Funktionsanalyser

Varje människa är unik
– även biokemiskt

Trött? Utbränd? Värk? Deppig? IBS? Ont i magen? Magproblem? Genprofil?
Funktionsmedicinen är en utveckling ur den vanliga skolmedicinen och grundas på vetenskapliga principer och metoder.

Till skillnad från traditionell sjukvård där man fokuserar på sjukdomen, ser en funktions-medicinare till hela personen, vilket involverar samspel mellan personens historia, fysiska och sociala miljö, genetik, näringsstatus, kost, livsstil, mental, känslomässig och själslig hälsa och hur dessa kan påverka hälsan på lång sikt.

Funktionsmedicinen grundar sig bland annat på följande principer:

Varje människa är biokemiskt individuell, vilket bland annat beror på variationer i den metaboliska funktionen, genetiska och miljömässiga skillnader.

  • Funktionsmedicin stödjer, renar och läker kroppens funktioner (organ) snarare än att behandla en sjukdom.
  • Funktionsmedicin tar hänsyn till att det finns en dynamisk balans mellan inre och yttre faktorer.Inom funktionsmedicin förstår man att det finns sammankopplingar mellan olika fysiologiska faktorer.Hälsa innebär en positiv vitalitet, inte enbart frånvaro av sjukdom.
  • I funktionsmedicin ingår näringsterapi och fytoterapi

Näringsmedicin är det område vilken en näringsterapeut arbetar inom och näringsterapi är ett av verktygen som en näringsterapeut använder sig av. Terapeuten skräddarsyr varje behandling genom att kombinera olika näringsämnen ofta även örter (Fytoterapi), i syfte att stöda olika körtel- och organfunktioner eller hela system. I näringsterapin ingår även kostrådgivning och ofta även livsstilsrådgivning.

 

Näringsterapeuten kan arbeta med funktionsmedicinska analyser men även med hårmineralanalyser, blodanalyser m.m.

Varför behövs funktionsmedicinen och hur kan den komplettera vår sjukvård?

Vår sjukvård är mycket värdefull när det gäller att behandla akuta trauman och sjukdomar, där läkaren kan föreskriva läkemedel eller operation för ett omedelbart problem eller symptom. Men i de flesta fall tar den inte hänsyn till individens ökande exponering för gifter, livsstil, kostens påverkan på hälsan och andra viktiga orsaker till att kroniska sjukdomar och syndrom ökar.

 

De flesta läkare är inte tillräckligt utbildade i att fastställa de bakomliggande orsakerna till ohälsa och de saknar även ofta kunskap om hur man lägger upp en behandlingsplan med hjälp av stödjande näringsstillskott, läkande kost, fysisk aktivitet och livsstils-förändringar för att förebygga eller behandla dessa problem. Det finns ett stort gap i tiden mellan ny forskning och det sätt som läkaren arbetar på. Inom funktionsmedicinen kombinerar man forskning från olika discipliner och vidgar på så vis de kliniska verktygen. Bland annat använder man näringstillskott, enzymer och örter och man ger individuella råd gällande träning, avgiftning, läkande kost och stressreducering.

 

I Sverige är det framförallt näringsterapeuterna som arbetar med funktionsmedicin, då det funktionsmedicinska förhållningssättet ingår i vår utbildning och är grundplattan i vårt arbete. Genom att kroppens olika funktioner får stöd kan många hälsoproblem förbättras eller upphöra. Genom åren har ett rikt utbud av högkvalitativa funktionsmedicinska analyser utvecklats där man analyserar olika körtel- och organfunktioner.

 

Exempel på funktionsmedicinska laboratorier är Genova Diagnostics, Labrix Clinical Services, Great Plains Laboratory och Metametrix Clinical Laboratory.

Man försöker hitta orsakerna till varför biokemiska obalanser har uppstått och man strävar efter att stödja kroppen till hälsa genom att försöka skapa en dynamisk jämvikt mellan kroppens olika system med hjälp av livsstilsförändringar, läkande kost, örter och näringstillskott.Det finns ett brett utbud av tester och analyser, många är världsledande.

Ledstjärnan för Qi-niken är att erbjuda tester som kan vara vägledande när det gäller att hitta orsaken till symtom. Det är ju onekligen bättre att behandla orsaker än symtom.

Analyser
Alla sorters hälsotester – från hormontester (binjure, sköldkörtel, könshormoner mm), näringsanalyser och allergitester, till avföringstester gällande tex parasiter och bakterier.

Qi-niken HÄLSOCENTER samarbetar med Nordic Labs som väljer ut de bästa testerna med högst testkvalitet från olika labb runt om i världen.

Så går det till:

  1. Du beställer och betalar din analys i Qi-nikens webshop
  2. Testkit innehållande allt du behöver samt instruktioner skickas hem till dig. Salivtester, avföringstester och kapillära blodtester (stick i fingret) kan du göra själv.
  3. DHL hämtar sedan upp ditt prov så att det snabbt och säkert transporteras till labbet för analys. Labbet behöver runt 8-14 dagar för de flesta tester innan du har ditt testresultat.
  4. Om du vill hjälper Qi-niken dig sedan att tyda testresultatet under en kortare genomgång per telefon. Du bokar bara en telefontid och ringer till Qi-niken. 

I tester där blodprov ska göras venöst (i armen) behöver du uppsöka en mottagning där sjuksköterska eller motsvarande finns. Bl. a Aleris vårdcentraler brukar hjälpa till mot en mindre avgift.

Funderar du på vilket test som är rätt för dig?
Du kan boka 30 min rådgivning om du önskar vägledning kring tester.

En bra start för att hitta svaren kring din hälsa eller ohälsa kan du få genom att kombinera:

  1. organic acids test (Näringsstatus) med ett avföringstest (Mage &Tarm/ GI map eller CSAP);
  2. eller med paketet Kropp/Näring/Tarm som innehåller ett organic acids test, ett avföringstest och ett test för tarmpermeabilitet (läckande tarm).
  3. eller börja med en hårmineralanalys för att få en övergripande bild av kroppens status.


Här kan du läsa mer om de analyser som vi erbjuder i samarbete med några av de bästa laboratorierna. När du hittat din analys beställer du i webshopen.

Behöver du rådgivning kan du beställa och boka rådgivningstid i webshopen.

Boka tid för konsultation          
KONTAKT:

Telefon: 073-6872150

e-mail: info@qi-niken.se

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt 

Välkommen !

Du kan beställa din analys i webshop. Behöver du rådgivning bokar du beställer distans-rådgivning i webshop.