Hårmineralanalys (HMA)

– ett värdefullt hälsotest

En hårmineralanalys är enkel och smidig metod som ger många svar om din kropp, hur du fungerar och varför du mår som du gör. Trace Elements Inc., laboratoriet som gör analyserna, använder känsliga mätinstrument vilket ger ett exakt svar på hur din mineralstatus ser ut.

Håret avslöjar hur du mår!

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp.

En hårmineralanalys visar mineralkoncentrationer som återfinns i håret och som speglar vad som pågår i kroppen. Detta gör hårmineralanalysen användbar för att få värdefull information om en persons hälsa, mineralstatus och livsmiljö. Hår är av flera skäl en idealisk vävnad att använda för analysering av näringsstatus och eventuell förekomst av tungmetaller. Att ta ett hårprov är skonsamt. Det är enkelt att utföra. Alla de viktiga näringsämnenena och toxiska elementen ackumuleras i håret.
Hår har visat sig vara särskilt lämpligt att använda för att undersöka miljöns påverkan på människan, både på global, regional och lokal nivå.

Mineraler fungerar som en slags kemiska katalysatorer för mängder med processer i kroppen. Finns inte dessa katalysatorer så går många livsviktiga processer på sparlåga och olika sjukdomssymtom kan framträda. Våra kroppar är beroende av ett 70-tal olika mineraler för att kunna fungera optimalt.

De mineraler som krävs i små mängder kallas för spårämnen och dagsintaget räknas i mikrogram. Håret innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I de flest fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa som finns i kroppsvävnaden.

Mineralernas relation till varandra är mycket viktig. De kan vara antagonister (motståndare), eller synergister (hjälpare), till varandra. Därför är det aldrig en bra idé att ta ett mineral ensidigt. Man kan skapa nya oblanser i kroppen.

Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan metabilismens tydas och hur effektivt din kropp arbeter.

Koppar – järn – magnesium = kroniska inflammationer
“Det finns inga sjukdomar, det finns bara mineralobalans”, säger Morley Robbins, mannen bakom “The Root Cause Protocol”. Morley Robbins säger att “obalans i mineralerna är roten till alla sjukdomar”, men att behandling inte åstadkommer en förändring om man inte tar tag i de bakomliggande stressorsakerna.

Rätt näring är viktigt
Samspelet och den inbördes relationen mellan näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.
Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter -
– du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.
Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.
Balansen mellan bland annat zink och koppar är avgörande för att östrogen ska fungera optimalt. Höga nivåer av koppar skapar hormonell obalans och kan skapa de symtom som nämns ovan.

"Giftiga mineraler fäster bara i vårt system på platser där kroppen behöver mineraler. Så om det inte finns tillräckligt med koppar och zink och molybden, placerar kroppen bly och kadmium och nickel på de platserna – eftersom det fungerar bättre med giftiga mineraler än med NO mineraler.”


Upptäck ditt näringsbehov med - Hårmineralanalys
Hur vet man vad kroppen behöver? Bör man lägga om kosten? Räcker det med multivitamintillskott? Eller med att äta ekologiskt? Det kan vara extremt svårt att veta vad den egna kroppen behöver. Frågorna är många gånger fler än svaren.

Analysen visar din kropps mineraltillstånd och eventuell påverkan av giftiga ämnen som t.ex. kvicksilver, arsenik och uran. Rätt balans mellan kroppens mineraler är mycket viktigt för din hälsa. Mineraler är näring och utbrändhet kan bero på att någon mineraldepå har tömts, ofta på grund av att kroppen har utsatts för långvarig stress.

För att kunna producera energi är det viktigt att koppar, järn och magnesium är under kontroll och i balans.

Hårmineralanalysen visar mineralnivåerna i ett stapeldiagram.


Näringsbrister

I dagens samhälle är sjukdomar som  t ex skörbjugg och beriberi är mycket ovanliga. Övernäring och näringsobalanser är däremot stora problem.

Man kan även ha överskott av både tungmetaller och näringsämnen vilka också påverkar hur vi fungerar psykiskt. För mycket koppar tex. kan göra att man blir labil och gråter lätt. Koppar och zink styr våra hormoner och är alltid i obalans vid beteende-störningar. Man har också funnit ett samband mellan anorexia och skolios relaterat till zink och koppar.

Tungmetaller

Hårmineralanalys rekommenderas vid ovanstående symptom och besvär samt för dig som arbetar eller har personal inom tandvård, frisöryrket, industri och arbetsplatser där metaller och kemikalier används.

Att testa metaller i urinen mäter endast vilka och hur mycket mineraler som utsöndras. Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer. Blod- och urinprov visar mineral-statusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret däremot, representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.

Tungmetaller kan också komma från vatten, isoleringsmaterial och annan närmiljö. Hårmineralanalysen är den främsta analysen att avslöja tungmetallförgiftning. Tungmetaller och gifter påverkar också psyket och gynnar Candidaöverväxt vilket är en orsak till depression hos många.
Uran i vattnet

15 mikrogram uran per litet vatten är okej. Men kanske inte 70 mikrogram som t ex vissa boende i Uppland får i sig. I vissa delar av Uppsala, exempelvis i Vänge och Björklinge innehåller dricksvattnet upp mot 70 mikrogram uran per liter vatten.  Nivåerna är över fyra gånger så höga som livsmedelsverket och världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar.

Metabolic Typing

Metabolic Typing är den enda metoden i världen som verkligen ser till dig som unik individ och till dina unika näringsbehov. Våra kroppar hanterar alla näring och föda på olika vis i den kemiska processen som omvandlar näring till energi. Långsamma ämnesomsättare har t.ex. mer benägenhet för depression medan snabba tenderar att få mer ångest genom sina näringsbrister.
 

I samarbete med laboratoriet Trace Element Inc, USA får du en analys översatt till svenska, som visar: 

 • din personliga mineralstatus 
 • avancerad analystolkning
 • kostråd 
 • förslag till balansering med kosttillskott
______________________________________________________________________

Trace Elements, Inc. är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. De har genomfört och tolkat mer än 2 miljoner hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc. finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område. Grundaren Dr David Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen och anlitas som föredragshållare över hela världen.

 
Ekonomiskt

Än idag är hårmineralanalys det mest ekonomiska och användbara verktyget för att undersöka och utvärdera näringsmässiga inbördes för-hållanden hos enskilda individer såväl som hos hela befolkningsgrupper. Uppföljande tester hjälper också till att bedöma förbättringar i den näringsmässiga statusen efter att man tagit tillskottskuren och/eller efter förändringar i kost och livsstil.
_______________________________________________________________

Hur går jag tillväga för att göra en hårmineralanalys?

 • Du beställer och betalar din analys via webshop
 • Du får du hem ett testkit med instruktioner
 • Du klipper ditt hår och lägger det i medföljande provpåse
 • Du skickar provpåsen och medföljande blankett till Qi-niken
 • Efter ca 3 veckor skickas analyssvaret till dig per post.
 • Har du frågor gällande analyssvaret, skickar du dina frågor via mail och bokar sedan en 30-min telefontid ca 1 vecka senare. Meddela också om du hellre vill ha svar via mail.
 • Sedan ringer du upp vid inbokad tid  tel. 073-6872150.
 • Kostnadsfri vägledning under hela balanseringstiden via sms och/eller  e-post, om du beställer dina balanseringskur via alphaplus-butiken.
OBS!
Att tänka på vid provtagningstillfället
 • Färgat hår går att använda då det endast innehåller kemikalier som inte ger utslag på hårmineralanalysen.
 • Däremot går det inte att använda ett helblonderat eller Hennafärgat hår.
 • Ej heller nypermanentat hår.
 • Preparat som balsam, mousse eller vax skall undvikas 
 • Använd hår enbart tvättat med vanligt schampo (vissa medicinska schampon kan innehålla t ex zink eller selen etc. vilket kan påverka resultatet) 
 • Om du behandlat ditt hår behöver du vänta minst en månad innan du gör en hårmineralanalys. Nybehandlat hår ger missvisande analyssvar. 
 • Ditt hårprov bör helst vara minst 3 cm långt.
Originalprodukter från Trace Elements
Mineraler och vitaminer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. 
Även samspelet mellan dem har visat sig ha stor betydelse för optimal hälsa.

En hårmineralanalys visar din mineralstatus.
Många års forskning ligger bakom dessa högkvalitativa kosttillskott. De är komponerade på ett sådant sätt att de ska ge ett maximalt upptag via mag-/tarmkanalen. Vidare är de också utformade för att samverka effektivt ända in på cellnivå.

Beroende på snabb eller långsam ämnesomsättning ska de rekommenderade tillskotten intas i 2 eller 3 månader.

Rekommenderade kosttillskott vid en hårmineralanalys är originalprodukter från Trace Elements. Dessa är framtagna och specialkomponerade för att kunna kombineras till en skräddarsydd  kur för varje individs analys.

Veganska produkter
Alla HMA-produkter är numera veganska. Med nya striktare EU-regler gällande animaliska produkter såg Trace Elements att risken för framtida problem med export/import var stor.
De har istället valt att skapa en helt ny vegetabilisk serie produkter baserade på en kombination av vitaminer, mineraler, aminosyror, växter och örter. 
 •  Här kan du beställa alla rekommenderade HMA produkter för din kur. 

Sjuk sköldkörtel upptäcktes med hårmineralanalys


För 5 år sedan mådde Anna-Karin Amilon mycket dåligt. Hon var deppig och trött och tyckte inte att det satt i ”huvudet”, utan att problemet var kroppsligt. Hon hörde talas om diagnostikmetoden hårmineralanalys och bestämde sig att prova.       Läs mer


Underproduktion i sköldkörteln är ett mycket vanligt sköldkörtelproblem som orsakar stort lidande hos många drabbade.
Många personer som upplever fysiska och psykiska problem hamnar utanför skolmedicinens ramar. Det vill säga att de ligger inom de medicinska referensramarna men upplever ändå fysiska och känslomässiga symtom. Detta gäller i allra högsta grad sköldkörtelproblem.
Man ser ofta klassiska symtom på hypotyreos, i synnerhet depression, men provsvaren visar inga onormala avvikelser.

I USA uppskattar man att 50% av befolkningen lider av hypotyreos, det är också den vanligaste orsaken till att man söker läkare.

Nyhet: Forskarna har hittat en orsak till kronisk trötthet

Över 40 000 svenskar lider av kroniskt trötthetssyndrom – med svår värk, nedstämdhet och utmattning. Nu tror sig forskarna ha hittat svaret på varför sjukdomen uppstår.
Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) innebär en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Sjukdomen har jämförts med en evig influensa där individen lider av svår energibrist, feber, värk, minnesproblem, nedstämdhet och överkänslighet mot ljud och ljus.  Tack vare ny teknologi inom metabolomik, det vill säga studiet av ämnesomsättningens biokemiska avtryck på cellnivå, har forskare från University of California i San Diego (UCSD) identifierat en potentiell biomarkör för sjukdomen. En avvikande biokemisk signatur i blodplasman särskiljer ME/CFS-sjuka från friska personer.

Resultaten tyder på att kroniskt trötthetssyndrom är ett sjukdoms-tillstånd med kraftigt nedsatt ämnesomsättning och energiproduktion.

http://www.allas.se/orsak-till-kronisk-trotthet/

Du kan kontrollera din ämnesomsättning med en hårmineralanalys

 • Ligger tungmetaller bakom dina hormonobalanser?
 • Trött, sjuk och deppig? Du kanske har näringsbrist!

Brist på viktiga vitaminer och mineraler kan ge dig besvärliga symtom såsom trötthet, nedstämdhet och sänkt immunförsvar.

Att få i sig tillräckligt av alla näringsämnen kroppen behöver kan vara en utmaning. Men att slarva med intaget av vitaminer och mineraler kan leda till en uppsjö fysiska och psykiska besvär, så det är värt att anstränga sig lite extra för att ge kroppen en så näringsrik kost som möjligt.

TIDNINGEN LAND 2004

Hundar och Hästar


Vill du undersöka mineralstatusen hos din häst eller hund kan vi hälpa till med det också. Det finns speciellt utvecklade analysprogram för både hund och häst.

Observera att vi som arbetar inom alternativ-/komplementär medicin i Sverige, inte får behandla barn under 8 år!KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

 

Skicka ett mail om du har några frågor!

 Välkommen !

Dr David Watts, grundare av Trace Elements Inc, svarar på frågor om de kosttillskotten som skräddarsytts för analysen. (klicka på bilden)

Om Trace Elements
Trace Elements har sedan 1984 varit ledande på området hårmineral-analyser och näringsmässiga produkter för läkare och hälso-terapeuter.
Trace Elements servar flera tusen terapeuter i fler än 46 länder och har utfört fler än 1,5 miljoner hårmineral-analyser. Trace Elements är det världsledande laboratoriet inom hårmineralanalys och har analyserat över 1,5 miljoner prover.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver avancerad teknik och Trace Elements Inc använder den mest sofistikerade analysteknik som finns inom ICP-Mass-spektrometri som finns.
Vi mycket stolta över att samarbeta med Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalys.
Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter.
Tolkningen är baserad på analys-resultatet och forskning som genomförts av dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements.
Laboratoriets analysresultat, vilket presenteras i den omfattande analysrapporten, skall inte betraktas som diagnostiskt utan endast som en extra informationskälla till den som utför analysen.
Varje hårprov dubbelkontrolleras genom att man testar samma hårprov två gånger. Laboratoriet har varit verksamt sedan 1984 och har hela tiden fokuserat på att leverera analysresultat till olika kategorier av kliniker. De finns nu i hela 46 länder över hela världen, däribland Sverige.
Genom att understryka behovet av optimal näring, varken för mycket eller för lite, bidrar Trace Elements med en holistisk syn på näring och hälsa.
Vill du läsa mer om Trace Elements? Gå in på: www.traceelements.com

KOPPARSPIRAL - BloggspotSamtliga  hårmineralanalyser gjorda hos Qi-niken, på personer boende i Uppsala län,  har påvisat förekomst av Uran.

 

Uranförgiftning ger nedsatt immunsystem och kan leda till cancer, lung- eller njurskador.

För en anlysand ökade uranvärdet från 0,005 till 0,192 - 1,5 år efter flytt till Uppsala.

Beställ via webshop
Beställ via webshop (klicka på bilden). Kontakterna sköts då via mail eller telefon.

När skall jag ta kosttillskotten???

Här kan du beställa de speciella kosttillskotten för hårmineralanalyser specialkomponerade av Trace Elements. https://alpha-plus.se/ref/qiniken/ Använd rabattkoden: qiniken