Visste du att magnesium är den absolut viktigaste mineralen i din kropp?

Precis som vatten behöver vi magnesium varje dag! Magnesium är oerhört viktigt, men miljoner lider i onödan av brist utan att ens veta om det - de flesta läkare och laboratorier inkluderar inte ens magnesiumstatus i rutinmässiga blodprov, och många medicinska ingrepp, som läkemedel, kan driva ner magnesiumnivåerna.
Symtom på magnesiumbrist inkluderar:

 • migrän,
 • låg energi,
 • trötthet,
 • muskelspänningar,
 • störd sömn,
 • humörförändringar,
 • matsmältningsproblem m. m.
Magnesiumbrist är också förknippat med hjärtsjukdomar, diabetes, prediabetes, Alzheimers och en mängd andra kroniska sjukdomar. De goda nyheterna? Att lägga till magnesiumrika livsmedel eller kosttillskott till din kost varje dag kan hjälpa.
 

Man upptäckte glaubersalt (Natriumsulfat) vid orten Magnesia, Grekland, och använde det i hundratals år mot förstoppning.
En frisk människa behöver minst 300–450 mg per dag enligt officiella rekommendationer. Enligt professor Robert Tigerstedt var dagsintaget av magnesium från kosten i början av 1900-talet på många håll i västvärlden hela 1 250 mg, och nu är det knappt 250 mg. I allmänhet upptas 30–50 procent av magnesiumet. Upptaget sker både i tunntarmen och tjocktarmen. Resten utsöndras genom avföringen. Enligt dr Patrick Kingsley äter vi alltför mycket kalciumrik mat och alltför lite magnesiumrik föda. Vid många tillstånd där kalciumtillskott rekommenderas kan man få samma eller bättre resultat med tillskott av magnesium, zink och B6. Ju högre kalcium till magnesiumintag desto mer osteoporos förekommer. När magnesiumhalten är låg i kroppen kvarhåller njurarna mer magnesium.

Funktion
Magnesium fungerar som ett koenzym till kolhydrat- och proteinmetabolismen. Det bidrar vid absorptionen av andra mineral (kalcium, fosfor, natrium och kalium) och spelar en avgörande roll genom att förhindra nervös hyperaktivitet, njursten och beläggningar i artärerna. Magnesium innehåller enzymer som är engagerade i neuromuskulära kontraktioner och är en förutsättning för att vitaminerna B, C och E fungerar på ett tillfredsställande sätt.

är essentiellt för många kroppsfunktioner, inklusive > 325 enzymreaktioner. De flesta har att göra med produktion, transport, lagring och andvändning av energi.
är nödvändigt för hypofysens funktion. Det fungerar som ett lugnande medel och motverkar de stimulerande effekter från binjurarna. Binjurarna måste hämmas i sin produktion annars kommer deras utsöndring att påskynda nedbrytning och reabsorption av benvävnad.
kalcium och magnesium samarbetar i många funktionella avseenden. Exempelvis har kalcium en sammandragande effekt på muskelcellen, medan magnesium har en avslappnande effekt. Kalcium stimulerar nervsignaler och magnesium ger avslappning. Magnesium reglerar tillgång och användning av kalcium i cellerna.
bidrar till god nattsömn.
• bidrar till utsöndring och balans i hjärnan
• ingår som en del av regleringsprocessen av blodets pH-värde
och därmed kroppens syra-/ basbalans.
verkar kramplösande på kroppens inre och yttre muskler. Muskelarbete kräver magnesium varför magnesiumbrist leder till muskelsvaghet och trötthet.
är involverat i kroppens proteinsyntes och DNA-produktion samt i lagringen och frigörandet av musklernas ATP. Omsättningen av ATP ger oss energi. Magnesium är inblandat i alla reaktioner i kroppen som skapar eller frigör energi, t.ex. i muskelkontraktioner och nervimpulser.
kontrollerar ett flertal cellulära funktioner enligt senare tids forskning. Magnesium och kalium är de viktigaste mineralerna inuti cellen. De är katjoner. Magnesium reglerar mängden och balansen av kalcium, natrium och kalium i cellen.
en viktig medfaktor för delta-6 desaturase-enzymet som bidrar till produktion av prostaglandinen PGE1.
reglerar blodtrycket och kan sänka högt blodtryck, förebygga eller förhindra kärlkramp samt minska förekomsten av oönskade kalciumavlagringar i artärer och hjärtklaffar. Magnesium är viktigt för hjärtat och för hela blodcirkulationen. En långvarig och allvarlig magnesiumbrist leder till förkalkningar i aorta, kranskärl, perifera kärl i extremiteterna och njurarna.
är viktigt för DNA- och RNA-funktioner. Magnesium minskar felprocenten vid dupliceringen av DNA-molekylen.
befordrar en normal cellkonfiguration i cellmembranen (cellerna vidhäftar varandra på ett riktigt sätt).
reglerar kolesterolomsättning genom HMG-CoA reduktas.
bidrar till reglering av blodsockerbalansen.
minskar inflammation i kroppen.
bidrar till normal blodkoagulation och minskar risken för blodproppar.
bidrar till omvandling av D-vitamin till dess aktiva hormon och reglerar mängden av PTH (parathormon) och reglerar också bentätheten genom alkaliskt fosfatas, samt utsöndring av calcitonin. Magnesium reglerar transport, upptag och omsättning av kalk i benstommen.
bidrar till omvandling av B6 till dess aktiva form P5P.
bidrar till bildande av saltsyra (HCl).
är en nödvändig komponent i minst trettio olika enzymsystem, vilka har med celldelning och celltillväxt att göra; dessa 2 funktioner är, som bekant, mycket störda i en cancerogen omgivning.
förhindrar sjukliga förändringar i cellmembranen som kan orsaka cancer.
minskar mängderna av gammoglobulinerna IgG, IgA, IgM och IgE mängder hos försöksdjur.
motarbetar kronisk trötthet, tillsammans med kalium.
• tillräckligt intag förhindrar kalcium från att lagras i leder och mjuk vävnad, såsom artärerna.
minskar njurstensbildning, speciellt stenar som innehåller kalciumoxalat.
huvudfunktionen är att aktivera vissa enzymer, speciellt de involverar kolhydratomsättningen.
upprätthåller den viktiga elektriska laddningen som förekommer i nerv- och muskelmembranen. Magnesium löser upp förkalkningar vid kärlväggar, blodomloppet, i muskler och organ.
minskar bildning av mjölksyra vid hård träning.
bidrar till minskat upptag och ökad utsöndring av kemikalier och tungmetaller.
• Fungerar som en naturlig antihistamin och är bronkutvidgande

Magnesiumbrist:
• skapar insulinresistens och ökar risken för diabetes.
• tycks öka mottagligheten för cancer.
• möjliggör att mastceller frigör mer histamin som leder till ökat allergibesvär.
• möjliggör ökad utsöndring av inflammationsstimulerande cytokininer.
• ökar risken för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Magnesium är en av de vanligaste mineralbristerna.
När helkorn och råris raffineras till vitt mjöl och vitt ris försvinner över 75 procent av magnesiuminnehållet. Enligt amerikanska jordbruksdepartementet står den moderna kosten för endast 40 procent av det rekommenderade dagliga intaget av magnesium. Förutom låga magnesiumhalter i kosten förbrukas magnesium vid intag av läskedrycker och alkohol samt raffinerad eller fettrik mat.
Förutom magnesiumbrist p.g.a. kosten utsöndrar kroppen mer magnesium än vanligt när andra antagonistiska mineral (t.ex. kalcium) tränger ut magnesium. Magnesiumförbrukningen ökar även vid fysisk och mental stress. Hårdträning ökar magnesiumbehov.
Ett surhetstillstånd i kroppen t.ex. lågt urin-pH (< 6,5) ökar behovet av magnesium.
Stress ökar behovet av magnesium med minst det dubbla. Personer under stress och typ A personer har ofta ökat behov av magnesium. Kroppen omsätter mer magnesium vid utsöndring av adrenalin och kortisol. Vissa sjukdomar eller typer av mat, alkohol och läkemedel blockerar upptaget av magnesium. 

Magnesiumbrist är en mycket vanligt förekommande näringsbrist och väldigt många lider av för låga nivåer utan att veta om det. Eftersom magnesium är inblandat i så otroligt många viktiga kroppsfunktioner så kan brist på detta mineral påverka hälsan negativt på en mängd olika sätt.

Betydelsen av magnesium i kroppen
En stor mängd livsviktiga kroppsfunktioner är beroende av tillräckliga mängder magnesium för att fungera optimalt och däribland över 300 enzymreaktioner. Muskler, hjärt- och kärlhälsan, nervsystemet, skelett och hjärnan behöver alla tillräckliga mängder av magnesium för att fungera som dom ska. Magnesium fungerar även som ett koenzym till kolhydrat- och proteinmetabolismen och har en stor betydelse för reglering av blodsockerbalansen.

Varför är magnesiumbrist så vanligt?
Att magnesiumbrist är så vanligt beror mycket på att den mat vi äter är mineralfattig. En annan anledning är att vi stressar för mycket vilket får adrenalinet att flöda som gör att magnesium förbrukas snabbare. Ytterligare en orsak till att vi ofta lider brist på magnesium är att vi ofta äter en kalciumrik kost. Högt intag av kalcium minskar magnesiumupptaget som då skapar en obalans mellan de två mineralerna.

Några vanliga bristsymptom för magnesiumbrist:
1. Sömnproblem

Magnesium har en viktig roll i det centrala nervsystemet och utan tillräckligt av mineralet kan sömnproblem uppstå. Magnesium hjälper oss att slappna av, känna ro och gör att vi sover bättre. Magnesium har även en betydelse för REM-sömnen, vilket är den sömncykel som ger din kropp och hjärna den vila som behövs för återhämtning.
2. Muskelkramper
Muskelkramper är både smärtsamt och obehagligt. Muskelkramp är resultatet av muskelspasmer, vilket är ofrivilliga muskelsammandragningar. Magnesium bidrar till att muskler i kroppen kan slappna av. Magnesiumbrist kan därför ligga bakom återkommande kramper. 
3. Lättretlighet, ångest eller depression
Magnesium är den mineral som bidrar med den mest kraftfulla avkopplingen. Om du upplever lättretlighet, ångest eller depression så kan det vara ett tecken på att det centrala nervsystemet påverkas av magnesiumbrist. 
4. Utmattning, trötthet, allmän svaghet
Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning. Med för lite magnesium i kroppen så har vi svårt att slappna av, både i musklerna och i inre delar som blodkärl och hjärta. Utan tillräckligt med magnesium kommer kalium att utsöndras ur kroppen vilket framkallar, spänningar, svaghet och till sist utmattning. 
5. Högt blodtryck
Många människor lider av högt blodtryck trots att de har äter hälsosamt. Magnesiumbrist kan vara svaret eftersom mineralet hjälper till att utvidga blodkärlen. När du inte har tillräckliga mängder magnesium i kroppen så drar blodkärlen ihop sig vilket kan leda till högt blodtryck. (5
6. Migrän
Migränpatienter har ofta påvisat en magnesiumbrist som förstärker spänningarna muskulaturen i hals, nacke och skuldror. Många som har återkommande migränattacker upplever en klar förbättring vid ökat intag av magnesium. 
7. Stelhet och värk
Magnesiumbrist framkallar muskeltrötthet. Om du ständigt har stela muskler i nacke och rygg eller är stel på morgonen så är det mycket troligt att magnesiumbrist är boven. Ryggskott kan även orsakas av att spända muskler drar ben och diskar ur plats. 
8. Sug efter choklad
Kakao är rik på magnesium. Om chokladbegäret så intensivt att du upplever att du måste ha det kan det vara ett tecken på magnesiumbrist.
9. Mensvärk
Lider du av smärtsamma kramper under mensen så kan det vara ett tecken på att det inte finns tillräckligt med magnesium i kroppen, eftersom magnesium är den mineral som får musklerna att slappna av. 
10. Allergier
Magnesium påverkar histaminet, vilket gör att allergiska besvär kan uppstå eller förvärras vid magnesiumbrist.

Att komplettera sin kost med magnesium
Om man väljer att komplettera sin kost med kosttillskott av magnesium så gäller det att välja rätt. Alla former av magnesium har inte bra biotillgänglighet vilket betyder att upptaget i kroppen blir begränsat. Lättupptagliga former av magnesium är t.ex: Magnesiumcitrat, Magnesiumglycinat, Magnesiumaspartat, Magnesium EAP2, Magnesiummalat, Magnesiumsuccinat och Magnesiumlaktat. Följande är exempel på  kosttillskott av magnesium som innehåller lättupptagliga former; Alpha Plus magnesium och Holistic magnesium.

I naturen förekommer magnesium i olika mineralkombinationer, främst magnesiumsulfat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat och dolomit. Vissa beredningsformer av magnesium har bättre upptag och effekt än andra.
Bättre former: Mg-glycinat, aminosyrebundet Mg, Mg-aspartat, Mg EAP2, Mg-malat, Mg-citrat.
Sämre former: Mg-glukonat, Mg-palmitat, Mg-klorid, Mg-sulfat, Mg-karbonat, Mg-oxid.

Vid långvariga och svåra sjukdomar som fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom är det svårt och tar lång tid att bygga upp cellulära depåer av magnesium, speciellt om man inte intar magnesiumglycinat.

Nyckelorgan
Bisköldkörtlar, hypofys, hjärta, njurar, nerver, stela muskler.
Absorptionsbefrämjande ämnen
Vitaminer: B6, C, D, Mineral: Ca, P, K
Synergister
Vitaminer: A, B1, B2, B3, C, E. Mineral: Ca, K, Zn, Mn, P, Cr, Na.
Antagonister
Vitaminer: B1, B10, E, D, B12. Mineral: Fe, Mn, Ca, P, Na, Pb, K.
Analyser och mätmetoder

Analyser och mätmetoder

 1. Höga halter av magnesium i håret antyder att skelettet håller på att avkalkas eller förtäras (osteoporos och peridontit).
 2. Höga halter av kalcium och magnesium i håret antyder risk för osteoporos (benskörhet) eller peridontit med preklinisk hyperparatyreoism (joniserat kalciumvärden är något förhöjt trots att serumkalciumnivån är normal).
 3. Både förhöjda och låga halter Mg i en håranalys tyder på lågt Mg i kroppen. Man kan då misstänka att kosten kan ha lågt intag av magnesium i förhållande till intaget av Ca, P, och/eller Al. Detta antyder också låg produktion av saltsyra i magsäcken.
 4. Om förhållandet Ca: Mg är högt indikerar detta en tendens till benskörhet, muskelspänningar, stram muskulatur, ökad bisköldkörtelaktivitet och hyperinsulinism.
 5.  Om förhållandet Ca: Mg är lågt indikerar detta en tendens till slapp muskulatur, nedsatt bisköldkörtelaktivitet och hypoinsulinism.
 6. Om förhållande Na: Mg är högt indikerar detta en tendens till inflammatoriska tillstånd och högt blodtryck. Det indikerar en ökad aldosteronproduktion och -dominans.

KONTAKT:
Telefon: 073-6872150
e-mail: info@qi-niken.se


ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Välkommen !

Alpha Plus Magnesium hittar du här. Ange rabattkoden: qiniken
HÅRMINERALANALYS