• Öronakupunktur/NADA

Öronakupunktur


Öronakupunktur har använts under tusentals år i flera länder bl. a. Indien och Kina.

Enligt Hippokrates använde sig Egyptierna redan 400 f Kr av en liknande metod för barnbegränsning. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier. Öronen används som ett reflexsystem. Reflexzonerna kan användas som både diagnos och behandling.
 

Öronakupunktur förstärker effekten av kroppsakupunktur och annan behandling. Behandlingen upplevs som mycket rogivande vid stressrelaterade besvär, den ger en större inre koncentration och medvetenhet. Sömnen förbättras och stämningsläget kan höjas vid depression.


Problem som lämpligen behandlas med öronakupunktur:

  • Olika typer av smärta
  • Spänningar
  • Allergier & eksem
  • Trötthet
  • Nedstämdhet
  • Stärkning av immunförsvaret
  • Gynekologi och menopaus
  • Beroendeproblem (mat, alkohol, droger, tobak)

Enligt en studie på KS (Karolinska Sjukhuset i Solna), fann man att halterna av endorfiner, kroppens eget morfin och av serotonin, en signalsubstans som påverkar sinnesstämningen och välmåendet, ökade vid öronakupunktur

NADA


Öronakupunktur används sedan 1970-talet vid behandling av olika former av missbruk såsom narkotika, alkohol, tobak, kaffe och sockerberoende. NADA-modellen utvecklades av dr M. Smith och hans team vid Lincolnkliniken i New York och används i mer än 50 länder.
De effekter som upplevs är minskade abstinenssymtom som svettningar, skakningar, värk, oro, ångest och drogsug.


 
KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !