• Analyser
loading...

Analyser och Tester

För att hitta orsaken till symtom, ställa korrekt diagnos samt bedöma lämplig behandling behövs rådgivning och tillförlitliga analyser som underlag. Valet av analys är beroende på symtom och vilket problem som skall lösas.

Många har hälsoproblem som det är svårt att finna orsaken till.
Maten du äter kan vara orsaken till dina hälsoproblem. T. ex. problemet med proteinintolerans växer stadigt bland befolkningen. Matintolerans kräver kostomläggning och andra åtgärder som ofta innebär ganska stora förändringar i klientens liv.
Qi-nikens verksamhet grundas på den senaste vetenskapen för att kunna ge bästa hjälp och motivation. Utifrån analyssvaret skapas ett personligt behandlingsprogram för att återställa balansen i kropp och själ.

Blir Du sjuk av den mat Du äter?
Följande symptom kan t ex vara tecken på tarmpermeabilitet sk "läckande tarm" och/eller födoämnesintolerans:

 • Ångest och oro
 • Depression
 • Nedstämdhet
 • Mag- tarmbesvär
 • Ledbesvär
 • Muskelsvaghet
 • Kronisk trötthet
 • Övervikt
 • Onormalt matsug
 • Hösnuva och nästäppa

Gluten
Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Gluten skadar tarmluddet i tarmens slemhinna hos den som har glutenintolerans. Tarmluddet har betydelse för att man ska kunna tillgodogöra sig näringen i maten på ett bra sätt. Tarmen blir till slut helt slät.      Läs mer

Analyser som kan hjälpa till med kartläggning av din ohälsa:

 • Funktionsanalyser - Genom belastningstester analyseras funktionell kapacitet i olika organsystem
 • Hårmineralanalys - Visar kroppens biokemi under en längre tidsperiod
 • Hälsoprofil - Kartlägger nuvarande hälsotillstånd
 • Kostanalys - Kostanalysen hjälper dig att rätta till eventuellt felaktiga kostvanor
 

Distanskonsultation

Du erhåller material för analys per post och Hälsorådgivning via telefon eller e-post.

 
Qi-niken HÄLSOCENTER samarbetar med välrenommerade laboratorier som:

Trace Elements Inc., USA,  Genova Diagnostics USA och Nordic Labsoratories

 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågorKONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !