Kvinna / Manlig steroidhormonprov

Pris:
3 550 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1923797
Antal:
Kommentar till butiken:
Kvinna / Manlig Salivaprofil III är ett steroidhormonprov för att mäta hormonnivåer och upptäcka potentiella brister.

Steroidhormoner i blodomloppet är mestadels (95-99%) bundna till bärarproteiner (hormonbindande globuliner, albumin) och i denna form är de inte tillgängliga för målsättning av vävnader. Endast den obundna fraktionen diffunderar fritt i vävnader, inklusive spytkörteln. Hormonnivåer i saliv representerar därför den mängd hormon som för närvarande finns tillgängligt för att rikta vävnader och aktivt utövar specifika effekter på kroppen. På grund av detta hänför sig salivhormonnivåer ofta till specifika symptom på hormonöverskott eller brister. Forskning har visat tydliga korrelationer mellan salivhormonnivåer och rapporterade symptom. Grunderna för och klinisk användbarhet för salivtestning är väl dokumenterad.

Testade hormoner innefattar:
  • östrogen (östradiol),
  • progesteron,
  • DHEA 
  • testosteron
  • såväl som dagliga (24-timmars) kortisolnivåer.

Test- och analytinfo : 
De mycket små koncentrationerna av salivary hormoner (endast 1-5% av de totala hormonnivåerna som innehåller proteinbundet hormon som finns i serum) kräver extremt känsliga analysmetoder. Detta är ett särskilt problem för östrogener, som är närvarande i mycket små mängder i saliv, särskilt i äldre populationer som postmenopausala kvinnor. Extraktion avlägsnar föroreningar som stör analysen och koncentrerar provet, avsevärt förbättrar analyskänsligheten i jämförelse med de "direkta" analysmetoder som är kommersiellt tillgängliga. Faktum är att dåliga samband mellan serumtest och ej extraktion av salivarestradiolanalyser har tyvärr lett till viss skepsis kring salivprovning. På grund av de extremt känsliga analyserna är det också viktigt att undvika blodkontaminering av saliv som ett resultat av oralt skada. Därför måste tandborstning undvikas innan du samlar saliv för testning. Salivprovning kan inte heller vara lämplig för sublinguella hormonanvändare om inte prov erhålls minst 36 timmar efter den sista dosen. Blodprövning är ett föredraget alternativ för dessa patienter.

Omvänt, när vissa hormoner, särskilt progesteron, administreras topiskt, kan salivnivåer stiga högre än serumnivåer. Detta beror på att progesteron bärs på ytan av röda blodkroppar för att rikta vävnader, inklusive salivkörtlarna, där det finns snabb upptagning och frisättning av hormonet i vävnader och saliv, vilket lämnar väldigt litet hormon i det venösa blodet som återvänder från vävnaderna. Vävnadsnivåer av progesteron har visat sig vara mycket höga efter topisk progesteronanvändning, och ett biologiskt svar kan påvisas, t ex minskningen av endometrialcellsproliferation orsakad av östrogenbehandling. Serumtestning för progesteron underskattar därför kraftigt mängden progesteron som levereras till vävnader när progesteron appliceras topiskt på huden.

DHEA-S, den sulfaterade förvaringsformen av DHEA, mäts snarare än DHEA eftersom dess nivåer är stabilare (DHEA har en mycket kortare halveringstid i blod) och det har visat sig korrelera mycket bra med rapporterade kliniska symptom. Men som ett konjugerat hormon som inte diffunderar i saliv så snabbt som de okonjugerade hormonerna uppmätta i andra hormonanalyser, är dess passage i saliv flödeshastighetsberoende och därför strömmar stimulanter som tuggummi inte råds innan salivinsamling. 

Forskning visar goda korrelationer mellan salivhormonnivåer och doser av hormoner som ges exogent. Salivprovning är därför ett bra alternativ för övervakning av hormonbehandling och justering av doser vid behov.

Testtyp :  Hormonal: Steroidhormoner 
Prov krävs : Saliv 
Genomsnittlig bearbetningstid : 14 dagar

Provrapport:
http://nordiclabs.com/ProductPDF/FemaleMaleSalivaIII_SR_clean_956.pdf