Vad är PFAS?
Högfluorerade ämnen, eller PFAS  som de också kallas

Svenskt dricksvatten innehåller halter av PFAS som inte skulle klara det danska gränsvärdet för dricksvatten. På flera platser är halterna så höga att man bara genom att dricka vattnet får i sig mer PFAS än vad EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) anser är säkert att få i sig från vatten, mat och luft sammanlagt.


Vilka produkter innehåller PFAS?
De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Varje produkt har sina maxvärden, men eftersom de används i låga halter i många produkter blir det en pfas-cocktail vi dagligen får i oss.

De finns inte bara i skönhetsprodukter, utan i väldigt många andra varor. Allt från allvädersjackor, möbeltyg, mattor, regnskydd, snabbmatsförpackningar och stekpannor till brandskum, rengöringsmedel och skidvalla har visat sig innehålla PFAS.

Hur påverkar PFAS kroppen?
Vissa PFAS är reproduktionsstörande och cancerframkallande. Forskning visar också att PFAS i blodet kan göra så att färre antikroppar bildas efter vaccination. PFAS bryts ner extremt långsamt, kanske aldrig, och halterna fortsätter därför att öka i naturen så länge vi släpper ut dem. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”. Idag hittas PFAS till och med i isbjörnarna i Arktis. 

Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan.
Kolfilter är en standardiserad metod för att rena PFAS och den fungerar. Nackdel är kostnaden, enligt Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-pfas/
 

Microspiralfilter har flera oslagbara fördelar:
- Det är en oerhört effektiv metod att ta bort skadliga föroreningar i vattnet.
- Filtermaterialet har en hög effektivitet när det gäller att hålla kvar uppfångade föroreningar. Andra tekniker har ofta problem med att ämnen plötsligt släpps ut igen, speciellt vid tryckstötar i rörsystemet.
- Det är en effektiv barriär mot bakterier, virus och parasiter, vilket testats av Pasteur Research Institute.


PRISBELÖNT 2017
ROBERT BILOTT


För att ha avslöjat en decennier lång historia av kemisk förorening, vunnit länge eftersträvad rättvisa för offren och skapat ett prejudikat för effektiv reglering av farliga ämnen.

Robert Bilott är en enastående miljöjurist från USA, som har avslöjat den världsomspännande effekten av kontaminering av en grupp "för evigt kemikalier" kända som polyfluoroalkylsubstanser (PFAS) som ackumuleras i miljön och i levande varelser, inklusive människor. Med en kombination av innovativa rättstvister, vetenskaplig förståelse och enastående uthållighet har Bilott uppnått en av de viktigaste segrarna för miljölagstiftning och företagsansvar hittills.KONTAKT:
Telefon: 073-687 21 50
E-mail: info@qi-niken.com
ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Butik: Boka tid

Välkommen !

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen efter svenskt initiativ.

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-08-27-eu-forbjuder-200-pfas-amnen-efter-svenskt-initiativ