inse hur nerver kan styra immunförsvaret. Det handlar om en särskild nerv som kan dämpa immunförsvaret och som bär på en slags autoinflammatorisk reflex.
Läs mer  

 • http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207013/1/9290611146_eng.pdf
 • https://www.akupunkturforbundet.se/wp-content/uploads/2016/03/WHO-Medicine-strategy-201-2023.pdf