KRONISKA INFLAMMATIONER

 

Oftast förknippar man inflammation med ömmande leder som drabbar rörelseapparaten, orsakat av slag eller fall. Halsinfektioner och infekterade sår är andra orsaker. Inflammation är också starkt involverad i sjukdomar som diabetes, astma, eksem, vissa hjärt-kärlsjukdomar, nervsjukdomar och en del former av cancer.

Den akuta inflammationen är ett skydd vid vävnadsskada men ibland förlorar kroppen kontroll över denna process och inflammationen kan bli kronisk. Vanliga kroniska inflammationssjukdomar är astma, reumatoid artrit, Crohn´s sjukdom, kolon irritabile och KOL.

Tarmens roll

Ett väl fungerande samspel mellan tarmkanalen och blodomloppet är essentiellt för god hälsa. I tunntarmen tas näringen upp och förs sedan vidare av blodet till kroppens alla celler. Det finns många orsaker till att blansen i tarmen rubbas. Mediciner, saltsyrabrist, stress, parasiter, virus etc. Denna typ av skada brukar kallas "läckande tarm".

När inflammationen väl etablerat sig kan det vara svårt att häva den. Anti-inflammatoriska läkemedel brukar oftast rekommenderas. De botar sällan utan har oftast endast en dämpande effekt. Biverkningar är vanliga.

Vad stimulerar inflammationer?
Gener som är associerade med inflammationer kan slås på och av. Det vi äter kan till exempel påverka vilka gener som används. Försök av professor Berit Johansens grupp vid NTNU har visat på en nedreglering i uttrycket av gener som är knutna till inflammationer redan efter 1 dag med mindre kolhydrater och därutöver en gradvis förbättring under 4 veckor.

Faktorer som bidrar till inflammationer är:

 • socker,
 • insulin,
 • högt innehåll av omega-6,
 • brist på omega-3-fettsyror,
 • intolerans mot matproteiner,
 • låga D-vitaminnivåer samt
 • nivåer av zink och magnesium.låga

Stragetin vid kronisk inflammation är:

 • bryta den inflammatioriska processen
 • inta inflammationshämmande medel
 • minimera mängden fria radikaler genom att tillföra antioxidanter
 • att stödja kroppens avgiftningsvägar med anpassade näringstillskott
 • eliminera inflammationsframkallande ämnen i kosten
 • bygga upp en frisk tarmflora
Vad stimulerar inflammationer?
Gener som är associerade med inflammationer kan slås på och av. Det vi äter kan till exempel påverka vilka gener som används. Försök av professor Berit Johansens grupp vid NTNU har visat på en nedreglering i uttrycket av gener som är knutna till inflammationer redan efter 1 dag med mindre kolhydrater och därutöver en gradvis förbättring under 4 veckor.


 

KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !