DNA- hälsa

Pris:
3 500 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1773875
Antal:
Kommentar till butiken:
DNA-hälsotestet är utformat för att optimera välbefinnande och hälsa genom att personifiera livsstil och kostval och, vid behov, använda kompletteringar skräddarsydda för att kompensera något specifikt näringsunderskott baserat på specifika genvarianter.

DNA Health-tillvägagångssättet hjälper sjukvårdsutövaren att etablera den optimala näring som är nödvändig för god hälsa, livslängd och minskning av sjukdomsrisker. 
Kost är en nyckelfaktor vid bestämning av genomisk stabilitet, eftersom den påverkar alla relevanta vägar: exponering för dietary carcinogener, biotransformation, DNA-reparation och syntes och apoptos. 
Rekommenderade kosttillskott för vitaminer och mineraler bygger i stor utsträckning på förebyggande av sjukdomar av brist. Livsstilssjukdomar orsakas till viss del av DNA-skador,  bör vi fokusera vår uppmärksamhet på att definiera optimala krav på viktiga mineraler och vitaminer för att förhindra genomisk instabilitet.

Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas individer med genetiska polymorfier som förändrar biotillgängligheten för specifika mikronäringsämnen och affiniteten hos specifika nyckelnzymer för deras mikronäringsmedelsfaktor. 

Kliniskt värde:
  • Uppmärksammar specifika metaboliska vägar som kan kräva extra stöd
  • Ger rekommendationer som innebär optimering av mängder av vissa näringsämnen, vitaminer och mineraler
  • Föreslår om en individ bättre kan minska sina kolesterolnivåer genom diet, i motsats till genom medicinering
  • Ger en indikation på graden av mottaglighet för de skadliga effekterna av cancerframkallande ämnen som tas upp i kosten
DNA Health Test Report innehåller: 
  • Effekterna av alla genetiska varianter som identifierats
  • En förklaring av deras inverkan på hälsan
  • Lämpliga näringsmässiga och livsstilsrekommendationer
Resultaten är uppdelade i sektioner av nyckelmetabolisk funktion, så att genetiska svagheter och styrkor inom ett funktionellt område lätt kan identifieras.

Näringsmässig genomik i praktiken: Var börjar vi?
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNAHealth_study_1991.pdf
Genetik, näring och benhälsa:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNAHealth_Study2_1991.pdf
Broschyr:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNALife_Pract_Final_1991.pdf
Exemkpelrapport:
http://www.nordiclabs.com/ProductPDF/DNA_Health_Sample_Report_1991.pdf