• VATTEN
loading...

”I en tid då människan glömt sitt ursprung och är blind för de mest essentiella behoven för överlevnad, har vatten och andra resurser blivit offer för likgiltigheten och glömskan”. 
– Rachel Carson, 1907-1964

Rent vatten - livsviktigt för hälsan!


Ofta när vi fokuserar på att må bättre glömmer vi den viktiga vätskebalansen som faktiskt är A och O om vi ska må bra. Kroppen består av 50–70 % vatten och för att vår ämnesomsättning och våra inre organ ska fungera behövs vatten. Vatten är transport- och lösningsmedel för näringsämnen och behövs för att rensa ut kroppen på slaggprodukter. Fettsyror transporteras och förbränns lättare i musklerna när blodet är tunnare. Du går därför lättare ner i vikt om du dricker tillräckligt med vatten.
 

För att vi ska kunna prestera på toppen av vår förmåga är det väldigt viktigt att vi undviker vätskebrist. Detta leder annars till att hjärtat får minskad slagvolym, behöver slå fortare, vilket i sin tur leder till mjölksyrebildning i musklerna. Det här gör att prestationen kraftigt sänks redan vid en förlust av två procent av kroppsvikten. Njurarna tar skada och risken för svimning är stor när vi förlorat 10-1 procent vätska i förhållande till vår kroppsvikt.

Vatten är livsviktigt för oss!

Din kropp formligen skriker efter friskt och giftfritt vatten...

Vårt dricksvatten är tyvärr inte fullt så hälsosamt som vi tror. I kranvattnet finns en kombination av läkemedelsrester, bakterier, parasiter, tungmetaller, kvicksilver, koppar, bly, aluminium, kadmium, PCB, klor, hormoner, cancerogenaämnen, pesticider och biocider och i Uppsala län - stora mängder av uran.

Dålig vattenkvalitet kan ha en mängd orsaker. Alla de kemikalier och miljögifter som släpps ut i luften eller sprids på jorden, hamnar så småningom i vattnet. Även påverkan från avloppsanläggningar i närheten av brunnen, höga halter av fluorit, uran m.m.  i berggrunden eller saltvatteninträngning i kustnära områden. Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn.
   

Vissa föroreningar påverkar vattnets smak negativt.

I kommunalt vatten är det i första hand klor, men även järn och mangan. I privata brunnar är det mest järn, mangan, humus och svavelväten, som påverkar smaken. Våra vattenverk ansvarar för att vattnet som kommer ur kranarna är fritt från smitta.

Reningsprocesserna som gör vattnet tjänligt, påverkar också vattnets pH och sammansättning.
Den vanligaste processen i Sverige är att efter partikelrening tillsätta klorit, för att döda bakterier och parasiter. Det har dock visat sig att klorbehandling producerar cancerogena biprodukter, som kloroform och trihalometaner (THM).
Dessa bildas genom en ofullständig kloroxidation av organiska föreningar, som kan finnas i kosmetika, lotion, plastrester, läkemedelsrester, rester av olja och inte minst de plaströr av PVC som används i allt större utsträckning för vattentransport.


UV-ljus används i allt högre utsträckning av kommunerna för att minska kloranvändning, men metoden har sina brister. Effekten är tyvärr bara momentan, fungerar dåligt på grumligt vatten och kräver dyrbar rengöring av UV-lampor. Dessutom tillsätter man ändå klor, om än i lägre koncentrationer.

Väteperoxid kan också användas för rening, men det är relativt ovanligt. Mängden organiska ämnen har ökat kraftigt i vårt råvatten, och därför planerar eller utför vattenverk filtrering av vattnet med aktivt kol. Vattenverket ser till att vårt dricksvatten är fritt från smitta, men lovar inte att det är fritt från miljögifter. Dessutom sägs det att en viss halt av föroreningar är "tillåtet".

Om vårt vatten ska vara helt fritt från onödiga kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller, läkemedel, bakterier, parasiter och virus är det tydligen upp till oss själva att skaffa vattenrenare
 

Hälsoeffekter av dåligt dricksvatten

Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet. Men kemiska ämnen i dricksvattnet kan också öka risken för cancer samt påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt.

I sällsynta fall kan mikrobiologiska föroreningar ge allvarliga kroniska skador. Kemiska ämnen i dricksvatten kan innebära hälsoeffekter på längre sikt, till exempel att olika cancerformer utvecklas. Studier på människor och djur visar att uran i höga doser kan påverka njurfunktionen. Riktvärdet som är framtaget för uran är satt utifrån uranets kemiska egenskaper, inte utifrån strålningsrisker.
 

Därför bör vi rena vattnet innan vi dricker det, särskilt för att vattnets betydelse för vår hälsa är så avgörande. Vatten transporterar näringen från vår kost till cellerna, där vi kan utvinna energi och även avfallstransporten från cellerna. I kroppen har vi cirka 100 000 miljarder celler och vatten krävs för att de biokemiska reaktionerna i cellerna ska kunna äga rum.

LYSANDE SOMMARPROGRAM!
Bo Landin
90 min
Miljöjournalisten om vattnets resa i landskapet och varför miljökampen är viktigare än någonsin.

– Häng med på mina äventyr i vattnets tecken, från Vänerns skärgård till droppen i Harrison Fords öga och till vattnet som dunstar i Utah, landskapet där jag bor i USA. 
Lyssna gärna:  https://sverigesradio.se/avsnitt/bo-landin-sommarpratare-2023

Högfluorerade ämnen, eller PFAS
som de också kallas, kan finnas i:

 • Impreg­nerade textilier
 • Impregnerat papper
 • Rengöringsmedel 
 • Brandsläcknings­skum
 • Kosmetika
 • Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin.
Allt fler rapporterar om dåligt dricksvatten
På bara några år har antalet rapporter om försämrat dricksvatten fördubblats. Bara under augusti 2018 uppmanades invånarna i Linköpings  kommun, Grästorps  kommun och Arvidsjaur att inte dricka kranvattnet på grund av förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror (PFAS).                                                  Läs mer
               

Flaskvatten förorenat med mikroskopiskt plast!

Tester visar att flaskvatten innehåller nästan dubbelt så många mikroplastiska partiklar per liter som kranvatten. Den värsta förövaren var Nestlé Pure Life, vars mest förorenade prov innehöll 10.390 partiklar per liter.  Föroreningen antas härröra från tillverkningsprocessen hos flaskorna och locken.


Michael drack vatten med arsenik

- i 13 år!

I mer än ett decennium drack Michael Hoerschelmann, 71, närmare tre liter vatten per dag. Det han inte visste var att varje liter gjorde hans tillstånd sämre och sämre. Vid en mätning visade det sig nämligen att vattnet innehöll höga halter arsenik.
– Giftinformationscentralen trodde att jag var hemmahörande i Bangladesh när de såg testerna, säger Michael Hoerschelmann.

Det finns inte många vattenfilter som samtidigt både renar vattnet och ger rätt pH. Men det viktigaste är att skaffa en enkel vattenrenare, som kopplats vid diskbänken och som lätt kan ställas om mellan renat vatten och orenat vatten för disk. Denna vattenrenare bör ta bort miljögifter, parasiter, virus och bakterier.

Fem åtgärder som kan förbättra kvaliteten på dricksvattnet i hemmet:

 1. Låt vattnet rinna ur kranen några minuter på morgonen, innan du tappar upp dricksvatten eller vatten för matlagning. Ett sätt att göra detta är att duscha eller tvätta sig först. Alternativt kan du spara vattnet som spolas till att vattna växterna med.
 2. Använd endast vatten från kallvattenkranen vid matlagning och till dryck. Varmt vatten löser ut metaller ur vattenledningarna. Varmt vatten under 50 grader innebär bakterierisk.
 3. Vatten från privata brunnar bör analyseras regelbundet, särskilt om du är osäker på vattenkvaliteten.
 4. Vid risk för sämre vattenkvalitet kan du köpa vatten på glasflaska. Men det finns inga garantier för att detta har högre kvalitet än det som kommer ur kranen.
 5. Vattenrenare i hemmet kan ta bort föroreningar – dock inte alla. Och det är stora kvalitetskillnader. Det är dock viktigt att de installeras, används och underhålls rätt.

Om ditt vatten kommer från ett reningsverk är det sannolikt att det innehåller östrogen, läkemedelsrester och annat som reningsverken inte kan få bort ur vattnet eller ämnen som de själva tillsätter. Dessutom kommer små rester och avlagringar från vattenledningarna med ut i kranen. Det kan vara plast eller oxider och dioxider från koppar, järn och andra metaller (dvs rost). Dessa ämnen försvinner inte vid upphettning.
Därtill kommer vattenlevande mikrober (bakterier, parasiter, amöbor mm) som kan bo någonstans i vägen mellan vattnets källa till ditt glas.

Det finns metoder att ta bort uranet ur dricksvattnet, men alla har nackdelar”, säger planeringschef Sven Ahlgren på Uppsala vatten. Uppsala är en av de kommuner som har särskilt höga halter av uran. Det finns metoder att ta bort uranet ur dricksvattnet, men alla har nackdelar”, säger planeringschef Sven Ahlgren på Uppsala vatten. Uppsala är en av de kommuner som har särskilt höga halter av uran.

Svårt få bukt med uran i vattnet

210 000 svenskar dricker kommunalt kranvatten som innehåller så mycket uran att det kan finnas risk för njurskador. Övriga EU har i flera år bromsat svenska krav på reglering. Nu överväger Livsmedelsverket att gå före och införa hårdare nationella krav på svenskt dricksvatten. Inte bara i Japan är radioaktivitet i vatten ett problem. Sveriges grundvatten har helt naturligt bland de högsta uranhalterna i världen.
– Det smakar inget, syns inget och luktar inget de här urangrejerna. Men det är som med bequerellen efter Tjernobyl. Man kan inte oroa sig hela tiden, skulle man bli sjuk får man ta det med.                               

Läs mer
https://www.svd.se/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet


Var tjugonde svensk riskerar njurskador av dricksvattnet
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2011/mars/var-tjugonde-svensk-riskerar-njurskador-av-dricksvattnet/

Rena genom filtrering
Ett vanligt sätt att rena vattnet i hemmet är att installera en kran som filtrerar vattnet i stunden och på så sätt fångar upp ohälsosamma ämnen. Kranarna är särskilt utvecklade för att lämna kvar nyttiga mineraler och spårämnen så att du får ut det bästa av ditt vatten samtidigt som du slipper de oönskade resterna. Det finns modeller till de flesta kranar som du enkelt monterar på din kran hemma.
Ultrafiltrering: Ultrafiltrering är en högteknologisk metod som efterliknar naturens eget sätt att rena vatten och kommer åt oönskade ämnen och gifter, även mycket små mikroorganismer såsom parasiter, bakterier och amöbor. Nyttiga mineraler och spårämnen passerar förbi filtret och stannar kvar i vattnet.
Aktivt kol: Filter med aktivt kol består av aktivt kol ihoppressat i blockform. Det hjälper till att minska mängden klor, organiska föroreningar, läkemedelsrester och PFAS-ämnen i vattnet. Det kan även förbättra dricksvattnets smak och lukt och rekommenderas ofta om man har kommunalt vatten.
Läs mer: https://www.qi-niken.se/store/category/vattenfilter-250766

Hårmineralanalys -läs mer Hårmineralanalys -läs mer

I början av 2000- talet introducerade Trace Elements Uran i sin hårmineralanalys.

Ganska snart stod det klart att vi hade ett gigantiskt problem med Uran i Sverige. Massor av analyser framför allt från Mälardalen och Uppsalaområdet innehöll skyhöga halter av Uran. Ganska snart fick Trace Elements stöd för sin upptäckt av Uran i hår, bl.a från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Nu bekräftar även artikel i SVD att Trace Elements hade helt rätt!!

Enligt Trace Elements är Sverige det land i världen som har flest antal analyser med förhöjda värden av Uran. 
Det är ett stort problem, precis som det står i artikeln.

Analyser
Hårmineralanalysen är bästa sättet att analysera en långtgående exponering och ansamling av uran. Speciella blodanalyser kan göras vid extremt höga värden som man finner i en hårmineralanalys.
Det är mycket vanligt med höga värden i mellan Sverige och norra Sverige. Dessa värden förbättras oftast vid mineralbalansering och vid kelering/avgiftning.
Exempel på studier, referenser

En sammanställning av olika studier om urans nefrotoxicitet har gjorts som ett underlag till den av livsmedelsverket föreslagna gränsen om 15 µg per liter uran i dricksvatten.
Svensson K. et al. ”A Risk Assessment of Uranium in Drinking Water”. Livsmedelsverket, Rapport SLV 10 -2005

Den viktigaste epidemiologiska studien som ovanstående rapport refererar till är den som genomförts i Finland. Där konstaterade man att proteiner, glukos, kalcium och fosfat läcker genom njurarna i större utsträckning vid högre nivåer av uran i urinen. Samtidigt var kalciumresorptionen sämre vid högre doser av uran i dricksvatten, oberoende av hur länge man druckit det. Man konstaterade även att uran i dricksvatten har ett samband med uran i urinen.
Kurttio P. et al. ”Renal Effects of Uranium in Drinking Water”. Envirom Health Persp, 2002;110:4:337–42.


Även arsenik och andra toxiska mineraler visar sig i en hårmineralanalys

Några av fördelarna med Euro för kökskran - testvinnande vattenreningsmaterial är exempelvis:

- Det är en oerhört effektiv metod att ta bort skadliga föroreningar i vattnet

- Inga ämnen släpps ut i vattnet igen, inte ens vid tryckstötar i rörsystemet.

- Filtermaterialet släpper inte ifrån sig några ämnen, vilket annars är fallet hos andra tekniker som ex. kolfilter och keramiska filter.

- Det är en effektiv barriär mot bakterier, virus och parasiter. Noggrant testat hos Pasteur Research Institute.

- Vattnet behåller sina naturliga egenskaper och mineraler lämnas kvar trots att filtermaterialet lyckas rena vattnet från mycket små partiklar som exempelvis uran, cesium och läkemedelsrester såsom hormoner.

- Filtermaterialet är självindikerande och man behöver inte bekymra sig om när patronen måste bytas.

- Kostnadseffektiv metod. Flera hundra gånger billigare än flaskvatten!

Uran i dricksvattnet

Uran finns naturligt i berggrunden och marken. Hur mycket uran det finns varierar stort både inom landet och inom kommunen. Uranet som finns i dricksvattnet kommer från det uran som finns naturligt i berggrunden/marken och som alltid har funnits där.

" I det dricksvatten som vi levererar finns uran. Vi har bedrivit forskning i flera år kring olika tekniska reningsmetoder. De halter av uran som uppmätts utgör inte någon begränsning i användandet av vattnet. Det högsta halterna av uran som uppmätts i är 60 μg/l.
 

Bedömning av hälsoeffekter

Det har visat sig att uranhalter på 300 μg/l kan orsaka skador på njurarna.

Uranet gör att ämnen som kroppen skulle ha återanvänt förloras till urinen. Dessa skador uppkommer inte på grund av strålning från uranet. Det är istället uranets kemiska egenskaper som kan ge skador."     
Citat från Uppsala Vattens hemsida    Läs mer>


Uran utsöndras med urinen, men en mindre andel lagras i lever, njurar och skelett. Studier av både djur och människor talar för att uran i höga doser kan skada njurarnas förmåga att återresorbera olika ämnen från urinen, och därmed öka utsöndringen av näringsämnen och mineraler i urinen, bland annat kalcium, fosfat, glukos och lågmolekylära proteiner. Det är troligt att njurfunktionen förbättras om intaget av uran upphör eller minskar. 
Eftersom uran även är radioaktivt har risken för cancer till följd av strålning diskuterats. Enligt EU:s dricksvattendirektiv bör stråldosen från dricksvatten inte överstiga 0,1 millisievert per år (0,1 mSv/år; SLVFS 2001:30).  


Radon, radium och uran i brunnsvatten

Att radon kan förekomma i brunnsvatten, främst från bergborrade brunnar, är väl känt. De gränsvärden som infördes 1997 har bidragit till att en stor mängd radonanalyser har utförts och vid höga radonhalter i vattnet har åtgärder vidtagits.
Förekomsterna av uran och andra naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten från enskilda brunnar har undersökts av bl.a. SGU.    Läs mer> 

Egen brunn - uran i dricksvattnet?
Vad kan de göra som har egen brunn?
För att få reda på om man har uran i sitt dricksvatten kan man vända sig till den kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för rådgivning och provtagning eller direkt till ett ackrediterat laboratorium.

Har man mer uran i vattnet än Socialstyrelsens riktvärde (15 mikrogram per liter), bör man  undersöka om det går att få dricksvatten från annat håll eller sätta in filter. Det räcker att åtgärda det vatten som används som dricksvatten och till matlagning.
När man installerar filter är det flera saker man ska tänka på:
Mikrobiologisk och kemisk analys. Före val av reningsmetod bör en mikrobiologisk och kemisk analys av vattnet göras av ett ackrediterat vattenlaboratorium. Analysen ska även omfatta radon
Teknisk installation. Etablerade leverantörer inom filterområdet bör anlitas
Regelbunden kontroll. Kontrollera uranhalt i vattnet och i filter regelbundet
Skötselinstruktion. Följ noga instruktionerna för hur anläggningen ska skötas
Filter. Vissa filter kan avge strålning. Placera det i så fall avskilt från bostadsutrymmen. För att undvika att radioaktiviteten blir för hög, kan man välja att ha en liten mängd jonbytarmassa som ofta regenereras eller byts
När dricksvattnet kommer från ett allmänt vattenverk ansvarar distributören för kvaliteten och att gränsvärden samt rekommendationer efterlevs. 

http://www.slv.se/sv/grupp2/Livsmedelsforetag/Dricksvatten/Uran/Uran-i-dricksvatten/

Hälsorisk
Att dricka vatten som innehåller uran kan vara en hälsorisk, inte på grund av strålning från uranet, utan därför att uranets kemiska egenskaper kan skada njurarna. Det är självklart att dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent, därför rekommenderar nu Livsmedelsverket och Socialstyrelsen att man vidtar åtgärder om dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikrogram per liter. 

Upptag, fördelning och omsättning i kroppen
Lättlösliga uransalter förekommer naturligt i dricksvatten på vissa håll i Sverige och i än högre grad i Finland samt i några andra länder. Några procent av uransalterna tas upp av människokroppen, men tillsammans med föda finns tecken på att så mycket som mellan 10 och 30 procent kan tas upp. Exponering för uran från livsmedel blir i dessa områden av marginell betydelse. Enligt WHO kan intaget av uran via livsmedel uppgå till 1-4 mikrogram per dag. 
En stor del av det uran man får i sig utsöndras snabbt från kroppen i urinen, men en viss upplagring sker i njurbarken och i skelettet. Den genomsnittliga halveringstiden för uran i människokroppen beräknas under normala förhållanden vara mellan ett halvt till ett år, förutom i skelettet där den är betydligt längre.

Börjar kroppen att strejka så bör du utröna om ditt vatten kan vara orsaken till dina problem.

Vattenrening PlanetsOwn AB 
som specialiserat sig på just dricksvatten-rening har ett testvinnande, högeffektivt filtermaterial, microspiralfilter, i sitt sortiment.

Microspiralfilter har flera oslagbara fördelar:
- Det är en oerhört effektiv metod att ta bort skadliga föroreningar i vattnet.
- Filtermaterialet har en hög effektivitet när det gäller att hålla kvar uppfångade föroreningar. Andra tekniker har ofta problem med att ämnen plötsligt släpps ut igen, speciellt vid tryckstötar i rörsystemet.
- Det är en effektiv barriär mot bakterier, virus och parasiter, vilket testats av Pasteur Research Institute.
- Vattnet behåller sina naturliga egenskaper och mineraler lämnas kvar.
- Filtermaterialet är självindikerande och man behöver inte bekymra sig om när patronen måste bytas.
- Kostnadseffektiv metod. Flera hundra gånger billigare än flaskvatten.

Vattenfiltren Euro och G1 är fn slut i lager pga utbyggnad av tillverkningsfaciliteterna för utökad produktionskapacitet. Kranrenaren Euro blir nu alltså modifierad, förstärkt och får en strålsamlare tillagd vid utflödet. 
Dvs  fördröjda leveranser                          
2023-06-09

Tester visar att filtren har stor effekt mot tungmetaller såsom bly, nickel, krom (som kan vara extremt giftigt och cancerogent) och mot uran som är ett stort problem på flera platser i Sverige och Finland.
Filtret utvecklades ursprungligen för att det behövdes ett fungerande alternativ för att rena vattentäkter från Cesium-137 och Strontium-90 efter Tjernobylkatastrofen och detta filtermaterial var lösningen på detta mycket svåra problem.
Ni kan redan nu skicka ett mail till: info@naturligvattenrening.se och be att få en pdf med teknikbeskrivning och testsammanställning av en mängd svenska tester, inkl tester på uranhaltigt vatten och vatten kontaminerat med radioaktiva partiklar.exempeltext.

Regenerering - ett sätt att förlänga microspiralpatronens effektivitet.
Microspiralfiltret använder sig inte bara av en filtreringsmetod utan i materialet finns även
andra unika reningsmetoder riktade mot specifika föroreningar. Därför är det säkrast att
regenerera materialet med jämna mellanrum, gärna i samband med rengöring av insidan
av filtret och ytan på filtermaterialet.

Läs mer:
https://www.planetsown.com/_files/ugd/bc0f6e_f073b6e5c2204b788e40f722e7b4539d.pdfKONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.com

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid

Kliniken: Boka tid

Välkommen !

När du dricker vattnet, så tänk på källan

(Kinesiskt talesätt)

Arsenik och uran i dricksvatten

Arsenik och uran före-kommer i Sveriges berg-grund och kan därmed också finnas i grund-vattnet.

För dig som har egen borrad brunn kan du undersöka om du har arsenik eller uran i ditt dricksvatten genom att ta prov på vattnet 

 Läs mer

Barn och dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Fråga om hushållet har egen brunn, om familjen känner till vattnets kvalitet och om och när provtagning genomförts.

https://www.rikshandboken-bhv.se/amning-och-nutrition/mat-och-dryck/barn-och-dricksvatten/.

Är uran farligt?
Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Det visar både studier på människor och djurförsök. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.
Världshälsoorganisationen har gjort en bedömning av uranets negativa påverkan på hälsan. I juli ändrade WHO sitt riktvärde för uran i dricksvatten från 15 till 30 mikrogram per liter vatten!!??
I Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) finns en rekommendation att vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller 30 mikrogram uran eller mer per liter dricksvatten.
Samma rekommendation finns i Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Läs mer


Filmen handlar om de 100 000 kemikalier vi dagligen utsätts för, vad vi har dem till och vad de gör med oss och vår hälsa.
 
"Jag föddes kemikaliefri men det gör inte barn idag. Genom moderkakan och blodet nås barnet av mängder av kemikalier redan innan det föds. Jag vill bland annat med filmen belysa fostrets utsatthet.
Filmen har jag gett undertiteln "till de oföddas försvar".   Stefan Jarl

Suveränt vattenfilter 

som tar bort uran, läkemedels-rester, klor, bakterier, virus, parasiter, tungmetaller, koppar, cecium-137, strontium-90, järn, cancerogena ämnen, pesticider, bly, hormonstörande ämnen, fenoler mm...


Kopplas snabbt och enkelt på kökskranen och när man vill ha kristallklart, hälsosamt vatten så vrider man om en liten kran.
Kan placeras fritt på passande ställe på diskbänken. Enkel att flytta.

Renar upp till 25.000 liter innan filterpatronen lätt byts.Var 3:e månad bör insatsen bytas.
 

Några av fördelarna med detta testvinnande vattenreningsmaterial är exempelvis:

- Det är en oerhört effektiv metod att ta bort skadliga föroreningar i vattnet

.- Inga ämnen släpps ut i vattnet igen, inte ens vid tryckstötar i rörsystemet.

- Filtermaterialet släpper inte ifrån sig några ämnen, vilket annars är fallet hos andra tekniker som ex. kolfilter och keramiska filter.

- Det är en effektiv barriär mot bakterier, virus och parasiter. Noggrant testat hos Pasteur Research Institute.

- Vattnet behåller sina naturliga egenskaper och mineraler lämnas kvar trots att filtermaterialet lyckas rena vattnet från mycket små partiklar som exempelvis uran, cesium och läkemedelsrester såsom hormoner.

Vattenfiltret G1 finns i webshopen

Hur fungerar microspiralfiltret?
Det unika materialet drar till sig och fångar det som inte är vatten, med undantag av mineraler som till största delen passerar genom filtermaterialet. När patronen är fylld med oönskade ämnen indikeras det att den behöver bytas.

Det är ett mikropor-polymer med spiralformade, avsmalnande kanaler som till skillnad från äldre tekniker som kol- eller keramiska filter har stor förmåga att hålla kvar uppfångade föroreningar och inte släppa tillbaks dessa i vattnet igen, inte ens vid kraftiga tryckstötar.
Detta material finns med olika specifikationer. 
Den som används som standard i vattenrenaren G1 är nu 0,05 - 0,1 µm (micrometer, dvs en miljondels meter. En bakterie är vanligtvis mellan 1-10µm och en parasit som cryptosporidium ca 5-6µm). En sådan portäthet ger ett vattenflöde på ung. 2-5 liter/min. Reningen fungerar utmärkt vid detta flöde. Optimalt vid ett flöde av 1,5-2 liter/min.

Beroende på hårdhetsgrad hos vattnet som ska renas så väljer man dessutom mellan en patron för normalt vatten och en för hårt vatten som används vid en hårdhet >10°dH.
De flesta områden i Sverige har normalt vatten, men vissa områden i Skåne har hårt, liksom exempelvis Öland, Gotland och Uppsalaområdet.

Det är ett mikropor-polymer med spiralformade, avsmalnande kanaler som till skillnad från äldre tekniker som kol- eller keramiska filter har stor förmåga att hålla kvar uppfångade föroreningar och inte släppa tillbaks dessa i vattnet igen, inte ens vid kraftiga tryckstötar.
Detta material finns med olika specifikationer. 

Flera hundra gånger billigare än flaskvatten! 
Läs mer:
http://media.wix.com/ugd/bc0f6e_7f190aa142e848a3a47e977165a5c52c.pdf

Vattenfilter kan du köpa i  Webshop


ÖPPET:
Alla dagar & Dygnet runt