Babesia IgG-antikroppar

Pris:
995 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1934193
Antal:
Kommentar till butiken:
Babesia IgG-antikroppstestet är utformat för att upptäcka förekomsten av babesia, en fästingburna bakterier, som kan orsaka feber, anemi och gulsot. 
 
Babesia är en fästingburen bakterie som kan orsaka babesios och patogener som attackerar röda blodkroppar. Det överförs av samma  Ixodes-  fästing som impliceras i Borrelia. Det finns över 100 olika arter av Babesia.
Symtom på Babesia kan ofta vara ospecifika och inkluderar
 • trötthet,
 • obehag,
 • frossa och
 • huvudvärk. 
 • Vissa av symtomen härmar också malaria.
Men de flesta fall av mänsklig babesios är förmodligen subkliniska och uppstår som en självbegränsande sjukdom. Människor som är äldre eller sjuka med andra tillstånd kan uppleva symtomen på babesios. Dessa kan först uppträda inom en månad till ett år efter exponeringen och inkluderar trötthet och aptitlöshet. När infektionen blir allvarligare kan symtomen inkludera feber, frossa, svinnande svettningar, muskelsmärta, gulsot och huvudvärk.
 
Babesiosis förekommer främst på våren, sommaren och hösten i USA: s kustområden, särskilt på offshoreöarna New York och Massachusetts. Bittillfällen av babesios har rapporterats i Georgien, Kalifornien och Wisconsin, liksom i Europa. Babesiosis anses för närvarande som ett hälsotrog i hela USA, eftersom fall av infektion och dödsfall har inträffat i områden där risken för infektion inte tros förekomma tidigare.
 
Antikroppstest :
Efter att en person är smittad med Borrelia burgdorferi, den bakterie som orsakar de flesta fall av Lyme-sjukdom, kommer deras immunsystem att känna igen infektionen och reagera genom att producera antikroppar mot bakterien. Detta är vanligtvis en tvåstegsprocess. IgM-antikroppar är den första attackvågen. De förekommer inom 3-4 veckor efter initial infektion och träffar toppkoncentrationer på cirka 6-8 veckor. IgM-antikroppar kan kvarstå i flera månader innan de inte längre är påvisbara.
 
Den andra svarsfasen är produktion av IgG-antikroppar. De uppträder 6-8 veckor efter infektion och träffade deras toppkoncentrationer efter 4-6 månader. När en person är infekterad kan en persons IgG-nivå förbli detekterbar resten av sitt liv.
 
Spiroketerna är vävnadsälskande organismer; därför är deras närvaro kortvarig i blod och andra kroppsvätskor. 
En av de viktigaste faktorerna i laboratorietester för Lyme-sjukdomen är tidpunkten för insamling av proverna. Om du tar provet för tidigt eller om patienten inte har ett tillräckligt starkt immunsvar kan du få ett falskt negativt testresultat.

Test för :
Fästingburna bakterier, babesia inklusive Babesia microti
Symtom och tillstånd :
 • Svettas
 • Stel nacke
 • Illamående
 • kräkningar
 • Aptitlöshet
 • Trötthet
 • Känsla av svaghet
 • Konstant utmattning (särskilt under stress)
 • Hemolytisk anemi
 • Hemoglobinuri (onormalt hög koncentration av hemoglobin i urin)
 • Feber upp till 40 ° C
 • frossa
 • Ibland hepatosplenomegaly (samtidig utvidgning av levern och mjälten)
 • Träningsvärk
 • Stark huvudvärk
 • Yrsel
 • Koagulationsdysfunktion (blodkoagulationsstörning, hyperkoagulerbarhet)
 • Magont
 • Känslomässig instabilitet
 • Mental tråkighet
 • Njursvikt
 • Dyspné (andnöd)
 • Potentiellt dödliga influensaliknande symtom
Metod :
IgG-antikroppar
Testtyp :
Fästingburna infektioner
Prov krävs :

Serum
Genomsnittlig bearbetningstid :
7 dagar

Provtestrapport:   http://nordiclabs.com/ProductPDF/Babesia_igg_sanitize_1573.pdf