Omfattande Parasitologi x2 (CPx2)

Pris:
3 450 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1671225
Antal:
Det omfattande parasitologiska testet är ett viktigt verktyg för att identifiera obalanser i tarmmikrofloran. Det omfattar omfattande bakteriologi och jästkulturer för att identifiera förekomst av fördelaktig flora, obalanserad flora, inklusive Clostridium-arter och dysbiotiska floror, samt upptäckt av infektiösa patogener och utvärdering av förekomsten av parasiter. Antimikrobiell känslighetstestning till receptbelagda och naturliga medel utförs även för lämpliga bakterie- och svamparter.
 
Detta bedömer inte direkt onormal matsmältning / absorption, inflammation eller andra specifika aspekter av gastrointestinal hälsa. Därför utförs testet typiskt som en uppföljning efter behandlingar initierade som ett resultat av den omfattande avföringanalysen med parasitologi x2 (CSAPx2).
 
X2 indikerar två dagars provsamling.

Indikationer
• Agitation och ångest
• Anemi
• Artralgier (ledsmärta)
• Autoimmun sjukdom
• Uppblåsthet
• Förstoppning
• Minskad energi och immunfunktion
• Diarre
• Svårighetssvårigheter
• Trötthet • Matkänslighet
• Gas
• Gastrointestinala symptom
• IBD / IBS
• Ökad allergisk reaktion
• Inflammation
• Undernäring
• Myalgi (muskelsmärta)
• Näringsbrister
• Hudskador
 
Bidragande / kausalfaktorer
• Användning av antibiotika
• Ändrade sexuella vanor
• Förbrukning av exotiska och okokta livsmedel
• Förorening av vattenförsörjningen
• Husdjursparasiter
• Ökad användning av daghem
• Ökad resa till / besök från länder där parasitinfektion är endemisk
 
Provkrav:
Avföringsprov
 
Genomsnittlig bearbetningstid: 13 ± 2 dagar

Nedladdningsbara filer:
  • Labtest exempel
http://nordic-labs.com/ProductPDF/3211_T1_CPx2_982.pdf
  • Exempel provrapport
http://nordic-labs.com/ProductPDF/CPx2_SR_Sanitized_982.pdf
  • Bakterieanalyser
http://nordic-labs.com/ProductPDF/NL-Possible%20Bacteria%20Identification%20List-GB-01_982.pdf
  • Parasitanalyser
http://nordic-labs.com/ProductPDF/NL-Possible%20Parasites%20Identification%20List-GB-02_982.pdf
  • Jästanalyser
http://nordic-labs.com/ProductPDF/NL-Possible%20Yeast%20Identification%20List-GB-01_982.pdf