loading...

Hundar och Hästar

Vill du undersöka mineralstatusen hos din häst eller hund kan vi hälpa till med det också.

Trace Elements Laboritory har utvecklat speciella analysprogram för hund- och hästhår.


Genom en hårmineralanalys på häst eller hund får man en värdefull bild av näringsbalansen i kroppen och eventuell förekomst av tungmetaller. Man får också veta vilka ämnen och tillskott som eventuellt behövs och vilka som bör undvikas. Analysen kan vara en vägledning till hur man kan stärka kroppen vid redan uppkommen sjukdom, men kan också med fördel användas i förebyggande syfte.

En hårmineralanalys ger mycket viktig information, men skall också ses som ett komplement till läkarvård. Det kan inte nog understrykas att läkare och/eller veterinär bör rådgöras vid misstanke om sjukdom.

Med en hårmineralanalys får du ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för din häst eller hund. Då kan du sätta in en kur som är exakt uträknat efter vad ditt djur behöver för att fungera optimalt. Om det föreligger upplagrade gifter och tungmetaller från vaccinationer, avmaskningar, hundfoder etc.  kommer det att ske en avgiftning. Vi älskar våra djur och tyvärr har de ett relativt kort liv. Genom en hårmineralanalys ökar man möjligheterna att hålla sitt djur friskt och ge det ett längre liv med god livskvalitet.

När du beställer hårmineralanalysen (som alltid förskottsbetalas)  får du hem material med:

  1. instruktioner om hur man går tillväga för att ta ett korrekt hårprov:
  2. ett analysformulär (samma som för människor) som skall fyllas i
  3. ett frankerat kuvert att sända tillbaka provet och formuläret i

Qi-nken går sedan igenom svarsformuläret och tar kontakt om något är oklart. Därefter skickas hårprovet till Trace Elements i USA.

Efter ca 3-4 veckor kommer ett analyssvar till Qi-niken som sedan vidarebefordrar det till dig med post. Behöver du sedan konsultation sker det via mail eller per telefon ca 30 minuter. Du bokar tid och ringer sedan upp vid inbokad tid.  

Att komma i balans tar mellan 3-12 månader. Det beror lite på hur utgångsläget ser ut. T.ex. tar det mycket längre tid att komma i balans enbart genom att lägga om kosten och ej ta de kosttillskott som rekommenderas i analyssvaret.

Alla kosttillskott som rekommenderas i analyssvaret  finns att beställa genom Qi-niken, alternativt går det att beställa direkt via Qi-nikens hälsobutik på nätet.

-------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Man använder hår från nacke - intill huden, på både hund och häst (manen) precis som för människa och samma mängd 150 mg.   
  • Analyssvaret är på engelska.
  • Rekommenderade kosttillskott är detsamma som för människa.


Bor du i Uppland kan jag, vid behov, komma och hjälpa till med provtagningen. Du kan annars lätt göra det själv om du noggrant följer instruktionerna.

Analys kan du boka direkt eller beställa via Webshop.
Maila/ring
om du behöver mer information

KONTAKT: 
Telefon:  073-687 21 50       
E-mail: info@qi-niken.se
Bankgiro: 225-0249


ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Butik: Boka tid 
Klinik: Boka tid 
Skicka ett mail om du har några frågor!

BESÖKSADRESS: Hågavägen 188
Boka tid eller beställ via webshop
Qi-nikens webbutik för kosttillskott