Urinjod före/efter belastningstest

Pris:
2 450 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1939544
Antal:
Kommentar till butiken:
Beskrivning :
Urin före eller efter belastningstestet är utformat för att mäta koncentrationer av jod och bestämma sköldkörtelns funktion.
 
Jod / jod är ett väsentligt element som är avgörande för normal funktion av sköldkörteln och hälsan och integriteten hos bröstvävnad. Jod / jodintag har minskat avsevärt under de senaste trettio åren och följaktligen har kliniska symtom blivit uppenbara. Jod / jod-tillräcklighet kan lätt utvärderas genom analys av urinjodidutsöndring.
 
Specifika vävnader i kroppen använder jod och jod. Tillräcklig jodstatus är avgörande för produktion av normala nivåer av sköldkörtelhormoner och integriteten hos sköldkörteln och bröstkörtlarna. Jod, den reducerade formen av jod, är starkt koncentrerad i sköldkörteln där den är införlivad i sköldkörtelhormoner. Sköldkörtelhormoner reglerar tillväxt och metabolism, kroppsvärme och energiproduktion, neuronal och sexuell utveckling. Jod koncentreras i brösten där det är förknippat med skydd mot fibrocystisk bröstsjukdom och cancer. Subklinisk jod / jodbrist har förknippats med nedsatt mental funktion och energiförlust på grund av hypotyreos.   
 
Traditionellt har nivån av urinjod från en tjugofyra timmars samling använts för att bedöma jodintaget. Alternativt, i situationer där patientens efterlevnad är svår, ger en slumpmässig urinsamling, företrädesvis det första morgonumnet, indikation på jodintag när det uttrycks per mg kreatinin. Urinjodvärdet som presenteras i båda rapportformaten representerar jod plus jod oxiderad till jod. Patientresultaten ritas mot referensvärden. Normativa värden för urinjod har utvärderats i stora populationsstudier i USA under de senaste trettiofem åren.
 
På senare tid har ett "24-timmars jod / jodbelastningstest" blivit en användbar analys för utövare. En specificerad oral dos av jod / jodid ges och urin samlas in under de följande 24 timmarna. Rapporten gör det möjligt för utövare att få individuella resultat baserat på varje oral dos som bedöms vara lämplig för en given patient. Testet är baserat på begreppet att kroppen har specifika och mättbara mekanismer för att ta upp jod / jodid. När maximal retention uppnås minskar andelen jod / jodbelastning som bibehålls och den procentuella urinutsöndringen ökar. Den procentuella utsöndringen beräknas genom att dela patientens mg / 24-timmars jodresultat med den orala jod / jodid-doseringen (mg) som tillhandahålls på rekvisitionsformuläret av utövaren och sedan multipliceras med 100. Jodutskillningsvärdet representerar jod plus jod oxiderad till jod. Lasttestet kräver en fullständig urinuppsamling av tjugofyra timmar.
Test för :
Jodkoncentration och sköldkörtelfunktion
 
Symtom och tillstånd :
 • Problem med minnet
 • Depression
 • Problem med att tänka tydligt
 • Svullnad av tungan
 • sömnighet
 • Trötthet
 • Svaghet
 • Torr hud och sköra naglar
 • Torra spruckna klackar
 • Muskelsvaghet
 • Förlust av sexdrift
 • Värmeintolerans
 • Överdriven håravfall
 • Tunnare ögonbryn
 • Hes röst
 • Förstoppning
 • Lätt skrämt
 • Sömnlöshet
 • Oregelbundna eller tunga menstruationsperioder
 • Muskelkramp
 • Viktökning
 • Oförmåga att tolerera förkylning
 • Oförmåga att tolerera värme
 • snarkning

Testtyp :
Hormonal: Sköldkörtelhormoner, jod
Provtyp :
Urin
Genomsnittlig bearbetningstid :
12 dagar
Provtestrapport
http://nordiclabs.com/ProductPDF/UrineIodine_SR_Sanitized_1014.pdf