• Hälsoanalys

Hälsoanalys

Att bli medveten om sitt hälsotillstånd och sitt beteende är en början till förändring och till en sundare livsföring.
 

Livsstilen har stor påverkan på hur vi mår och på hur hälsoutvecklingen konner att bli. Att göra en hälsoanalys är en bra början för att bli medveten om hur livsstilsförändringar kan påverka välbefinnandet i morgon och för lång tid framöver. Det positiva är att vi alla kan påverka den!
Med en hälsoanalys går det att se över ditt nuvarande hälsotillstånd och livsstil.
 

Tillstånd där näringsterapi kan hjälpa är t ex mag-/tarmproblem, trötthet, utmattning, övergångsbesvär, PMS, led- och muskeltproblem, migrän, allergi, livsmedelsintoleranser, sköldkörtelproblem, nedsatt immunförsvar, hudproblem m.m.

Vid det första besöket går vi igenom sjukdomshistorik och symtom. Kostdagboken är viktigt som underlag till den kommande behandlingen som ev sedan kan kompletteras med olika utvalda analyser.

Vid det andra besöket går vi igenom en utarbetad handlingsplan.
 

Analysen omfattar:

 • Nulägesanalys Vi går egenom dina hälsovanor som kost, motion, sömn, upplevd stress, livssituation med mera.
 • Pulsdiagnostik enl. TCM*
 • Tungdiagnostik enl. TCM*
 • Kostanalys/Kostdagbok
Vid behov även utvalda tester enlig nedan:
 • Blodtryck (ett förhöjt tryck sliter hårt på blodkärlen och ökar risken för hjärtinfarkt och hjärnblödning).
 • Vägning
 • Blodsocker
 • BMI
 • Kroppsmätningar
 • Zinktest
 • Jodtest
 • 10% på en hårmineralanalys
 • Handlingsplan och målsättning
* TCM =Traditionell Kinesisk Medicin

Kostanalys

Kostanalysen hjälper dig att rätta till eventuella felaktiga kostvanor. Att äta rätt kan göra stor skillnad på både prestation och form. Med rätt och sund kost orkar du mer och kan prestera bättre på jobb, fritid och träning. Kostanalysen baseras på sju dagars egen registrering av kostintaget.

10 % rabatt

Gör du en hälsoanalys får du köpa en hårmineralanalys till rabatterat ris.KONTAKT:

Telefon:073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Butik: Boka tid

Kliniken: Boka tid

Skicka ett mail om du har några frågor!

Välkommen !

Att bli medveten om sitt beteende är en första början till en förändring och till en sundare livsföring.