GI Effects® Comprehensive Profile - Stool

Pris:
6 750 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P1262317
Antal:
GI Effects analys profil ger dig den mest omfattande avföringanalysen hittills.

GI Effects är ett innovativt avföringstest som förstklassigt mäter biomarkörer för mag-tarmfunktion, vilket ger värdefull klinisk insikt om matsmältningsprestanda, tarminflammation och tarmmikrobiomet - områden som inte bara påverkar mag-tarm-hälsan utan även den allmänna hälsan.
Funktionstestningen kan hjälpa till att avslöja grundorsaken till många kroniska tillstånd som ofta frustrerar både läkare och patient. Omfattningen av biomarkörerna på GI Effects Stool Profile ger information för utveckling av strategiska interventioner. När identifierade funktionella obalanser och otillräckligheter blir mer normaliserade genom riktade kost-, livsstils- och kosttillskottsterapier, förbättras ofta svårlösta symtom för många patienter.
 
Funktionerna inkluderar:
• Snabb översikt och syntes av resultat som återspeglar statusen för de tre nyckelfunktionerna för tarmhälsa arrangerade i "DIG"-formatet: matsmältning, inflammation och tarmmikrobiomet
• Funktionella obalanspoäng som inkluderar biomarkörer tillhörande 5 funktionella kategorier: maldigestion, inflammation, dysbios, metabolisk obalans och infektion
• Terapeutiska stödalternativ för att fungera som potentiella behandlingsidéer
• En kommensal balansinfografik, total & relativ – Designad för att ge en mer exakt bild av en enskild patients kommensala bakterier (PCR) resultat i förhållande till ett spektrum av friska och ohälsosamma kommensala mönster.
- inklusive inflammationsassocierad dysbios-poäng och metandysbios-poäng (immunsuppression) för att hjälpa till att vägleda terapi
• Clinical Association Charts – Se hur patientresultat jämförs med kommensala bakterier (PCR) och biomarkörmönster som ses hos patienter med specifika kliniska tillstånd, såsom IBS, IBD, metabolt syndrom, kronisk trötthet, autoimmun dysfunktion, typ 2-diabetes, högt blodtryck och Humörstörningar.
Korrelationer blir uppenbara mellan många sjukdomsprocesser och mönster av mikrobiom dysbios i både tarmdysfunktion och extraintestinala störningar.

Indikationer
• Autism
• Autoimmun
• Kardiovaskulära sjukdomar
• Celiaki och andra malabsorptionsstörningar
• Diabetes
• Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
• Irritabel tarm (IBS)
• Humörstörningar
• Fetma 

GI Effekter avföringsanalys profil går utöver föråldrad analysteknik för att ge dig den mest omfattande avföringsanalysen hittills. GI Effekter Profiler använda DNA-analys för att identifiera mikrober, inklusive anaerober, en tidigare omätbar område av tarmen miljön. Förutom mycket mer omfattande bakteriologi, mykologi och parasitologi, GI Effects profil upptäcker läkemedelsresistenta gener, antibiotika och botaniska känslighet, elastas och andra inflammation, matsmältning, och kliniker begärda absorption markörer.
Det bästa av både kulturbaserad och molekylära metoder används för avföring baserade gastrointestinala diagnostik. O & P-tekniken kan identifiera ett obegränsat antal parasiter och är den gyllene standarden diagnostisk metodik för parasiten detektering, medan PCR-tekniken ger en expansiv bedömning av anaeroba tarmmikroflora.
Vad täcker GIFX?
FUNKTIONELLA OBALANSER
 • Malsmältningsbesvär
 • Inflammation
 • Dysbios
 • Metabolisk obalans
 • Infektion
KOMMENSELLA BAKTERIER (PCR) MED KOMMENSAL BALANS & TOTAL & RELATIV ÖVERFÖRING
 • Bacteroidetes Phylum
 • Firmicutes Phylum
 • Actinobacteria Phylum
 • Proteobacteria Phylum
 • Euryarchaeota Phylum
 • Fusobacteria Phylum
 • Verrucomicrobia Phylum
 • Firmicutes/Bacteroidetes-förhållande
BAKTERIOLOGI (Kultur)
MYKOLOGI (jäst/svampar)
PARASITOLOGI (mikroskopisk O&P som kan detektera alla beskrivna gastrointestinala parasiter + PCR):
 • Protozoer
 • Cestodes - Bandmaskar
 • Trematoder - Flukes
 • Dematoder - Rundmaskar

NATURLIG OCH FÖRESKRIVNINGSMIDDELKÄNSLIGHET
TERAPEUTISKT STÖDALTERNATIV
MÄLTNING & ABSORPTION

 • Pankreas elastas 1
 • Produkter av proteinnedbrytning
 • Fekalt fett

INFLAMMATION & IMMUNOLOGI

 • Calprotectin
 • Eosinofilt protein X
 • Fekalt sekretoriskt IgA

ANDRA MARKERINGAR

 • vita blod celler
 • Charcot-Leyden kristaller
 • Fekalt ockult blod
 • Färg & konsistens

MIKROB METABOLITETER I MATMEN

 • Kortkedjiga fettsyror (SCFA)
 • Butyratkoncentration
 • Beta-glukuronidas

Provkrav:

 • Avföring: 1 dags samling
Finns även som 3 dagars kollektion

OBS!  Att ta enzymer kommer att påverka resultaten. Vi rekommenderar att du slutar ta matsmältningsenzymer 2 dagar innan testet påbörjas och under testet.
Vi tillåter patienter att ta magnesiumcitrat, psylliumkorn eller katrinplommonjuice.

Genomsnittlig handläggningstid:
21 ±5 dagarhttp://nordiclabs.com/ProductPDF/NL.GI%20Effects%20profile%20test%20instructions%20-SV-10_1065.pdf

TILLGÄNGLIGA TILLÄGG
 • H. pylori: Helicobacter pylori är en bakterie som orsakar magsår och spelar en roll i utvecklingen av magcancer. Direkt avföringstestning av antigenet (HpSA) är mycket exakt och är lämplig för identifiering och uppföljning av infektion
 • Campylobacter spp. :  Campylobacter jejuni är den vanligaste orsaken till bakterieinducerad diarré. Även om överföring kan ske via fekal-oral väg, är infektion främst förknippad med intag av förorenade och dåligt tillagade livsmedel av animaliskt ursprung, särskilt rött kött och mjölk.
 • Clostridium difficile: Clostridium difficile är en anaerob, sporbildande grampositiv bakterie. Efter en störning av tarmfloran (oftast med antibiotika) kan kolonisering med Clostridium difficile ske. Clostridium difficile-infektion är mycket vanligare än en gång trott
 • Lactoferrin add on for GIFX
Ett järnbindande protein i plasma och kroppssekret (mjölk, slem, galla) som utsöndras av leukocyter. Det är en viktig beståndsdel av granulocyter. Proteinet är bakteriehämmande och verkar genom att beröva bakterier på järn som är väsentligt för deras tillväxt.