• Företag/Org.

 

 

 

Friskare personal

 

Hur kan er organisation få mer motiverade medarbetare, där de även får möjlighet att reflektera över sin livsstil, blicka framåt och sätta mål för sin hälsoutveckling?

 


Friska och positiva medarbetare är grunden i en sund organisation. Där skapas energi och attraktionskraft. Där vill människor arbeta och prestera sitt bästa. Allt fler företag börjar inse vikten av att ha en friskvärvaro bland sina anställda, vilket i sin tur leder till stora besparingar för företaget.Varje dag av sjukskrivning kostar arbetsgivaren ungeär 10% av månadslönen. Karensdagen betalar inte arbetsgivaren för i kronor och ören - men belastningen på kollegorna ökar och det kostar i form av minskad effektivitet och ökad press.

 

Att förebygga ohälsa genom att identifiera och genomföra hälsofrämjande insatser är ett arbete som kräver tid, engagemang och ekonomiska resurser. En investering som kan ge mångfalt tillbaks i form av minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning mm.

 

Frisknärvaro på företaget

Frisknärvaro är en av de viktigaste ekonomiska faktorerna för ett företag. Ohälsa, bl.a på grund av övervikt, kostar idag företag oerhört mycket pengar. Det visar studie efter studie.

 

Qi-niken kan erbjuda friskvård i grupp eller enskilt och även komma till er arbetsplats.

  1. Viktminskning
  2. Rökstopp
  3. Stresshantering
  4. Sömnproblem

Hälsoprojekt

Säkert inser ni att det är lönsamt att era anställda har en sund vikt och rör på sig? Qi-niken kan erbjuda ert företag specialanpassade personalvårdslösningar. Tillsammans med våra uppdragsgivare kan vi skräddarsy program. Vi kan ta helhets-ansvar eller ingå som en del i projekt i samarbete med befintlig personal och/eller andra externa konsulter. Uppdragen kan omfatta allt ifrån enstaka föredrag till långsiktigt hälsofrämjande arbete.

På Qi-niken Hälsocenter finns kompetens och mångårig erfarenhet av bl a projektledning och hälsoutveckling.

KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249
Swish: 123 514 94 48

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt

Välkommen!

Hälsoutveckling
är lönsamt för företag
och organisationer