Mineraler behövs för kroppens uppbyggnad!


Vår kropp består till stor del av ca 20-tal olika grundämnen. Förutom syre, kol, väte och kväve så finns det ett antal mineralämnen (spårämnen) som kroppen behöver.

Mineralerna ger näring till kroppen och behövs för att ett flertal funktioner i kroppen ska kunna fungera optimalt. Mineralämnen ingår bl.a. i många hormoner och i olika enzymsystem.Zink – en kraftig humör och immunförsvarshöjare!


Vi får i oss mineraler genom kosten. De odlade grödor vi köper och äter har dessvärre ofta minskat i mineralhalt genom åren, vilket beror på en allt för kraftig utarmning av odlingsjorden. En minskad mineralhalt har även uppmätts i de uppfödda djur som vi äter. Kött från vilt och alternativodlade grönsaker har därför ofta en bättre sammansättning av mineraler.

Det finns ett flertal mineraler som kroppen behöver som inte är utforskade ännu, det samma gäller de eventuella mineralbrister som du kanske har. Man hittar även nya funktioner i de mineraler som vi redan känner till att kroppen behöver. Hur viktiga mineralernas inverkan är för kroppens hälsa och deras nödvändighet för ett långt och friskt liv kommer framtidens forskning få visa på. Det troliga är att kroppen behöver betydligt fler mineraler än de man har kunskap om i dag. Vissa menar att du behöver ca 60 livsnödvändiga (essentiella) mineraler. Med tanke på att det inte finns några grödor som kan producera mineraler och att jordarna blir allt näringsfattigare medför det stor risk att många av oss lider av mineralbrist och är i behov av tillskott.

Under mat kan du hitta den kost som innehåller mest näring, bl.a. mineraler. Se även superlivsmedel.

Notera:
Allt fler anser att mineral- och vitamintillskott ska vara i organisk form och inte som kemiska preparat, då organiska mineraler är lättare för kroppen att tillgodogöra sig.

Tips!
Naturliga vitaminer och mineraler i kosten är att föredra, undvik kemiska tillsatser i berikad mat.

OBS!

Att på egen hand, utan kunskap, laborera med olika s.k. hälsopreprat
kan öka på obalanser och faktiskt vara direkt skadligt!
Rådgör alltid först med din läkare eller en näringsterapeut!

HÅRMINERALANALYS

Hår är av flera olika skäl en idealisk vävnad att analysera
för att kontrollera näringsstatus och eventuell tungmetall-belastning.  KONTAKT: 
Telefon:  073-687 21 50       
E-mail: info@qi-niken.se
Bankgiro: 225-0249
ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Skicka ett mail om du har några frågor!
 

Välkommen !

Här kan du beställa dina kosttillskott. Använd rabattkoden : qiniken