MAGE/TARM 

- GRUNDEN FÖR HÄLSA

 

En frisk tarmslemhinna är avgörande för hälsan. Allt vi äter och dricker passerar tarmkanalen och det är genom tarmslemhinnan som näringen i maten tas upp i kroppen.

Utan fungerande matsmältning, närings-omsättning och immunförsvar har vi inte en chans att klara oss undan kroniska och autoimmuna sjukdomar. Få tycks dock vara beredda att se till helheten och gå till roten med problemet runt kostens påverkan på hälsan. I stället jagar många kvickfixer i medias skenande hälsohype.

Den mänskliga kroppen är uppbyggd av naturliga kemikalier. Och hela livet fortgår sedan genom kemiska processer. Det är så naturen har planerat det hela. Problemet idag är alla de artificiella/syntetiska kemikalier, framställda i ett labb, som våra kroppar ska behöva kriga emot. 

Tarmen är en viktig del av immunförsvaret. Tillsammans med en frisk tarmflora skyddar den kroppen från främmande ämnen och toxiner som passerar genom tarmkanalen. Men all mat och dryck främjar inte en frisk tarmflora och vissa ämnen kan vara direkt skadliga t ex kemikalier som finns i bekämpningsmedel och tillsatser i maten, konserveringsmedel och många läkemedel.. Andra skadliga ämnen är kaffe, te och socker. Snabbmat, stress och dålig sömn kan också ha negativ inverkan på tarmfloran och tarmens hälsa. Många problem börjar börjar faktiskt i tarmen.

------------------------------------------------------------------------
Tarmen är din "andra hjärna"
Tarmbakterier överför information från din mag-tarmkanalen till hjärnan via din vagusnerv. Precis som du har nervceller i hjärnan, har du också nervceller i tarmen — inklusive nervceller som producerar signalsubstanser som serotonin, som är kopplad till humöret. Onormal bakterieflora har associerats med onormal hjärnutveckling. Förutom att undvika socker, är ett av de bästa sätten att stödja tarmhälsan, att konsumera nyttiga bakterier. Du kan ta en Probiotiska tillägg, naturell yoghurt och/eller jästa grönsaker t ex surkål, eftersom de kan leverera extremt höga halter av nyttiga bakterier till en minimal kostnad.

Tarmen-och-hjärnan

Vagus nerv och nervsystemet
 

Din tarm och hjärna är fysiskt kopplade via miljoner nerver, viktigast är vagusnerven. Tarmarna och dess mikrober kontrollerar också inflammation och skapar många olika föreningar som kan påverka hjärnans hälsa.

Neuroner är celler som finns i din hjärna och centrala nervsystemet som berättar för din kropp hur den  skall bete sig. Det finns cirka 100 miljarder neuroner i människans hjärna.
Din tarm innehåller 500 miljoner neuroner vilka är kopplade till din hjärna genom nerver i nervsystemet.
Vagusnerven är en av de största nerverna som förbinder din tarm och hjärna. Den skickar signaler i båda riktningarna. Till exempel hämmar stress i djurstudier signalerna som skickas genom vagusnerven och orsakar också gastrointestinala problem.

På liknande sätt fann en studie hos människor att personer med irritabelt tarmsyndrom (IBS) eller Crohns sjukdom hade minskad vagalton, vilket indikerar en nedsatt funktion av vagusnerven.
Vid en intressant studie hos möss fann man, att om man matade dem ett probiotikum minskade mängden stresshormoner i deras blod. Men när deras vagusnerven stängdes av hade probiotiken ingen effekt. Detta tyder på att vagusnerven är viktig i tarmkanalaxeln och dess roll  bl a vid stress.

Detta samband visste redan de gamla kineserna och stimulans av vagusnerven ingår i vissa behandlingar med Traditionell Kinesisk Medicin.

Samspel mellan bakterier och slemhinna
I tarmen finns åtminstone 1000 olika bakteriearter, och det totala antalet är åtminstone tio gånger större än antalet celler i vår kropp. »Normalfloran« definieras helt enkelt som de bakterier som normalt finns i tarmen, fördelade i olika delar av tunntarm och kolon.

Normalfloran delas ofta in i två grupper:

den permanenta och den temporära.
 • Den permanenta är till synes ganska stabil både till antal bakterier och till vilka arter som finns,
 • medan den temporära floran varierar beroende på vilka bakterier vi exponeras för.
I den nära kontakt som uppstår mellan bakterierna och värdcellerna sker ett »samtal« mellan parterna. Exempelvis har Bacteroides thetaiotaomicron möjlighet att slå på och av mer än 400 gener i mukosacellerna och kan då bl a få dessa celler att producera den för bakterien energigivande monosackariden fukos. Då vi vet att mukosacellerna kanske möter 1000 olika bakteriespecies blir detta samtal oerhört komplext och svårtolkat. Vi bjuder således mikroberna på »mat och husrum«, och i gengäld får vi tillgång till en mängd tjänster, varav sannolikt blott en bråkdel hittills är kända.

Dina tarmbakterier visar ditt svar på stress, hur du smälter mat, inflammation, allergier, astma, minnesförlust och nästan alla andra kroppsfunktioner.
"Faktum är att bara genom att titta på mikroberna i tarmen ... kan forskare med 90% noggrannhet säga om du är mager eller överviktig. Jämför det med 60% om du går med DNA ..

Störd tarmflora kopplat till typ 2-diabetes
Tarmens bakterier påverkar oss på fler sätt än tidigare känt. I en studie som publiceras i tidskriften Nature den 29 maj visar forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin att patienter med typ 2-diabetes har en förändrad bakterieflora i tarmen. Studien har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patienter med ökad diabetesrisk.
​Människans kropp innehåller 10 gånger fler bakterier än mänskliga celler. De flesta av dessa bakterier utgörs av den normala tarmfloran.
Inuti våra kroppar finns det alltså en enorm mängd bakteriegener utöver generna i våra egna celler – det så kallade metagenomet.
 
Nu har forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet studerat metagenomet hos 145 kvinnor, och kan visa att patienter med typ 2-diabetes har en förändrad tarmflora.
Läs mer:  https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Forandrad-tarmflora-kan-orsaka-diabetes.aspx
https://www.alpha-plus.se/blog/stord-tarmflora-kopplat-till-typ-2-diabetes/

Tarmfloran är mycket betydelsefull för vår hormonella status.
Den är inblandad vid omvandling av flera av kroppens viktigaste hormoner från sköldkörteln, binjurebarken och könskörtlarna.
Hormonerna utsöndras från levern via gallan och transporteras ett stycke i tarmen, innan de återupptas av tarmslemhinnan för vidare transport till levern. Under färden genom tarmen kan bakterierna påverka mängden och kvaliteten på de hormonprodukter som återvänder till levern. Alltså är det oerhört viktigt att tillföra hälsosamma tarmbakterier via kosten (surkål, kvass etc) eller via tillskott.
Probiotika
… är mjölksyrabakterier och det finns flera olika stammar. När vi åldras förändras tarmmikrobiomet och nivåerna av Bifidobakterier och Lactobacillusbakterier minskar.
Dessa två stammar har klinisk dokumentation och har visat sig gynnsamma för matsmältningen och tarmfloran samt skydda mot skadliga bakterier.
Det är svårt att råda om vilken produkt man ska ta. Bäst är att prova sig fram för att se vad du själv mår bra av. En produkt med flera olika bakteriestammar ger dock en större chans att några passar just din tarmflora,
Studier har visat att bakteriestammarna kan:
... minska risken att få magbesvär
... förbättra immunförsvaret
... minska problem i andningsvägarna
... stödja tarmens funktion
... minska gråt och retlighet hos spädbarn.

Tarmflorans sammansättning påverkas av sömnbrist
Det är fortfarande ett relativt outforskat område. Men sömnexperterna har mer och mer börjat snegla åt det hållet. Skulle en bättre tarmflora kunna vara lösningen på sömnproblem?
Christian Benedict, neuroforskare vid Uppsala universitet, genomförde tillsammans med sin forskningsgrupp en studie redan 2016 som visade att sömnbrist kan förändra förekomsten av vissa tarmbakterier.

Professor emeritus i medicinsk mikrobiell ekologi, Tore Midtvedt på KI i Stockholm Professor emeritus i medicinsk mikrobiell ekologi, Tore Midtvedt på KI i Stockholm

Propionsyra
Propionsyra i mat är en medverkande orsak till autism
”Tarmbakterier i mage och tarm betyder otroligt mycket och vi är beroende av en god, balanserad tarmflora för att ha ett optimalt upptag av det vi äter”, säger Professor emeritus Midtvedt.
”Många av våra västerländska industrialiserade sjukdomar kan skyllas på tarmbakterier som är i obalans. Detta orsakas av kosthållet. Tillsatsämnen i maten talar för en ökning av störningar i tarmfloran som i sin tur kan kopplas till flera sjukdomar, bland annat autism och diabetes. Det är ganska säkert att det är en medverkande orsak eller kanske en orsaksfaktor till autistiska symptom när människor regelmässigt utsätts för dessa”, säger professorn.

Gluten
Många undviker idag gluten på grund av hälsoskäl. Det finns dock flera komponenter i vetemjöl och andra sädesslag som gör att många märker att de mår bättre av att hoppa över mackan.
Man vet inte säkert varför gluten är kopplat till så många besvär.
Vår kosthållning har blivit alltmer baserad på bröd, pasta och andra glutenbaserade produkter, så ensidig kost och ökad exponering kan vara en del i förklaringen.
Andra förklaringar kan vara att vår livsstil med stress och stillasittande påverkar, även vår utsatthet för kemikalier, läkemedel, tillsatser, färgämnen och annat skadligt i miljön, gör oss mer benägna att reagera mot detta protein som vår matsmältning möter minst tre gånger dagligen.

Därför måste du ge upp Gluten om du har en autoimmun sjukdom
Vårt moderna gluten är inte samma gluten som våra morföräldrar åt. För att skapa allt fluffigare bakverk och härdigare vete, har forskare utvecklat nya hybridstammar av vete som innehåller helt nya former av gluten som inte finns i någon av de ursprungliga växter.  Det är det som gör våra muffins och bagels större och fluffigare. Forskarna kunde också förändra gluten och göra det möjligt att lösas i vätskor och andra produkter som inte tidigare innehöll gluten t ex lunch kött och schampo. Dessa två faktorer gör att vi inte bara äter en annan typ av gluten än våra förfäder åt, vi äter och utsätts sätt mer av det.
Sverige är ett av världens mest glutenintoleranta länder.
Enligt Svenska Celiakiförbundet beräknas 1-2 procent av den svenska befolkningen lida av celiaki, eller glutenintolerans. Visste du att många bagerier tillsätter extra gluten i brödet och att man tror att uppemot tre procent av alla skolungdomar i Sverige är glutenintoleranta?
Gluten skadar tarmluddet i tarmens slemhinna hos den som är glutenintolerant. Tarmluddet finns till för att man ska kunna tillgodogöra sig näringen i maten på ett bra sätt. Har man en oupptäckt glutenintolerans blir tarmen till slut helt slät.
En vanlig uppfattning är att gluten är en allergi – men faktum är att det är en kronisk sjukdom som skadar din tarm och kan få dig att må väldigt dåligt. Många har dock inte koll på de varningssignaler som finns och majoriteten av alla svenskar med glutenintolerans har ännu inte fått en diagnos. Obehandlad glutenintolerans kan i sin tur leda till andra problem, som näringsbrist och ohälsa.

De vanligaste livsmedlen att reagera mot är bland andra:

 • gluten (som finns i till exempel vetemjöl),
 • ägg
 • mjölkprodukter
 • majs
 • jäst
 • jordnötter

Vill du göra ett eget matintoleranstest test? Beställ ditt test i Qi-nikens webshop

 • Tarmläckage

En frisk tarmflora skyddar tarmslemhinnan från skadliga ämnen som passerar genom tarmen, men när tarmfloran är rubbad kan dessa ämnen orsaka skada.

 • Reparera och läka

Tarmen är en av de största och viktigaste delarna i immunsystemen. Genom att återställa en frisk tarmflora ökar man motståndet mot infektion och inflammation.

Läckande tarm och sjukdomar som autism
Läckande tarm har länge varit ett oklart begrepp för läkarvetenskapen, men idag vet man att bakterier kan angripa tarmväggen och göra den genomträngbar för osmält mat och bakterier. Alessio Fasano som är en amerikansk läkare verksam vid University of Maryland School of Medicine, studerade tarmhälsa och autism och fann att proteinet zonulin reglerar tarmväggens täthet mellan cellerna. Om denna “portvakt” släpper igenom för mycket kommer bland annat gluten ut i kroppen vilket leder till en inflammation i princip överallt.

Kopplingen finns att autistiska barn ofta har besvär med tarmen och utesluts gluten ur kosten blir ofta deras symptom mindre besvärande. Vissa födoämnen bör därför uteslutas helt för att se om autismsymptomen kan minskas. Dessa födoämnen är mejeriprodukter, alla sädesslag (som tex vete, råg, korn och havre), vissa typer av bönor, särskilt de som innehåller mycket fytater.


Bäst mat för en sund tarm är naturlig mat
Vilka födoämnen kan intas som stärker tarmen eller inte skadar den?
Bra mat är ej industriellt behandlad, som är fri från tillsatser och bekämpnings-medelsrester samt fri från modifierad stärkelse som kroppen uppfattar som kroppsfrämmande.

Qi-nikens näringsspecialist kan hjälpa dig med att analysera, reparera och återbygga tarmväggen. Det gäller att ta bort de ämnen som skadar och återinföra det som läker.

Symptom på läckande tarm
Första symptomen (tidigt i utvecklingsprocessen) kan vara:

 • gasbildning,
 • rapningar,
 • svullen mage,
 • mag­smärtor
 • magkramp
 • diarré/förstoppning
 • hösnuva eller andra allergier (STB2).

Senare symptom:

 • födoämnesallergier
 • IBS
 • återkommande infektioner
 • tandköttsproblem
 • depression
 • koncentrationssvårigheter
 • sömnsvårigheter
 • minnes­svårigheter
 • ADD/ADHD
 • kronisk trötthet
 • huvudvärk/migrän
 • ledsmärta
 • astma
 • eksem
 • autoimmun respons såsom psoriasis etc.

Candida - vår tids folksjukdom
Candida Albicans är en vanlig jästsvamp som vi alla har i våra kroppar. Candida lever i tarmfloran med andra mikroorganismer där den hjälper till att städa upp ämnen som inte är bra för oss. 
Den slentrianmässiga utskrivningen av antibiotika har gett upphov till mycket aggressiva svampsorter som kan vara svåra att bli av med. Genom miljön  får vi dessvärre också i oss stora mängder av  skadliga ämnen. Det kan vara föroreningar i luft och vatten, tillsatser i mat, bekämpningsmedel, tungmetaller, antibiotika, syntetiska hormoner, läkemedel osv. Candida omvandlas då till en aggressiv form som kan penetrera tarmväggen och ta sig ut i blodomloppet. Därför är det så viktigt att hitta grundorsaken till problemen med Candida. Misstänker du att tungmetaller eller andra gifter orsakar dina Candidaproblem kan du kolla detta med hjälp av en hårmineralanalys. Du får då ett skräddarsytt kosttillskottprogram exakt uträknat efter dina behov. Kroppen får då en chans att göra sig av med tungmetaller och gifter som ställer till obalanser i kroppen. Andra orsaker till Candida kan vara stress, p-piller, antibiotika, högt sockerintag mm.

Följande symtom är vanliga vid överväxt av jästsvampar i kroppen:

 • Gaser och svullnad i buken i samband med måltid
 • Känsla av övermättnad
 • Infektioner och inflammationer
 • Ofta återkommande förkylningar
 • Allergier och/eller överkänslighet
 • Torra slemhinnor
 • Eksem
 • Fumlighet och koncentrationsproblem
 • Kronisk trötthet
 • Regelbunden huvudvärk
 • Störning av blodsockerhalten
 • Psykisk instabilitet
 • Menstruationsproblem/pms
 • Kalla händer och fötter
 • Hemorrojder
 • Underlivsbesvär/sveda, klåda, flytningar
Det är mycket viktigt att se till så kroppen får rikligt med näringsämnen när man har problem med Candida.
Många gånger kan det vara svårt att avgöra om symtomen beror på Candida, gifter eller näringsbrister. Därför är det så viktigt att hitta grundorsaken till problemen med Candida.
Misstänker du att tungmetaller eller andra gifter orsakar dina Candidaproblem kan du kolla detta med hjälp av en hårmineralanalys.KONTAKT:

Telefon: 073-687 21 50

E-mail: info@qi-niken.se

Bankgiro: 225-0249

 

ÖPPET:

Webshop: Alla dagar & dygnet runt


Välkommen!

Tarmen är som din trädgård

Det är den som ger dig din hälsa. Om den misssköts så bryter den ner din kropp och hälsa.
Tänk dig tarmslemhinnan som jorden i din trädgård. Där du skall odla den mat som ger din kropp den näring den behöver. En hälsosam jord ger dig fin växtlighet och hälsa. Men tarmen, precis som jorden, måste underhållas och tillföras bra näring annars växer bara ogräs eller inget alls och då skadas din hälsa på samma sätt.
De goda bakterierna är dina trädgårdsarbetare och de behöver också rätt mat för att kunna fungera bra och motarbeta skadliga balterieterroristerna. Det gäller alltså att ha rätt bakterier i rätt mängd i mag-tarmkanalen.

AUTISM

Tim blev som 6-åring diagnostiserad med autism och ADHD vid ett regionalt center för autism i Norge. Idag finns ingen etablerad behandlingsform för autism och Tim blev bara värre och värre.
Nu är Tim 12 år och går i sjätte klass. Han lever ett normalt liv som alla andra pojkar i sin ålder. Den positiva utvecklingen är resultatet av bl a förändrad kosthållning, vitamintillskott.
Läs mer

Här kan du köpa dina Alpha Plus kosttillskott och få dem direkt hem i brevlådan. 
https://alpha-plus.se/ref/qiniken/
Använd rabattkoden: qiniken

 • Tänk på att först konsultera en näringsterapeut innan du börjar äta kosttillskott.
 • Att på egen hand utan kunskap laborera med olika kosttillskott kan förstärka problem eller skapa nya.

ALLA får läckande tarm av gluten!

Ny forskning visar att inte bara glutenintoleranta, utan alla människor drabbas av läckande tarm när de äter gluten-innehållande spannmålsprodukter som bröd och pasta.

Dr Alessio Fasano har forskat om detta och det visar sig att vi människor, till skillnad från alla andra primater har ett förändrat protein som de saknar. Proteinet i fråga heter haptoglobin två, även kallat zonulin. Fördelen med detta protein som finns i vårt tarm-system var att det hjälpte oss under vår eveolution när vi drack bakteriellt förorenat vatten från något vattenhål. Drabbar många unga som är uppvuxna på välling, pasta och bröd.

Källor: http://www.kostdemokrati.se/business/2013/08/11/alla-far-lackande-tarm-av-gluten/

http://www.kostdoktorn.se/ny-studie-ar-dagens-vetebrod-farligt-din-halsa

Det mest effektiva sättet att bli av med Candida

Candida tål inte syre och kan inte leva i en syrerik miljö. 
Candida bidrar till en läckande tarm och berövar kroppen på mängder med näring. Därför är det viktigt att återskapa en näringsbalanserad miljö som kan hålla Candida Albicans i lagom mängd.

Vad just din kropp behöver näringsmässigt, visar en hårmineralanalys.

Inte bara skit.

Så vad finns i din avföring?

Det mesta är vatten, sa 75%, med resten utgörande en blandning av olika saker.

För varje gram avföring finns det (i storleksordningen):

 • 10 bakterier, varav ca hälften är döda eller döende,
 • 10 kolonocyter (epitelceller från mag-tarmkanalen), och
 • 10 vardera av virus och arkebakterier,
 • 10 svampceller och en uppsjö av protister,
 • förutom alla metaboliter som din ämnesomsättning producerat.

Vid "läckande tarm" bildas glapp, eller hål, mellan celler i tarmslemhinnan.

 • Genom dessa glapp läcker osmält mat, gifter och bakterier in i blodet.
 • Det triggar vårt immunförsvar och kan leda till inflammation, som i sin tur kan leda till en mängd olika sjukdomar.
Bland annat kopplas olika typer av:
 • allergier
 • utmattning
 • migrän
 • gaser
 • muskel- och ledvärk
 • autoimmuna sjukdomar
 • läckande tarm.

Tester för matintolerans
kan vara användbara om man har en irriterad tarm – diarré, avföring ofta, förstoppning, buksmärta, uppblåst mage, psykiska störningar som ångest, depression, ADHD, bipolär sjukdom och schizofreni.

Även energiförlust som kronisk trötthet, fibromyalgi, ME och svårkontrollerad diabetes, både typ 1 och 2, dålig respons på viktminskning med lågkolhydratdiet, autoimmuna inflammationer, även utan utpräglade tarmsymptom, är symptom som kan bero på överkänslighet mot vissa matvaror.

En avföringsanalys kan avslöja viktig klinisk information om många vanliga symtom som gas, uppblåsthet, buksmärtor, diarré och förstoppning.