Testa för SARS-CoV-2-viruset,
Coronavirussjukdom 2019 (COVID-19) är en sjukdom orsakad av svårt akut andningsyndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Det nya Coroavirus som kan ge COVID-19, med hjälp av ett avföringsprov eller testa för antikroppar i ett blodprov.

 • COVID-19 Antikroppstest 
är ett enkelt blodprov som använder överlägsen ELISA-teknik för att upptäcka den kvalitativa närvaron av det humana Immunoglobulin M (IgM) och Immunoglobulin G (IgG) antikropparna som binder till SARS-CoV-2-viruset (romanen virus som orsakar COVID-19). Testet kan användas för både symtomatiska och asymptomatiska patienter - vilket gör det till ett användbart verktyg för att identifiera patienter som har utsatts för COVID-19. COVID-19 IgG / IgM-antikroppstest är ett kritiskt verktyg för att hjälpa utövare att förstå banan för SARS-CoV-2-viruset och dess spridning.

Rollen för IgG- och IgM-antikroppstest i COVID-19 IgG- och IgM-antikroppar indikerar två olika stadier av immunresponsen mot COVID-19-viruset.
Att förstå IgG / IgM-svaret på SARS-CoV-2 kan hjälpa utövare att identifiera patientens exponering för SARS-CoV-2 och avgöra om patienter kan ha utvecklat nivåer av immunitet mot det. IgG- och IgM-antikroppar spelar båda nyckelroller i utvecklingen och hanteringen av COVID-19.
IgM-antikroppar detekteras vanligtvis tidigare under en infektion än IgG-antikroppar. Studier som hittills publicerats indikerar att IgM-antikroppar mot SARS-CoV-2 vanligtvis upptäcks inom den första veckan efter symptomdebut, toppar inom 3 till 4 veckor och börjar sedan minska.3 IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 upptäcks ofta efter den första veckan från symptomdebut. Även om de långsiktiga trenderna för IgG-antikroppar i COVID-19 ännu inte har fastställts, indikerade tidigare studier i SARS att IgG-antikroppar nådde en topp inom några månader efter symptomets början och minskade gradvis därefter.
 

Varför välja diagnoslösningar COVID-19 IgG / IgM-antikroppstest?
DSL: s IgG / IgM-test använder ett FDA-validerat kit som har använts för IVD-användning (In Vitro Diagnostics). EUA-godkännande väntar. Testkomponenter är av högsta kvalitet och tillverkas exklusivt i USA. Vårt test kräver ett enkelt bloddrag, vilket är mer tillförlitligt än ett snabbt blodfläck eller blodprick med fingerprick, som kanske inte innehåller tillräckligt med blod för att kunna utföra tillräckligt. Studier indikerar att den positiva detekteringsgraden ökade till 98,6% med kombinerad IgM- och qPCR-test jämfört med bara qPCR (51,9%).
Vårt COVID-19 NP-diagnostiskt test och SARS-CoV-2-avföringsanalys använder båda qPCR-teknik för utövare som vill använda mer än en testmetod. Vår analys visade 100% analytisk känslighet och specificitet i en studie av 84 kohorter.
Följande individer kan dra nytta av COVID-19-antikroppstest:

 • Patienter med bekräftad diagnos av COVID-19 Patienter med misstänkt men obekräftad diagnos av COVID-19 *
 • Asymptomatiska patienter som kan ha haft en tidigare exponering för SARS-CoV-2-viruset Resultaten av COVID-19 IgG / IgM-antikroppstest bör inte utgöra den enda grunden för diagnos och behandling av COVID-19 utan kan ge kliniker ytterligare information för att komplettera annan diagnostisk testning och patientbedömning.
 • Enligt aktuell information kan IgG-antikroppar detekteras ungefär tre veckor efter det att kliniska symtom uppträder, IgA- och IgM-antikroppar ungefär en vecka tidigare. Detta bör noggrant följas vid begäran, varför det är viktigt att det finns minst 3 bättre fyra veckor mellan symptomens uppkomst och begäran.
 
 • Covid-19 Avföringstest

SARS-CoV-2 kan detekteras i avföring med metoden Real-kvantitativ polymeras-kedjereaktion (RT-qCPR).
Ett positivt resultat kan indikera faktisk infektion med SARS-CoV-2 vid tidpunkten för insamlingen.
SARS-CoV-2 kan upptäckas i avföring i typiskt ungefär 1-2 dagar innan COVID-19-symtom finns och många dagar efter att symtomen försvunnit.

SARS-COV-2 avföringstest är användbart för följande individer:

Patienter som uppvisar tecken och symtom på SARS-CoV-2 som:
 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd
 • Gastrointestinala klagomål
 • Asymptomatiska patienter oroade över att ha eller överföra viruset
 • Övervakning av patienter som tidigare testat positivt för COVID-19 med andningsprov SARS-CoV-2-avföringsanalys är inte diagnostisk för COVID-19.
COVID-19-sjukdomen kan endast diagnostiseras med positiva SARS-CoV-2-resultat på ett andningsprov.


Du kan beställa din analys i webshop.
Behöver du rådgivning bokar du ett möte på kliniken eller distansrådgivning .

Boka tid för konsultation på kliniken eller på distans        
KONTAKT:

Telefon: 073-6872150

e-mail: info@qi-niken.se

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt 

Butik: Boka tid

Kliniken: Boka tid för konsultation

 

Välkommen !

Du beställer din analys direkt i webshopen. Behöver du rådgivning bokar du ett möte på kliniken eller distansrådgivning .