DNA Sport

Pris:
2 900 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1773903
Antal:
Kommentar till butiken:
DNA Sport granskar olika biologiska områden som påverkar träningsrespons och sportprestanda. 
Dessa innefattar mjukvävnad och benbildning och remodeling; inflammation; oxidativ stress; oxygenering påverkad av blodflöde och andning energi och bränsleproduktion och ämnesomsättning under träning. Kunskap om genvariationer som påverkar dessa viktiga biologiska områden kan användas för att utnyttja alla genetiska fördelar och identifiera eventuella svagheter som behöver stödjas genom kost och träningsstrategier. 

Kliniskt värde
Lämpligt för rekreationsutövaren och elitens utövande atlet, det ger information för att optimera:
 • Kraft och uthållighet - fysiologiska faktorer
 • Strukturell integritet - Sårpatologi och skaderisk
 • Återhämtning - träningsmönster och näring
DNA Sport Test Report ger:
 • Effekterna av alla genetiska varianter som identifierats
 • En förklaring av deras inverkan på sportprestanda, skada och återhämtningsrisk
 • Lämpliga näringsmässiga och livsstilsrekommendationer i förhållande till hälso- och sportprestanda, inklusive kraft och uthållighet, atletisk potential och grundläggande träningsprinciper, skada och återhämtning
Test för : 

Genetiska markörer för idrottskänsla och prestanda 
Analysen mäter : 
 • Kraft och uthållighet
 • ÅTG:   En viktig komponent i renin-angiotensinsystemet. Det påverkar träning och träningsmetoder för bästa resultat. 
 • ACE: Ansvarig för omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II - påverkar vasodilation och vasokonstriktion. VEGF En endotelcellproliferator involverad i blodkärlstillväxt för att öka syreanordningen och därigenom påverka VO2max. BDRKB Påverkar kommunikationen mellan renin-angiotensin och kainin-kalikrein-system som påverkar törst och vätsketab. 
 • ACTN:   Ett aktinbindande protein som påverkar funktionen av snabba muskelfibrer. 
 • ADRB2:  Associerad med blodkärlstillväxt för att tillgodose behoven hos den aktiva vävnaden och så påverka syrebildning och VO2max. 
 • NRF-2:   Förbättrar andningsförmågan och ökar ATP-produktionen under träning. 
 • PPARGC1A:   Förknippad med medling av den initiala fasen av motion och ökad mitokondriell biogenes. 
 • PPARA:   Förknippad med lipid- och glukosmetabolism. 
 • TRHR:  Thyrotropin-frisättande hormon stimulerar frisättningen av sköldkörtelstimulerande hormon och metabolisk hastighet. 
 • VDR:   Har ett djupt inflytande på bentätheten. 
 • IL-6:   Spelar en avgörande roll vid inflammation genom att reglera uttrycket av C-reaktivt protein (CRP) 
 • Skada och återvinning GDF5:
 •   Spelar en roll i utveckling och helande av skelettsystemet och mjuka vävnader. 
 • COL1A1:   Ett kollagenprotein som finns i senor, ledband och brosk. 
 • COL5A1:   Formar en av de mindre fibrillära kollagenerna av senor och ligament. 
 • Il-6:  Påverkar cytokininducerad inflammation. 
 • CRP:   Ökar inflammatorisk respons i kroppen. 
 • IL-6:  Spelar en avgörande roll vid inflammation och reglerar uttryck av C-reaktivt protein (CRP). 
 • TNF-A:   En proinflammatorisk cytokin, utsöndrad av både makrofager och adipocyter, som har visat sig förändra helkropps glukoshomeostas. 
 • SOD2:   Superoxiddismutas ett potent antioxidantenzym.
Prov krävs : 
Buccal swab  
Genomsnittlig bearbetningstid : 
18-21 dagar
Exempel på provsvar:
http://nordiclabs.com/ProductPDF/DNA%20sport%20Sample%20report_1992.pdf

Broschyr: Genes and Human Elite Athletic Performance
Broschyr: The Genetics of Athletic Performance