GDPR – Dataskyddsförordningen –
Vår policy om personuppgiftshantering.Vi skyddar dina personuppgifter!
GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Mycket är sig likt med kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. 
Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

1. Insamling av information: Den information vi samlar in är de uppgifter om dig
och ditt företag som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, det vill säga:
namn, adress, mejladress, telefonnummer och person- och eller organisationsnummer.
Vi för inga anteckningar om någon i detta register utan det fungerar endast som ett kundregister med kontaktuppgifter.

2. Användande av information: Vi använder den insamlade informationen för att
kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund både vad gäller administrativa och
praktiska spörsmål och för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

3. Utskick från oss: Vid utskick till dig används de kontaktuppgifter som du har
lämnat till oss. Utskick skickar vi till de som så önskar och de kan innehålla
information om vår verksamhet, nyheter, regler, villkor och förmåner. Om du har
meddelat att du inte vill fortsätta att få information respekterar vi detta.

4. Samarbeten med tredje part: Vi samarbetar med företag, organisationer och
myndigheter som hjälper oss med att tillhandahålla produkter och tjänster för att
förenkla samt förbättra våra erbjudanden. Ingen av dessa parter får egen tillgång till
vårt kundregister. På våra samarbetspartners ställer vi krav på att de har en egen
strikt policy för hur de hanterar kund- och personuppgifter och att de följer GDPR.

5. Lagring av uppgifter: Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir kund hos
oss i en period om maximalt ett år efter avslutad kundrelation. Undantag görs i de fall
där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller
bokföringslagen.

6. Utdrag ur register: Du har rätt till att få tillgång till den information om dig som vi
har sparad. Kontakta oss för att få ta del av denna.