• Hälsomottagning


Hälsomottagning

Hälsomottagningen erbjuder olika former av  hälsoanalyser, hälsosamtal, näringsterapi, kostråd och livsstilsförändringar.


Känslan av att  gå omkring och inte känna sig fullt frisk är en verklighet som många känner igen. Det att kroppen inte fungerar fullt ut blir till slut ett tillstånd som man vänjer sig vid. Men ständiga infektioner, trötthet, huvudvärk, oro/rastlöshet, sömnsvårigeheter, allergier, hudproblem, muskelsmärtor,  diffus ledvärk, stress, koncentrationssvårigheter, aptitlöshet, sötsug,  m.m  är varningssignaler som inte bör nochaleras. Kroppen talar om att något är fel. Orsakerna kan vara många, ofta är det tecken på obalanser och/eller näringsbrister.

 

Behandlingar   *   Rådgivning   *   Analyser


Qi-nikens behandlingar baseras på funktionsmedicin där det är viktigt att ta reda på de underliggande orsakerna till din ohälsa. Din medverkan i din vård är nyckeln till framgång; öppna och ärliga samtal —en dialog för att hitta de felande länkarna och återställa hälsa.
Qi-nikens behandlingar har olika inriktning. Vissa lämpar sig bäst som förebyggande friskvård och andra är inriktade på förändring eller rehabiliterande åtgärder vid olika symptom. Varje människa är unik och reagerar på olika sätt varför varje behandling måste individanpassas. Hos Qi-niken finns lång erfarenhet där hälsa och välbefinnande och en holistisk syn på människan är filosofin bakom Qi-niken Hälsocenters verksamhet som är ett komplement till traditionell sjukvård.

Oftast startar behandlingen genom att kartlägga patientens näringsstatus med en hårmineralanalys.
Nästa punkt är att titta på miljöfaktorer som inre och yttre stress, kost och livsstil. Vissa matvaror kan till exempel blockera tyroxin.

Här nedan ser du de behandlingar för en bättre hälsa och välbefinnande som Qi-nikens hälsomottaging erbjuder:

De 5 inre faktorer som styr din ämnesomsättning
 

1. Din lever
Om du var en bil, skulle vara levern som motorn. Det är viktigt och nödvändigt att hålla dig igång. Över 600 kända metabola funktioner ske via levern, och praktiskt taget varje näringsämne, varje hormon, varje kemikalie måste vara bio-omvandlad eller gjort aktiva, i levern. Det är din arbetshäst.

2. Dina binjurar
Dina binjurar är små körtlar som ligger ovanpå njurarna de utsöndrar hormoner som reglerar kroppens svar på stress. Dina binjurar är ansvariga för de hormoner som gör att din kropp att anpassa sig antingen funktionellt eller dysfunctionally till förändrade situationer. Dessa hormoner avgör hur du åt bränsle i kroppen och vad du gör med bränsle eller mat du äter. Förvarar du det som fett? Eller vill du bränna det som energi?

3. Din sköldkörtel
Sköldkörteln är en metabolisk superstar! En butterfly-formade körtel belägen i mitten av halsen, jag tänker på sköldkörteln som kroppens ugnen. Hypofysen är som termostaten, och hypothalamus är som killen kontrollera termostaten, men sköldkörteln är ugnen och hormoner producerar, som T3 och T4, är värmen. När det blir för varmt, termostaten har till vara vände när det är för kallt, termostaten blir vevas upp.

4. Din hypofys
Jag tänker på hypofysen som dirigent för orkestern. Den utsöndrar hormoner som reglerar eller genomföra åtgärder av många andra hormoner i kroppen. Till exempel stimulerar hypofysen sköldkörteln att utsöndra sina hormoner med sköldkörtel hormon- eller TSH. Om TSH hormon är hög, innebär att sköldkörteln att kräva en massa motivation eller trycka för att få sitt jobb gjort (hypothyroid).

5. Ditt förhållande fett/muskler
Den sista viktiga spelare som direkt påverkar ämnesomsättningen är ditt ämne, vilket är hur jag hänvisa till fett och muskler i kroppen. Kroppen lagrar majoriteten av din reserv bränsle i muskler eller fett. Eftersom muskler ständigt håller på med sammandragningar, vila, slå, skjuta och dra, det tar en massa bränsle för att skapa och underhålla den.

KONTAKT:
Telefon: 073-6872150
e-mail: info@qi-niken.se

ÖPPET:
Webshop: Alla dagar & dygnet runt
Butik: Boka tid
Kliniken: Boka tid

Välkommen !

Thomas Jefferson – filosof och samhällsomdanare, som formulerade självständighetsdeklarationen – förespråkade såväl religiös som medicinsk frihet. Han sa: ”Bara folket blir lite upplyst kommer förtrycket av kroppen och tankarna att försvinna.” 

Han förespråkade att man skulle leva på ett sådant sätt att läkare och sjukvård behövdes så lite som möjligt.

Covid-19 påverkar olika människor på olika sätt.
De flesta som smittas utvecklar lindriga till medelsvåra sjukdoms-symptom och återhämtar sig utan att behöva sjukhusvård.
De vanligaste symptomen:
* feber
* Torrhosta
* Trötthet
Mindre vanliga symptom:
* muskel- och ledvärk
* halsont
* diarré
* ögoninflammation
* huvudvärk
* nedsatt lukt- och smaksinne
* hudbesvär som utslag eller   missfärgade fingrar och tår
Allvarliga symptom:
* andningssvårigheter eller andfåddhet
* bröstsmärtor eller tryck över bröstet
* nedsatt talförmåga eller rörelse-förmåga

OBS!

  • Sök omedelbart vård om du har allvarliga symptom
Ring alltid i förväg innan du besöker någon terapeut, läkare eller vårdmottagning.

Personer med lindriga symptom som är friska i övrigt ska stanna hemma och vårda sig i hemmet.

I genomsnitt tar det 5–6 dagar från smittotillfället till det att symptom börjar framträda, men det kan ta så mycket som 14 dagar.