Organix Comprehensive (Organic Acids) - Näringsstatus

Pris:
4 500 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1189105
Typ:
Organic Acids
Antal:
Organix Comprehensive testet är ett näringstest som ger insikter i organiska syror och en syn på kroppens cellulära metaboliska processer. 
Dessutom är barns referensområden utformade för att ge mer exakta pediatriska näringsvärderingar. Identifiering av metaboliska block som kan behandlas näringsvärt möjliggör individuell anpassning av interventioner som maximerar patientens respons och leder till förbättrade patientresultat.

Kroppens funktioner, näringsstatus och en mycket bra inblick i kroppen får du via detta test som kallas Organix Comprehensive (Organic Acids). Det ger också en inblick i om du behöver gå vidare och undersöka tarmfloran ytterligare.
 
Det här testet mäter så kallade metaboliter, nedbrytningsprodukter, i urin och ger på så vis en bild av:

 Aminosyrainsufficiens som karnitin och NAC
• B acterial och jäst överväxt
• Kemisk känslighet
• Depression
• Funktionellt B-komplex vitaminbehov
• Oxidativ skada och antioxidantbehov
• Sömnavvikelser
• Viktproblem
 
Anmärkningsvärda mätningar:
• Funktionell vitamin- och mineralstatus
• Liposyra och CoQ10-status
• Methyleringsförmåga
• Mitokondriell energiproduktion
• Neurotransmittermetaboliter
• Avgiftningskapacitet i fas I och fas II

Det här kan man avläsa via olika så kallade metaboliter i urin, dvs nedbrytningsprodukter från olika ämnen och processer i kroppen, och är ett välanvänt grundtest bland läkare inom Functional Medicine. Ytterligare information om detta test på Genova/Metametrix hemsida

Dessutom ingår 30 minuters telefonrådgivning där vi går igenom dina resultat.
Eventuell ytterligare rådgivning kan sedan beställas separat.

Metod: Testerna och instruktioner skickas hem till dig efter beställning. Du kan ta provet hemma hos dig och skickar sedan in det för labbanalys med DHL i ett adresserat kuvert som medföljer testkittet. Testet är ett urinprov.
Pris: 4500* kr inklusive 30 minuters telefonrådgivning.