Parasitology x 2 (Px2)

Pris:
1 950 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1259931
Antal:
Beskrivning :
Parasitologi x 2 (PX2) testet är utformat för att upptäcka parasitinfektioner förekomst som ofta förbises eftersom deras symtom liknar de av andra sjukdomar.
 
Medan parasitinfektion kan vara en underliggande etiologisk (orsaks) faktor i flera kroniska sjukdomsprocesser, tar läkare ofta inte hänsyn till risken för en parasit förekomst eftersom tecken och symtom på parasitinfektion liknar ofta de av andra sjukdomar. Ändå har det visat sig att parasittestning är en rimlig metod för detektion av orsaken till kroniska gastrointestinala störningar. Enligt Dr Hermann R. Bueno av Royal Society of Tropical Medicine och hygien i London, "parasiter är den saknade diagnos i uppkomsten av många kroniska hälsoproblem, bland annat sjukdomar i mag-tarmkanalen och endokrina systemet."
           
De flesta västerlänningar är benägna att tro att en parasitinfektion är en sällsynt och exotisk händelse, begränsad till dem som bor i och har rest till tropikerna. Däremot har det skett en ökning i förekomsten av parasitinfektioner på grund av förorening av vattentäkter, ökad användning av daghem; ökat resande till och besök från invånare i länder där parasitinfektioner är endemiska; husdjur;konsumtion av exotiska och råa livsmedel; antibiotikaanvändning; och ökad sexualitet.
 
Infektion kan ske genom fyra olika vägar. Dessa vägar inkluderar förorenad mat eller vatten, insektsvektorer, sexuell kontakt, och passage genom huden och näsan.En grundlig anamnes hjälper bedöma möjligheten av parasitinfektion och behovet av lämpliga tester för att bekräfta en misstanke. Däremot kan en definitiv diagnos vara svårt eftersom livscykel vissa parasiter ger dem möjlighet att undgå upptäckt genom standardtester. Interfererande faktorer såsom barium, vismut, lavemang, och antimikrobiella medel såsom antibiotika kan ytterligare komplicera detektering av parasiter i avföringen. Det är därför ändamålsenligt att testa är viktigt när misstänks en parasitinfektion är.


http://nordiclabs.com/ProductPDF/3220_T1_Px2_1667.pdf