GI360 Essentials x2

Pris:
4 250 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1993547
Antal:
Kommentar till butiken:
GI360 Essentials-profil är en innovativ, omfattande och kliniskt tillämplig avföringsprofil som använder multiplex PCR-molekylteknologi i kombination med tillväxtbaserad kultur och ID med MALDI-TOF, känsliga biokemiska analyser och mikroskopi för att upptäcka och bedöma statusen för patogener, virus, parasiter och bakterier som kan bidra till akuta eller kroniska gastrointestinala symtom och sjukdom.

Microbiome Abundance and Diversity är ett DNA-analysverktyg i tarm mikrobiota som identifierar och karakteriserar överflödet och mångfalden av mer än 45 riktade analyser som peer-granskad forskning har visat bidra till dysbios och andra kroniska sjukdomstillstånd.
GI360 Essentials kan identifiera närvaron av patogena virus, bakterier och parasiter med multiplexerad PCR i realtid. Virus är den främsta orsaken till akut diarré och de minst testade. Identifieringen av patogena bakterier, virus och parasiter förbättrar behandlingsstrategier och patientresultat.
Dysbiosis Index (DI) är en beräkning med poäng från 1 till 5 baserat på den totala bakterieöverflödet och profilen i patientens prov jämfört med en referenspopulation. Värden över 2 indikerar en mikrobiotaprofil som skiljer sig från den definierade normobiotiska referenspopulationen (dvs. dysbios). 
Ju högre DI ovan 2, desto mer anses provet avvika från normobios.

Indikationer:
• gastrointestinala symtom
• ledvärk • slemhinnesbarriär dysfunktion
• autoimmunsjukdom
• matkänslighet
• kronisk eller akut diarré
• buksmärta
• IBD / IBS
• näringsbrister
• feber och kräkningar

Vad täcker GI360 Essentials?
ABUNDANCE & MIVERSITY AMONG 6 KEY BACTERIAL PHYLA
 • aktinobakterier
 • Verrucomicrobia
 • Tenericutes
 • Proteobacteria
 • Firmicutes
 • Bacteroidetes
PATHOGENIC BACTERIA med Multiplex PCR, inklusive
 • Campylobacter (C. jejuni, C. coli och C. lari)
 • C. difficile toxin A
 • C. difficile toxin B
 • E. coli O157
 • Enterotoxigenic E. coli LT / ST
 • Shiga-liknande Toxin E. coli stx1
 • Shiga-liknande Toxin E. coli stx2
 • Salmonella
 • Vibro cholerae
 • Shigella (S. boydii, S. sonnei, S. flexneri & S. dysenteriae)
PATHOGENIC, IMBALANCED & DYSBIOTIC  BACTERIA med kultur
PARASITISKA PATHOGENS
 • Cryptosporidium
 • Entamoeba histolytica
 • Giardia
VIRUS
 • Adrenovirus 40/41
 • Norovirus GI / GII
 • Rotavirus A
JÄST
PARASITES & WORMS
 • protozoa
 • Cestodes - bandmaskar
 • Trematoder - Flukes
 • Dematoder - runda maskar
Känslighet för naturliga och preskriptiva medel
ANDRA MERKARE
 • röda blodceller
 • vita blod celler
 • Muskel- och grönsaksfibrer
 • Charcot-Leyden kristaller
 • Pollen
 • Färg & konsistens
 • Slem
TILLGÄNGLIGA ADD-ONS
Zonulin-tillägg för GI360

Provkrav: Avföring 2 dagars samling.
Avföringsproven för detta test måste samlas in på två separata dagar.
Det är att föredra, men inte nödvändigt, att samla in på varandra följande dagar, men den slutliga insamlingen måste göras inom sju dagar efter den första
Finns också som 1 och 3 dagars samling

Genomsnittlig bearbetningstid: 21 dagar
Tillgängligt tillägg: zonulin (läckande tarm)

Exempel analysrapport:
http://nordiclabs.com/ProductPDF/GI360.E.STR.2019.12_5068.pdf
Provtagningsinstruktioner:
http://nordiclabs.com/ProductPDF/NL%20-%20GI360%20x2%20or%20Essentials%20Instruction%20GB%2012.12.19_5068.pdf