• Hälsoprogram
loading...
HÄLSOPROGRAM
 Det tar bara 21-29 dagar
att bryta en livslång vana enligt hjärnforskare.
Det tar ytterligare cirka 60 dagar att manifestera ett ändrat beteende

 
Vi kan alla påverka vår egen hälsa genom aktiva val. Kost, sömn, motion, tobak och alkohol påverkar. Det är också klart att människor som kan påverka sin situation har bättre hälsa än den som känner sig maktlös. Qi-nikens hälsoprogram syftar till att vägleda och hjälpa dig till bättre hälsa genom varaktiga förändringar i din livsstil. Hälsocoachingen utgår från ditt nuläge och motivation till förändring.
  • Hur mår du?
  • Hur tänker du om din kropp och hälsa?
  • Unnar du dig själv det underhåll och bränsle din kropp och själ behöver?

Svaren på dessa frågor kan leda fram till en ny syn på livet – en ny livsstil. Qi-niken erbjuder olika program för dina olika problem.

Hälsoarbete är en process.
Med hälsocoaching får du tips och vägledning om hur du kan ta hand om din kropp, rätta till obalanser och förebygga sjukdom. Det finns många faktorer som påverkar hur vi mår. Dit hör gener, kostvanor, stress, luft, vatten, relationer m.m.
Forskningen visar att upp till 90% av vår hälsa är beroende av våra levnadsvanor.
Vi har alltså en enorm möjlighet att själva ta kontroll över vår hälsa. Förändringar i beteende handlar om att ge kunskap, uppmuntra och stimulera människor att göra hälsosamma val och att locka fram det egna beslutet i stället för att tvinga fram förändringar.
Målet med beteendeförändringar är att uppnå hälsosamma förändringar som medför positiva hälsoeffekter.


Din hälsa ligger i dina egna händer.
Detta innebär att du måste bli medveten och få förståelse för din egen kropp och vad du måste göra för att bibehålla eller förbättra din hälsa. I dagens samhälle, med allt fler människor som är stressade, utbrända och sjukskrivna, är det av största betydelse att man får kunskap om vilka faktorer som förändrar kroppen när vi blir sjuka. Ny kunskap har lett fram till nya behandlingssätt och terapier om hur man kan hantera begynnade obalanser i sin kropp. Med ökad förståelse om dig själv kan du påverka framtiden och ge dig möjlighet att välja rätt väg till ett hälsosammare liv.

  • Behövs viktkontroll, rökstopp och/eller stresshantering?
  • Vill du ha kostrådgivning för att må bättre?
  • Vill du veta hur mycket av din vikt som består av muskelmassa,fett och vätska?
  • Är ni några arbetkamrater eller vänner som vill gå ett program tillsammans?

Ta kontakt för mer information!

God hälsa krav för att få
jobbet


Sjukfrånvaron har blivit ett allt större problem på arbetsplatser enligt chefer. Var tredje chef ställer krav på god hälsa för anställning. Det visar årets Hälsobarometer framtagen av PwC och Riksidrottsförbundet.KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid
Beställ via webshop och hämta på kliniken.

Kliniken: Boka tid


Välkommen !

Livsstilsanalys!

Få en analys av dina levnadsvanor med en personlig återkoppling. Behöver du förändring kan du anmäla dig till något av Qi-nikens Hälsoprogram.

Testen har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet och Professor Preben Bendtsen har gjort den vetenskapliga granskningen.

TESTA DIG!

Ren Inifrån
Ren Inifrån
Stresshantering
Sluta röka
Sockerberoende
Sova gott
Viktminskning