Parasitologi X 2 (Px2)

Pris:
2 500 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P2147961
Antal:
Beskrivning
Parasitologi X 2 (Px2) -testet är utformat för att upptäcka parasitinfektioner - tillstånd som ofta förbises eftersom deras symtom har liknade symtomer som andra sjukdomar.
Parasitinfektion är en mycket vanlig orsak till magproblem. Även om parasitinfektion kan vara en underliggande faktor i flera kroniska sjukdomsprocesser, överväger läkarna oftast inte den möjligheten. Kanske för att tecken och symtom på parasitinfektion ofta liknar andra sjukdomar.  Enligt Dr. Hermann R. Bueno från Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene i London "är parasiter den saknade diagnosen i uppkomsten av många kroniska hälsoproblem, inklusive sjukdomar i mag-tarmkanalen och det endokrina systemet."
De flesta västerlänningar är benägna att tro att en parasitinfektion förekommer utomlands i exotiska länder och är sällsynt här uppe i nord, att det enbart är de som bor i och har rest till tropikerna som kanske ligger i riskzonen. Men förekomsten av parasitinfektioner ökar drastiskt, bl.a. på grund av föroreningar i vattenförsörjningen, ökad resa till och besök från invånare i länder där parasitinfektioner är vanliga, husdjur, konsumtion av exotiska och okokta livsmedel, antibiotikabruk och ökad sexualitet m.m.
En grundlig patienthistoria hjälper till att bedöma risken för parasitinfektion och behovet av lämpliga tester för att bekräfta misstankar. En definitiv diagnos kan emellertid vara svår eftersom livscykeln för vissa parasiter gör det möjligt för dem att undkomma upptäckt genom standardtester.
Störande faktorer såsom barium, vismut, klyster och antimikrobiella medel som antibiotika kan ytterligare komplicera detektering av parasiter i avföringen. Detta är anledningen till att tester är viktiga när man misstänker en parasitinfektion.

Provtagning:  Avföringstest.
Hemskickat testkitt måste tas inom 4 månader eller enligt överenskommelse, köpet återbetalas ej efter överskriden tid om inte annat har avtalats! 
Du kan inte spara lådan i flera månader för att sen ta testet.
Genomsnittlig bearbetningstid:
4 ± 2 dagar + frakttid
Avföringstest för att analysera parasiter Inkluderar en genomgång med vår naturläkare på 30 minuter.
Du kan räkna med att det tar cirka 2-3 veckor att få svaret som kommer att meila det till dig.