• Akupunktur - TCM

TCM - Traditionell Kinesisk Medicin

 • Akupunktur
 • Moxa
 • Koppning
 • Nålhammare 
 • Guasha
 • Tui-na
 • Örtmedicin

Enligt TCM* hör kropp och själ samman. Kroppen har ett osynligt nätverk av meridianer genom vilka energi = Qi, flödar. Vid hälsa flyter energin harmoniskt, men vid obalans eller blockeringar uppstår sjukdomssymtom. Genom att behandla med nål, värme, elektricitet, örter, tryck eller massage kan blockeringar lösas upp och man släpper fram ett fritt energiflöde varvid problemen lindras eller försvinner helt.

Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon-, nerv- och cirkulationssystemet. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittossubstanser. Budskapet når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.

*TCM = Traditionell Kinesisk Medicin

TCM betonar helheten
Den västerländska allopatiska medicinen fokuserar på att ta bort symptomen med hjälp av direkta metoder, enligt principen ”fixa huvudet när huvudet gör ont, fixa foten när foten värker”. Men kinesisk medicin betonar en analys av den mänskliga kroppen som en helhet, där kroppen ses som en samling sammanlänkade system. Därför har helhetssynen inom kinesisk medicin stor potential för behandling av mer komplexa sjukdomar som cancer, aids och Alzheimers.

TCM grundar sig på många tusen års kunskap och erfarenhet

TCM ser till hela människan

TCM utgår från orsaken till sjukdomen istället för att enbart behandla symtomen

TCM kan lindra och läka vid såväl akuta som kroniska besvär.

 

Internationellt har TCM och speciellt akupunktur fått stor uppmärksamhet bland terapeuter, både inom och utanför den västerländska medicinen. Skolor har etablerats i de flesta västländer. Många med statligt stöd och seriös forskning har tagit fart. Varje år arrangeras stora inter-nationella konferenser både i Kina och i väst och TCM är på väg att bli en viktig del av den globala hälso- och sjukvården.

 

Enligt TCM har kroppen ett osynligt nätverk av meridianer genom vilka energin - Qi flödar. Vid hälsa flyter energin harmoniskt, men vid obalans eller blockeringar uppstår sjukdoms-symtom. Genom att behandla med nål, värme, elektricitet, örter, tryck eller massage kan blockeringar lösas upp och man släpper fram ett fritt energiflöde varvid problemen lindras eller försvinner helt.

 

Det som vi i Västerlandet kallar för akupunktur har man i Kina utövat i 5000 år under benämningen Zhenjiu.                                                      Zhenjiu betyder, fritt översatt, "sticka och bränna (värma)".

Akupunktur har använts för att behandla många olika slags psykiska tillstånd, som depression, oro, sömnlöshet, smärta, och beroenden.

Varje patient är unik och skall behandlas individuellt med utgångspunkt från sin specifika symtombild

 

En personlig diagnos

TCM bygger på helhetssynen på människan. Akupunktören ställer frågor om livssituationen, kost och motion och om de fysiska problemen. Studerar kroppsbyggnad och undersöker spänningar i muskler. Undersöker hud och hudfuktighet, känner på pulsarnas hastigheter och djup, läser av tungan m.m. Så görs en noggrann kartläggning av varje patients problem och situation och ett individuellt behandlingsprogram skapas

Nålbehandling

"I behandling av sjukdomar är nålen det bästa instrumentet för att eliminera sjukdomsfaktorer, stärka kroppens motståndskraft och reglera Yin/Yang"

ur "guiden till hemligheten bakom Qi´s flöde" år 1230

Akuta problem brukar kunna avhjälpas med endast några få behandlingar medan kroniska problem som t ex reumatiska sjukdomar kräver lång behandlingstid.

Ett vanligt förhållande är att ju längre tid problemet funnits desto längre tid tar det att komma tillrätta med det. Ibland kan man känna förändring redan efter första behand-lingen men oftast behövs mellan fem och tio tillfällen. Därefter är det viktigt att du fortsätter så lång tid som din akupunktör rekommenderar. Underhållande behandling en gång i månaden eller var tredje månad. behövs också emellanåt. Många gånger krävs även förändringar i kost och livsföring för att den grundläggande orsaken till ohälsa försvinner.

Allergi

Ögonen rinner, näsan är täppt och du nyser oavbrutet. Känner du igen dig? Enklast hjälp får du av en antihistamin-tablett i kombination med ögondroppar och nässpray.

Det finns alternativ - Akupunktur – sex till åtta behandlingar.
Dessa ska starta tidigt på våren. Punkter som direkt påverkar allergin behandlas. Kan med fördel kombineras med näringsmedicin.

 

Bra att veta

Den form av nålbehandling som vanligen utövas av sjukvårdens personal är sk sensorisk nervstimulering. Syftet med dessa behandlingar är att försöka lindra smärta genom att stimulera kroppens egen produktion av endorfiner. Sådan nålbehandling skiljer sig alltså väsentligt från den behandling en TCM-utbildad akupunktör ger.

En TCM-utbildad akupunktör behandlar inte bara symtomen utan behandlar även källan till oblalansen

Adiposa dolorosa, Dercums sjukdom, är en ovanlig sjukdom som ger upphov till smärta hos den person som drabbas. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och den är kopplad till övervikt. Symtomlindrande behandling är bland annat värme och akupunktur

Infertilitet

Enligt TCM-teorin kan kvinnlig infertilitet bero på obalans mellan lever, njurar och mjälte. Man undersöker funktionen och var kroppens flöden kan vara blockerade.
 

Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon-, nerv- och cirkulationssystemet. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittossubstanser. Budskapet når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft. Det bästa resultatet brukar uppnås genom en kombination av akupunktur, örtmedicin och kosttillskott.
Eventuell förekomst av toxiska mineraler eller brister och obalanser i mineralstatusen kan undersökas med en hårmineralanalys. Då skräddarsys också en tillskottskur för att balansera kroppen så att den kan bära och föda fram ett friskt barn.
Ibland kan det även finnas behov att behandla både man och kvinna.

Moxaterapi

Moxa är en traditionell kinesisk behandlingsform som är känd för att öka blodcirkulationen och välbefinnandet.
Moxa är en metod där man med hjälp av speciella kinesiska örter leder in värme och energi i kroppen. 

Akupunktur och moxabehandlingar förekommer ofta vid sk "kylaproblem" som är vanliga i vårt kalla klimat. Akupunktur-punkten eller området värms med moxastav, moxakon, alternativt sätts moxa på nålen. 

Koppning (xi bei fa, xi tong fa)


Koppning är en gammal medicinsk behandling. De kinesiska rötterna går tillbaka till 300- eller 400-talet. 


Koppning används fortfarande regelbundet inom Traditionell Kinesisk Medicin (TCM), på kinesiska sjukhus och hos akupunktörer. Sugkoppar av varierande storlek och material sätts på kroppen och insuget drar kroppsvätskor till ytan av huden. Därför blåmärket liknande märken.
Behandlingen sägs förbättra blodcirkulationen, vilket snabbar upp läkning, vilket minskar smärta och lindra muskel ömhet. Enligt Dr Houman Danesh, en smärtlindring specialist på Mount Sinai Hospital i New York, hjälper koppning "fart kroppens naturliga läkningsprocess."

Koppning används också som ett komplement till akupunkturbehandlingen eller som koppnings-massage.  Denna teknik kan vara fördelaktig vid problem som smärtor och stelhet vid  onda ryggar och axlar eller bara som avslappning. Kopparna hjälper till att få igång cirkulationen och föra ut patogener (sjukdomsorsaker) som enligt TCM definieras som hetta, fukt, vind och kyla.

Man kan också röra koppen fram och tillbaka. Denna behandling som kallas för "moving cup" (tui guan fa), kan närmast liknas med bindvävsmassage men känns behagligare. Effektivt bl.a. mot reumatisk värk, värk i bäcken och länd. Ibland kan man kombinera nål och kopp för att uppnå önskad effekt.
 

En teknik som används vid ansiktsförlamning är att sätta koppan i ansiktet snabbt och avlägsna den flera gånger. Tekniken beror på den önskade effekten och vad patienten har för behov. Syftet med att använda koppning är att få upp en cirkulation som stärker kroppen eller att ta bort ett överskott. Koppning sägs ”dra upp gammalt till ytan”. Vid patientfall där diagnosen är ”hetta” (till exempel acne, herpes zoster och feber) så kan en blödningsteknik,  i kombination med koppning, användas. Enligt Kinesisk Medicin tar tekniken då bort ett överskott och svalkar blodet.

Nålhammare 

Nålhammare är ett instrument (kallas även 7-star hammer) som används för en teknik som heter ”Plum blossom needling”. Tanken är att flertalet nålar skall ge en ytbehandling samtidigt för att främst ger en ytlig hudirritation. I vissa fall blir det en mycket liten blödning men rödheten ”sha” och en eventuell skrubbsårskänsla är viktiga positiva effekter. Nålhammaren knackas lätt över ett hudområde för att få upp cirkulation och genomblödning.
Tekniken kan till exempel användas på ett område där det inte finns någon känsel på grund av ärrvävnad eller känselbortfall efter operation. Tillstånd där tekniken också kan användas är vid t ex frozen shoulder eller olika hudåkommor.

Gua Sha

Gua Sha är en gammal kinesisk skrapmetod för att lindra smärta läka och inflammationer. Gua Sha kan användas till många obalanser. Bland annat för att behandla värmeslag, solsting, yrsel och frossa och för att förebygga eller stoppa förkylningar.
Gua, betyder "skrapning" eller "att skrapa" och "sha" är det ord som används för att beskriva den hirs-liknande rodnad som kan uppstå efter behandlingen. 
Skrapterapin utförs på hud och muskler på drabbade områden längs meridianer eller punkter för att orsaka bristningar i underhuds-kapillärerna och blodflödet till de yttre hudlagren i syfte att avlägsna giftigt avfall och för att rena blodet vid både akuta och kroniska tillstånd.


Tui-Na

Tui-Na är unik och flertusenårig. Patienten behandlas med en kombination av massage och akupressur. Tui innebär "att skjuta, knuffa" och Na betyder "att greppa, ta om". De skilda "stilar/tekniker" som florerar härstammar från olika områden i Kina. Innan man utför tui-na massage, ställs en diagnos enlig kinesisk medicin. Liksom vid andra behandlingsmetoder görs sedan en analys utifrån patientens symptom. Qi-nikens egen massage har influenser av Tui-nas teknik.

Örter

Genom århundraden har ledande läkare gjort noteringar om både örtmedicin och akupunktur. De tidiga örtrecepten var mycket enkla och förfinade, medan de senare är mycket mer komplicerade. Qi-niken arbetar endast i begränsad omfattning med kinesiska örter. Näringsterapi med kostrådgivning är lättare för oss i väst att förstå och acceptera.

Den Gule Kejsaren:
"Yin och Yang är himlens och jordens väg, väven som håller samman de tio tusen tingen, far och mor till alla transformationer, källan för begynnelse/skapelse och död - Shen Mings palats.
För att behandla sjukligt tillstånd måste man söka i YingYangs ursprung."
KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen !

Några vanliga symtom som ofta behandlas med Akupunktur i Sverige 

 • Rygg-, nack-, och ledproblem
 • Reumatiska problem
 • Nervsmärtor
 • Bältros
 • Migrän och huvudvärk
 • Bihåleinflammation
 • Trigeminusneuralgi
 • Matsmältningsbesvär: mag/tarmkatarr, diarré och förstoppning
 • Allergier
 • Astma
 • Eksem
 • Depressioner
 • Menstruationsproblem
 • Övergångsbesvär
 • Barnlöshet
 • Sömnsvårigheter
 • Rökavvänjning
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Viktminskning
Pulsavläsning
Tungdiagnostik

 

http://www.oprah.com/health/Introduction-to-Acupuncture